Lene productivă

Joacă jocul Memorize!

Traducere engleză-română pentru "to back up"

 

Traducere directă engleză-română

Rezultate: 1-25 din 186

to back up {verb}

to back up {vb.} (dar şi: to support, to second, to superinduce, to sustain)

a sprijini {vt.}

I also hope that she will back up the efforts that we have been making to try to ensure that the work of the Council improves and increases.

De asemenea, sper că va sprijini eforturile pe care le-am făcut pentru a ne asigura că activitatea Consiliului se îmbunătățește și se intensifică.

This amendment would have given the opportunity for the EU to back up its words of condemnation with positive action and to deny support for such schemes.

Acest amendament ar fi dat Uniunii Europene posibilitatea de a-şi sprijini condamnarea verbală cu acţiuni pozitive şi de a respinge ajutorul acordat unor asemenea programe.

to back up {vb.} (dar şi: to second, to support, to hold, to asseverate)

a susţine {vt.}

We must provide the resources necessary to be able to back up what we are saying in the new Lisbon strategy with a view to 2020.

Trebuie să furnizăm resursele necesare pentru a putea susţine ceea ce spunem în noua strategie de la Lisabona cu privire la 2020.

If you have any information from recent years to back up your accusation, I would like to find out more specific details, so that I can refute your claim.

Dacă aveţi orice informaţie din ultimii ani pentru a vă susţine acuzaţia, aş dori să aflu mai multe detalii specifice, astfel încât să pot combate afirmaţia dumneavoastră.

to back up {vb.} (dar şi: to endorse, to second, to countenance, to encourage)

a sprijini {vb.} [fig.]

to back up {vb.} (dar şi: to support, to bear, to keep the ball rolling, to keep up)

a susține {vb.}

We can use it to back up our arguments worldwide.

Putem folosi acest lucru pentru a ne susține argumentele la nivel mondial.

The Charter of Fundamental Rights of the European Union backs up my opinion.

Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene îmi susține opinia.

However, it will remain a mere declaration of intent unless we back it up with effective measures.

Totuși, va rămâne o simplă declarație de intenție dacă nu o vom susține prin măsuri eficiente.

to back up {vb.} (dar şi: to support, to second)

a secunda {vb.}
Nu găsești aici traducerea unui termen? Anunță-ne sau introdu propria traducere mai jos.
 

Sinonime

Sinonime (în engleză) pentru "back up":

 

Traduceri similare

Traduceri similare în dicționarul englez-român

 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "to back up" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

The Charter of Fundamental Rights of the European Union backs up my opinion.

Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene îmi susține opinia.

My criticism is also backed up by existing jurisprudence in this field.

Critica mea este susţinută şi de jurisprudenţa existentă în acest domeniu.

This should also be backed up by money, including from the European partners in NATO.

Acest lucru trebuie susținut și financiar, inclusiv de către partenerii europeni ai NATO.

We strongly recommend that you back up the registry before making any changes.

Recomandăm insistent să faceţi o copie de rezervă a registry înainte de a face modificări.

We hope to see him back soon to take up his duties and a normal life.

Sperăm să îl vedem în curând reluându-şi îndatoririle şi o viaţă normală.

Our interpretation of Article 290 of the Treaty of Lisbon backs up our demand.

Interpretarea noastră a articolului 290 din Tratatul de la Lisabona ne sprijină solicitarea.

You can choose to back up individual folders, libraries, or drives.

Optați pentru copierea de rezervă a unor foldere, biblioteci sau unități individuale.

You should regularly back up the content that you store on the services.

Ar trebui să creați regulat copii de rezervă ale conținutului pe care îl stocați în servicii.

We therefore want more information from Member States backing up their claims.

Prin urmare, dorim mai multe informații de la statele membre care să le susțină solicitările.

To help ensure that you don't lose your files, you should back them up regularly.

Pentru a vă asigura că nu pierdeți fișierele, ar trebui să le faceți regulat copii de rezervă.

Lets you record and play back up to two favorite key sequences while in a game.

Permite înregistrarea şi redarea a cel mult două secvenţe favorite de taste în timpul unui joc.

Do not back up files to the same hard disk that Windows is installed on.

Nu efectuați copii de rezervă ale fișierelor pe același hard disk pe care este instalat Windows.

I am sure you will back me up on that, Mr Hartong, will you not?

Sunt sigur că mă veți susține în această privință, dle Hartong, nu-i așa?

I set up my PC to back up once a week to my external hard drive.

Eu îmi setez PC-ul să facă o copie de rezervă o dată pe săptămână, pe hard diskul extern.

There was nothing unusual in this, and it is backed up by the appropriate medical documentation.

Nu era nimic neobișnuit și acest caz este susținut de documentația medicală corespunzătoare.

Microsoft Online Services automatically backs up and archives your data.

Microsoft Online Services efectuează în mod automat copii de rezervă ale datelor şi le arhivează.

However, a firm policy will need to be backed up by sufficient financial means.

Cu toate acestea, o politică fermă va trebui să fie sprijinită prin măsuri financiare suficiente.

Be sure to back up any data you want to keep before you begin.

Înainte să începeți, asigurați-vă că ați creat rezerve pentru datele pe care doriți să le pătrați.

Data CDs are also useful if you want to back up your data files.

De asemenea, CD-urile de date sunt utile pentru a realiza copii de rezervă ale fișierelor de date.

For more information, see How does Windows choose which files to back up?

Pentru mai multe informații, consultați Cum decide Windows la ce fișiere să facă copie de rezervă?
 

Rezultate găsite pe forum

Rezultate obținute pe forum pentru "to back up"

 

Sugerează o nouă traducere engleză-română

Crezi că o nouă traducere din engleză în română ar trebui adăugată în dicționarul englez-român? Nu ai putut găsi vreo expresie colocvială sau vreun regionalism în engleză? Și tu poți participa la îmbunătățirea acestui dicționar englez-român. Poți adăuga propria sugestie de traducere engleză-română în spațiile de mai jos.

EnglezăEngleză

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: ciot, motor cu reacție, termic, legătura țesăturii, de aceea

Cuvinte similare

În plus, bab.la oferă și dicționarul italian-român pentru ma multe traduceri.