Traducere engleză-română pentru "beautiful"

EN beautiful Română traducere

beautiful {adj.}

EN beautiful
volume_up
{adjectiv}

beautiful
volume_up
frumoasă {adj. f.}
Otherwise, there will be a guerrilla war, which will not solve anything for this beautiful island.
În caz contrar, va izbucni un război de gherilă, care nu va duce la niciun rezultat pentru această frumoasă insulă.
Go to Lampedusa as a politician and then return as a tourist, to the most beautiful island in the Mediterranean!
Mergeţi în Lampedusa în calitate de politician şi întoarceţi-vă în calitate de turist, în cea mai frumoasă insulă din Mediterana!
Internet Explorer brings the web to life with rich, app-like experiences, stunning graphics, and more beautiful browsing.
Internet Explorer aduce webul la viață cu experiențe îmbogățite, asemănătoare aplicațiilor, grafică uimitoare și o navigare mai frumoasă.
beautiful (dar şi: braw, handsome, lovely, nice)
volume_up
frumos {adj. m.}
It was at once extremely beautiful and somewhat poignant and sad.
Era în același timp extrem de frumos și ușor pătrunzător și trist.
Solidarity with Chile is a very beautiful thing, and it is good that the European Union is showing that solidarity.
A fi solidar cu Chile este un lucru frumos şi este bine că Uniunea Europeană dovedeşte această solidaritate.
Fast, fluid, and beautiful.
beautiful (dar şi: alluring, attractive, braw, inviting)
beautiful (dar şi: graceful)
beautiful (dar şi: fine)
beautiful (dar şi: fair)
beautiful (dar şi: fine)
beautiful
volume_up
răsărit {adj. m.} (frumos)

Exemple de folosire pentru "beautiful" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishNorway is known for its beautiful nature, fjords, mountains and the midnight sun.
Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.
EnglishOtherwise, jobs and a beautiful and unique species will be lost forever.
Altfel, se vor pierde pentru totdeauna locuri de muncă şi o specie minunată şi unică.
EnglishNext time you’re looking at a beautiful landscape, go ahead and take a series of photos of it.
Data viitoare când vă uitați la un peisaj încântător, faceți o serie de poze cu el.
EnglishCongratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Felicitări pentru venirea pe lume a frumosului/frumoasei vostru/voastre băieţel/fetiţă!
EnglishHolland is known for its beautiful countryside, rich history, vibrant cities and art and architecture.
Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.
EnglishThe elephant in this beautiful room is naturally the media law in Hungary.
Acest fapt evident pe care îl ignorați în această încăpere drăguță este legea privind mass-media din Ungaria.
EnglishDiffusion creates mysterious and beautiful abstract designs in this free Windows desktop theme.
Difuziunea creează modele abstracte misterioase și frumoase în această temă gratuită Windows pentru desktop.
EnglishSlovak is one of the most beautiful languages in Europe but it is seldom heard in the European Parliament.
Slovaca este una dintre cele mai frumoase limbi din Europa, dar este rar auzită în Parlamentul European.
EnglishI do not know if you know Deauville, but, aside from the beach and some beautiful hotels, there is a casino.
Nu știu dacă dvs. cunoașteți Deauville, dar, în afară de plajă și câteva hoteluri frumoase, există un cazinou.
EnglishThe relentless terrorist campaign waged by the Tamil Tigers severely blighted the development of that beautiful country.
Campania teroristă neîncetată dusă de Tigrii Tamili a afectat în mod grav dezvoltarea acelei frumoase ţări.
EnglishSmall is beautiful.
raportor pentru avizul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare - Lucrurile mici sunt frumoase.
EnglishThe Niger Delta, the flora and fauna of which were once among the most beautiful in the world, has become a veritable dump.
Delta Nigerului, ale cărei faună şi floră erau odată printre cele mai frumoase din lume, a devenit o adevărată groapă de gunoi.
EnglishWell, because they are beautiful animals and because watching their blood being spilt on white ice is not very nice.
Ei bine, pentru că acestea sunt animale frumoase şi pentru că priveliştea sângelui lor împrăştiat pe gheaţa albă nu este prea plăcută.
EnglishTwo of my personal mottoes, for reasons which may not be obvious, are 'small is beautiful' and 'size does not matter'.
Două dintre motourile mele personale, din motive care pot să nu fie evidente, sunt "lucrurile mici sunt frumoase” şi "mărimea nu contează”.
EnglishWindows 8 includes the beautiful new Start screen with tiles that show you at a glance what's going on with your apps and friends.
Windows 8 include frumosul ecran Start nou, cu dale care vă arată dintr-o privire ce se întâmplă cu aplicațiile și cu prietenii dvs.
EnglishYou see beautiful virgin forests and then a sharp line which marks the beginning of a polluted black oily lake measuring 170 sq. metres.
Se văd frumoase păduri virgine și apoi o linie abruptă care marchează începutul unui lac negru poluat și uleios, cu dimensiunea de 170 m2.
EnglishIt is curious that no sanctions have been foreseen for countries which do not fulfil the obligation to implement such beautiful ideas.
Este curios că nu au fost prevăzute sancţiuni pentru ţările care nu îşi îndeplinesc obligaţia de a pune în aplicare nişte idei atât de frumoase.
EnglishAdorn your desktop with some of the most beautiful landscapes on Earth, as seen through the lens of photographer Michael Breitung.
Împodobiți-vă desktopul cu unele dintre cele mai frumoase peisaje de pe Pământ, așa cum au fost surprinse de lentilele fotografului Michael Breitung.
EnglishThat will be the case, I think, even in spite of the fact that those beautiful islands are quite remote and milk has to be moved around between nine islands.
Cred că aşa vor sta lucrurile, deşi aceste frumoase insule sunt destul de departe, iar laptele trebuie transportat între nouă insule.
EnglishThe old structures that we have had up to now remind me somewhat of Don Quixote's beautiful horse, Rosinante, which thought it was a racehorse.
Vechile structuri pe care le-am avut până acum îmi amintesc întrucâtva de frumoasa iapă a lui Don Quijote, Rosinanta, pe care el o credea cal de curse.