of (dar şi: from, through)
of (dar şi: to, off)
of (dar şi: as, because, since, through)
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
我认为...应该被优先考虑,因为...
of
of (dar şi: as, because, out of, as long as)
of
play_circle_outline
...的 [... de]
to earn the name of
EV (English Version of the Bible
of
of
play_circle_outline
表示同位关系 [biǎo shì tónɡ wèi ɡuān xi]
of (dar şi: in relation to, with, concerning, on)
the Central Committee of CPC's decision on economic system reform
中共中央关于经济体制改革的决定
of (dar şi: by, per, via)
of (dar şi: in, at, in terms of)
play_circle_outline
在...方面 [zài... fānɡ miàn]
…is similar to… in respect of
…and… differ in terms of...
of
play_circle_outline
由...制成的 [yóu... zhì chénɡ de]
to earn the name of
EV (English Version of the Bible
of
play_circle_outline
[表示所属、性质、主客体]...的 [[ biǎo shì suó shǔ 、 xìnɡ zhì 、 zhǔ kè tǐ ]... de]
of
play_circle_outline
引出不定式的逻辑主语 [yǐn chū bú dìnɡ shì de luó jí zhú yǔ]
of (dar şi: with)
of
play_circle_outline
(属于)…的 [( shǔ yú ) … de]
of (dar şi: for, towards, toward, about)
of
play_circle_outline
由...成的 [yóu... chénɡ de]

Exemple de utilizare pentru "of" în chineză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

Englishanterior gray commissure
Englishanterior horn (column)
Englishanterior inferior sinus of pericardium
Englishanterior interventricular branch
Englishanterior interventricular groove
Englishanterior jugular vein
Englishanterior lobe of cerebellum
Englishanterior longitudinal ligament
Englishanterior median fissure
Englishanterior median line
Englishanterior mediastinal lymph node
Englishanterior papillary muscle
Englishanterior septal branch
Englishanterior spinocereberar tract
Englishanterior spinothalamic tract
Englishanterior superior iliac spine
Englishanterior talofibular ligament
Englishanterior tibial artery
Englishanterior vagal trunk
Englishanterior white commissure