Ai timp de pierdut?

Încearcă jocul Spânzurătoarea

Traducere engleză-română pentru "beautiful"

 

Traducere directă engleză-română

Rezultate: 1-36 din 45

beautiful {adjectiv}

beautiful {adj.}

frumoasă {adj. f.}

Otherwise, there will be a guerrilla war, which will not solve anything for this beautiful island.

În caz contrar, va izbucni un război de gherilă, care nu va duce la niciun rezultat pentru această frumoasă insulă.

Go to Lampedusa as a politician and then return as a tourist, to the most beautiful island in the Mediterranean!

Mergeţi în Lampedusa în calitate de politician şi întoarceţi-vă în calitate de turist, în cea mai frumoasă insulă din Mediterana!

Ernst Höger is still alive and kicking, he walks among us, full of life and full of energy and he tells us that 'life is beautiful'.

Ernst Höger este încă în viaţă, se plimbă printre noi, plin de viaţă şi de energie şi ne spune că "viaţa este frumoasă”.

Internet Explorer brings the web to life with rich, app-like experiences, stunning graphics, and more beautiful browsing.

Internet Explorer aduce webul la viață cu experiențe îmbogățite, asemănătoare aplicațiilor, grafică uimitoare și o navigare mai frumoasă.

We have heard the figures today: 55-60 000 Europeans are waiting for the opportunity to be able to tell us in future, like Ernst Höger, that 'life is beautiful'.

Am auzit aceste cifre astăzi: 55-60 000 de europeni aşteaptă ocazia să ne poată spune în viitor, la fel ca Ernst Höger, că "viaţa este frumoasă”.

beautiful {adj.} (dar şi: nice, handsome, lovely, jazzy)

frumos {adj. m.}

It was at once extremely beautiful and somewhat poignant and sad.

Era în același timp extrem de frumos și ușor pătrunzător și trist.

Unfortunately, 'man is not a beautiful animal', if I may quote the great Polish philosopher, Barbara Skarga.

Din nefericire, "omul nu este un animal frumos”, dacă-mi permiteţi să citez marele filosof polonez, Barbara Skarga.

Solidarity with Chile is a very beautiful thing, and it is good that the European Union is showing that solidarity.

A fi solidar cu Chile este un lucru frumos şi este bine că Uniunea Europeană dovedeşte această solidaritate.

It would certainly be very nice to hear her speak at times in the beautiful Sardinian language, since I am sure she knows it.

Cu siguranţă, ar fi foarte frumos să o auzim vorbind uneori în minunata limbă sardă, fiindcă sunt sigur că o cunoaşte.

Fast, fluid, and beautiful.

Rapid, fluid și frumos.

beautiful {adj.} (dar şi: fine)

beautiful {adj.}

răsărit (frumos) {adj. m.}

beautiful {adj.} (dar şi: attractive, pleasurable, pleasing, alluring)

atrăgător {adj. m.}

beautiful {adj.} (dar şi: graceful)

beautiful {adj.} (dar şi: fine)

beautiful {adj.} (dar şi: fair)

 

Traduceri similare

Traduceri similare în dicționarul englez-român

 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "beautiful" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

Otherwise, jobs and a beautiful and unique species will be lost forever.

Altfel, se vor pierde pentru totdeauna locuri de muncă şi o specie minunată şi unică.

Norway is known for its beautiful nature, fjords, mountains and the midnight sun.

Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.

Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!

Felicitări pentru venirea pe lume a frumosului/frumoasei vostru/voastre băieţel/fetiţă!

Next time you’re looking at a beautiful landscape, go ahead and take a series of photos of it.

Data viitoare când vă uitați la un peisaj încântător, faceți o serie de poze cu el.

Holland is known for its beautiful countryside, rich history, vibrant cities and art and architecture.

Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.

Slovak is one of the most beautiful languages in Europe but it is seldom heard in the European Parliament.

Slovaca este una dintre cele mai frumoase limbi din Europa, dar este rar auzită în Parlamentul European.

Diffusion creates mysterious and beautiful abstract designs in this free Windows desktop theme.

Difuziunea creează modele abstracte misterioase și frumoase în această temă gratuită Windows pentru desktop.

The elephant in this beautiful room is naturally the media law in Hungary.

Acest fapt evident pe care îl ignorați în această încăpere drăguță este legea privind mass-media din Ungaria.

I do not know if you know Deauville, but, aside from the beach and some beautiful hotels, there is a casino.

Nu știu dacă dvs. cunoașteți Deauville, dar, în afară de plajă și câteva hoteluri frumoase, există un cazinou.

The relentless terrorist campaign waged by the Tamil Tigers severely blighted the development of that beautiful country.

Campania teroristă neîncetată dusă de Tigrii Tamili a afectat în mod grav dezvoltarea acelei frumoase ţări.

The Niger Delta, the flora and fauna of which were once among the most beautiful in the world, has become a veritable dump.

Delta Nigerului, ale cărei faună şi floră erau odată printre cele mai frumoase din lume, a devenit o adevărată groapă de gunoi.

Windows 8 includes the beautiful new Start screen with tiles that show you at a glance what's going on with your apps and friends.

Windows 8 include frumosul ecran Start nou, cu dale care vă arată dintr-o privire ce se întâmplă cu aplicațiile și cu prietenii dvs.

Well, because they are beautiful animals and because watching their blood being spilt on white ice is not very nice.

Ei bine, pentru că acestea sunt animale frumoase şi pentru că priveliştea sângelui lor împrăştiat pe gheaţa albă nu este prea plăcută.

You see beautiful virgin forests and then a sharp line which marks the beginning of a polluted black oily lake measuring 170 sq. metres.

Se văd frumoase păduri virgine și apoi o linie abruptă care marchează începutul unui lac negru poluat și uleios, cu dimensiunea de 170 m2.

Two of my personal mottoes, for reasons which may not be obvious, are 'small is beautiful' and 'size does not matter'.

Două dintre motourile mele personale, din motive care pot să nu fie evidente, sunt "lucrurile mici sunt frumoase” şi "mărimea nu contează”.

Small is beautiful.

raportor pentru avizul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare - Lucrurile mici sunt frumoase.

It is curious that no sanctions have been foreseen for countries which do not fulfil the obligation to implement such beautiful ideas.

Este curios că nu au fost prevăzute sancţiuni pentru ţările care nu îşi îndeplinesc obligaţia de a pune în aplicare nişte idei atât de frumoase.

Adorn your desktop with some of the most beautiful landscapes on Earth, as seen through the lens of photographer Michael Breitung.

Împodobiți-vă desktopul cu unele dintre cele mai frumoase peisaje de pe Pământ, așa cum au fost surprinse de lentilele fotografului Michael Breitung.

The old structures that we have had up to now remind me somewhat of Don Quixote's beautiful horse, Rosinante, which thought it was a racehorse.

Vechile structuri pe care le-am avut până acum îmi amintesc întrucâtva de frumoasa iapă a lui Don Quijote, Rosinanta, pe care el o credea cal de curse.

Mr President, in my judgement, the introduction of this beautiful high technology here was intended to save our time and increase our efficiency.

Domnule preşedinte, din punctul meu de vedere, introducerea acestei minunate tehnologii avansate a avut ca scop economia de timp şi creşterea eficienţei.
 

Sugerează o nouă traducere engleză-română

Crezi că o nouă traducere din engleză în română ar trebui adăugată în dicționarul englez-român? Nu ai putut găsi vreo expresie colocvială sau vreun regionalism în engleză? Și tu poți participa la îmbunătățirea acestui dicționar englez-român. Poți adăuga propria sugestie de traducere engleză-română în spațiile de mai jos.

EnglezăEngleză

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: ciot, motor cu reacție, termic, legătura țesăturii, de aceea

Cuvinte similare

beater · beating · beatitude · beatle · beau · beaury · beauteous · beauteousness · beautician · beautification · beautiful · beautifully · beauty · beaver · bebop · because · becoming · becomingness · bed · bedchamber · bedclothes

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul român-englez.