Traducere engleză-poloneză pentru "ahead"

EN

"ahead" poloneză traducere

EN ahead
volume_up
{adverb}

ahead (dar şi: forward, along)
I believe that this is already a significant fact that points to the way ahead.
Moim zdaniem już to samo w sobie stanowi istotny fakt, wyznaczający drogę naprzód.
They wanted to overcome the deadlock; they wanted to move ahead.
Chcieli przełamać niemoc, chcieli zrobić krok naprzód.
The problems of the past must be solved if we are to move ahead more efficiently.
Jeżeli mamy skuteczniej ruszyć naprzód, muszą zostać rozwiązane problemy z przeszłości.
ahead
ahead
For Europe to be at the forefront of a successful knowledge-based economy, we must move forward with new technologies and stay ahead in the knowledge race.
Aby Europa była liderem skutecznej gospodarki opartej na wiedzy, musimy rozwijać i przyjmować nowe technologie i cały czas być na czele naukowego wyścigu.
ahead (dar şi: already, before, beforehand, earlier)
ahead (dar şi: formerly, previously, at the front)
ahead
They just go ahead and start a fundraiser.
Ruszyli przed siebie rozpoczynając zbiórkę funduszy.
If we look ahead slightly, one thing is also important: the Stability and Growth Pact must be strengthened.
Jeżeli popatrzymy nieco przed siebie, zauważymy ważną rzecz. Trzeba wzmocnić pakt stabilności i rozwoju.
patrzeć prosto przed siebie

Exemple de folosire pentru "ahead" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe will continue to monitor very closely all developments over the period ahead.
Nadal będziemy monitorować bardzo uważnie wszystkie zjawiska w nadchodzącym okresie.
EnglishAnd we're looking ahead at generations who really need us to retool our lives now.
Patrzymy na przyszłe pokolenia, dla których musimy zmienić nasz sposób życia.
EnglishThere now, social benefits, social progress, are going ahead of economical progress.
Świadczenia społeczne - postęp społeczny znacznie wyprzedza postęp ekonomiczny.
EnglishEurope is at least a significant step ahead of other continents in this respect.
Europa wyprzedza inne kontynenty w tej dziedzinie przynajmniej o duży krok.
EnglishThat sends a bad signal to the Commission ahead of the Sydney negotiations next week.
Jest to zły sygnał dla Komisji przed przyszłotygodniowymi negocjacjami w Sydney.
EnglishIn fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
W rzeczywistości Komisja Handlu Międzynarodowego zdecydowała się mimo to procedować.
English(HU) Ladies and gentlemen, I think we all know what a great task lies ahead of us.
(HU) Panie i panowie! Myślę, że wszyscy wiemy, jak wielkie zadanie stoi przed nami.
EnglishThere is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.
Zanim osiągniemy wspólną politykę azylową, musimy jeszcze przejść długą drogę.
EnglishWith this legal framework, the EU is moving ahead of legislation on other continents.
Mając takie ramy prawne, UE wyprzedza inne kontynenty pod względem legislacyjnym.
EnglishMr President, ahead of the Copenhagen summit we had very high expectations.
Panie Przewodniczący! Przed szczytem w Kopenhadze mieliśmy ogromne oczekiwania.
EnglishI was also applauding this trauma away because now we can finally look ahead.
Ja również to robiłem, ponieważ wreszcie możemy zacząć patrzeć w przyszłość.
English(DE) Madam President, Mr Orbán, you have two difficult tasks ahead of you.
(DE) Pani Przewodnicząca, Panie Premierze Orbán! Czekają Pana dwa trudne zadania.
EnglishTherefore, I ask two things of the Council ahead of its upcoming meeting.
W związku z tym przed zbliżającym się posiedzeniem Rady proszę ją o dwie rzeczy.
English. ~~~ If they're bored, they can go ahead.
Po prostu puszczają filmy, a jak się nudzą to przewijają nieistotne fragmenty.
EnglishIncome there stayed stagnant, as it zoomed ahead in the rest of the world.
Dochód tam pozostał stały, podczas gdy gdzie indziej na świecie się zwiększał.
EnglishThe team standing before you today is ready to rise to the challenges ahead of it.
Zespół stojący dziś przed państwem jest gotów zmierzyć sie z czekającymi go wyzwaniami.
EnglishThat will provide encouraging impetus for the work that still lies ahead of us.
To nada świeży rozmach pracy, która jeszcze pozostała nam do wykonania.
EnglishAnd when they get really happy about this, we go ahead and stymie them.
I kiedy już są naprawdę zadowolone z tego, idziemy dalej i utrudniamy im zadanie.
EnglishWe are implementing plans and spending based on the Lisbon Treaty ahead of ratification.
Wdrażamy plany i budżet oparty na traktacie lizbońskim przed jego ratyfikacją.
EnglishI have a question: what must the Irish be thinking ahead of the forthcoming referendum?
Mam pytanie: co muszą sobie myśleć Irlandczycy przed nadchodzącym referendum?