Lene productivă

Joacă jocul Memorize!

Traducere engleză-română pentru "to conceive"

 

Traducere directă engleză-română

Rezultate: 1-34 din 42

to conceive {verb}

to conceive [conceived|conceived] {vb.} (dar şi: to envisage)

a concepe {vt.}

The report's conclusion is also sound: we cannot conceive of reducing the CAP budget.

De asemenea, concluzia raportului este corectă: nu putem concepe o reducere a bugetului PAC.

to conceive [conceived|conceived] {vb.} (dar şi: to invent, to produce, to form, to become pregnant)

a zămisli {vb.}

to conceive [conceived|conceived] {vb.} (dar şi: to mould, to model, to make, to create)

a imagina (a concepe) {vb.}

to conceive [conceived|conceived] {vb.} (dar şi: to become pregnant with)

a concepe (a zămisli) {vb.}
a concepe (a imagina) {vb.}

to conceive [conceived|conceived] {vb.} (dar şi: to be pregnant, to be conceived, to conceive of)

a concepe {vb.}
 

Sinonime

Sinonime (în engleză) pentru "conceive":

 

Traduceri similare

Traduceri similare în dicționarul englez-român

 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "to conceive" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

I can conceive of both the alternatives he proposes in paragraph 3 of his report.

Pot fi de acord cu ambele alternative propuse la alineatul (3) din raport.

The report's conclusion is also sound: we cannot conceive of reducing the CAP budget.

De asemenea, concluzia raportului este corectă: nu putem concepe o reducere a bugetului PAC.

The European internal market was conceived more than 20 years ago.

Piaţa internă europeană a fost concepută în urmă cu peste 20 de ani.

Development aid must be conceived as a catalyst, not as a cure.

Ajutorul pentru dezvoltare trebuie să fie un catalizator, nu un leac.

In my opinion, the entire independence process is hasty and ill-conceived.

În opinia mea, întregul proces de asumare a independenţei a fost făcut în grabă şi prost conceput.

Our actions must always be well conceived so that citizens can see specific benefits from them.

Întotdeauna acţiunile noastre trebuie gândite în aşa fel încât cetăţenii să poată vedea beneficii concrete.

In this report, the European Union has set itself very ambitious targets based on well-conceived principles.

În acest raport, Uniunea Europeană şi-a fixat obiective foarte ambiţioase, bazate pe principii bine gândite.

It could also conceive of a decision at first reading, but it does not look as if that will be the case here.

S-ar putea ajunge și la o decizie în primă lectură, dar se pare că nu va fi cazul aici.

The starting conditions are as bad as can be conceived, and much has, of course, been said about this already.

Condițiile inițiale sunt cât se poate de dificile și bineînțeles că s-au spus deja multe despre acest lucru.

And it is our responsibility, as political leaders, to conceive bold initiatives in order to make this happen.

Este responsabilitatea noastră, ca lideri politici, să concepem inițiative îndrăznețe pentru a realiza acest lucru.

The consequences of this catastrophe can still be seen in a generation that had not even been conceived at the time.

Consecințele acestei catastrofe se mai pot vedea la o generație care nici nu era concepută pe atunci.

That is why, in the medium and long term, our common agricultural policy must be conceived with this in mind.

De aceea, pe termen mediu și lung, politica noastră agricolă comună trebuie să fie concepută având în vedere aceste aspecte.

The European Union, as we conceive and support it, would be unthinkable without the support and grounding of the principle of subsidiarity.

Uniunea Europeană, astfel cum o percepem şi o sprijinim, ar fi de neconceput fără sprijinul şi motivarea principiului subsidiarităţii.

Operation Atalanta was conceived as a political opportunity to add a maritime dimension to ESDP during the French Presidency.

Operaţiunea Atalanta a fost concepută ca o şansă politică de adăugare a unei dimensiuni maritime pentru PESA în timpul Preşedinţiei franceze.

Without that progress, which has been due to well-conceived policies, the current extreme world crisis would have devastated their economies.

Fără acel progres, care s-a datorat politicilor bine concepute, actuala criză mondială gravă ar fi devastat economiile acestor ţări.

This attitude of theirs has fooled many Members from other countries who cannot even conceive of anyone going against their own country.

Această atitudine a lor a păcălit mulți deputați din alte țări, care nici măcar nu pot să conceapă că cineva ar acționa împotriva propriei țări.

The EU's Fruit School Scheme, as conceived and adopted by Parliament, should have become operative with the 2009‑10 school year.

Aşa cum a fost conceput şi aprobat în Parlament, programul european „Fructele în şcoli” trebuia să funcţioneze începând cu anul şcolar 2009-2010.

Without business and without industry we cannot conceive of protecting jobs, or of safeguarding the right to work of our fellow citizens.

Fără activităţi comerciale şi fără industrie nu putem spera să protejăm locurile de muncă sau să salvgardăm dreptul la muncă al concetăţenilor noştri.

I say 'once again' because Europe has not been slow in bringing in a regulation in this area which was conceived in 2009 and which is now taking effect.

Spun "din nou”, deoarece Europa nu a fost lentă în a face un regulament în acest domeniu, care a fost conceput în 2009 și care este acum în vigoare.

For all these reasons and others that I cannot list here, this text does not seem to me to be worthy of the European Union as I conceive of it.

Din toate aceste motive, dar şi din alte motive pe care nu le pot menţiona aici, nu consider că acest text este demn de Uniunea Europeană, aşa cum o văd eu.
 

Sugerează o nouă traducere engleză-română

Crezi că o nouă traducere din engleză în română ar trebui adăugată în dicționarul englez-român? Nu ai putut găsi vreo expresie colocvială sau vreun regionalism în engleză? Și tu poți participa la îmbunătățirea acestui dicționar englez-român. Poți adăuga propria sugestie de traducere engleză-română în spațiile de mai jos.

EnglezăEngleză

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: ciot, motor cu reacție, termic, legătura țesăturii, de aceea

Cuvinte similare

Caută mai multe cuvinte în dicționarul român-englez.