Oferte de stagii de practică în străinătate pentru vorbitorii nativi de Română

Traducere engleză-română pentru "deregulation"

 

Traducere directă engleză-română

Rezultate: 1-21 din 54

deregulation {substantiv}

Nu găsești aici traducerea unui termen? Anunță-ne sau introdu propria traducere mai jos.
 

Sinonime

Sinonime (în engleză) pentru "deregulation":

 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "deregulation" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

The ideology of liberalisation, deregulation and privatisation has led to the crisis.

Ideologia liberalizării, dereglementării şi privatizării a condus la criză.

The only solution lies in the liberalisation and deregulation of the European economy.

Singura soluţie constă în liberalizarea şi dereglementarea economiei europene.

Do you really believe that new jobs can be created by means of deregulation?

Chiar credeți că prin dereglementare pot fi create noi locuri de muncă?

Ireland symbolises the failure of neoliberalism; it symbolises the failure of deregulation.

Irlanda simbolizează eșecul neoliberalismului; simbolizează eșecul dereglementării.

It is not my fault if in French it is translated as 'deregulation'.

Nu este vina mea dacă în limba franceză se traduce ca "dereglementare”.

Obsessive deregulation and privatisation of public services will equally end in tears.

Liberalizarea obsesivă şi privatizarea serviciilor publice se vor sfârşi, de asemenea, în lacrimi.

It seems that the CETA refers to significant privatisation, deregulation and restructuring.

Se pare că CETA face referire la o privatizare semnificativă, la dereglementare şi la restructurare.

One important aspect relates to the deregulation of services, especially with regard to modes 3 and 4.

Un aspect important ține de liberalizarea serviciilor, mai ales în ceea ce privește modurile 3 și 4.

Even if Gordon Brown were the champion of deregulation, maybe this shows that change can happen.

Chiar dacă Gordon Brown este campionul dereglementării, poate aceasta ne arată că pot avea loc schimbări.

In other words, the internal market does not mean the abolition of rights and it does not mean deregulation.

Cu alte cuvinte, piaţa internă nu înseamnă suprimarea drepturilor şi nu înseamnă dereglementare.

Those international speculators who profited massively from the deregulation of the financial markets must pay.

Trebuie să plătească acei speculatori internaționali, care au profitat masiv de dereglementarea piețelor financiare.

For all the rest, there was no regulation; we would have been accepting deregulation, and we cannot do that.

Pentru toate celelalte nu a existat nicio reglementare; am fi acceptat dereglementarea și nu puteam face acest lucru.

We should set in stone rules of professional ethics because we have seen where we end up with excessive deregulation.

Trebuie să stabilim reguli de etică profesională, pentru că am văzut unde ne duce dereglementarea excesivă.

Unfortunately, the policy framework that they are pursuing is the same failed agenda of deregulation and liberalisation.

Din păcate, cadrul politic avut în vedere este acelaşi program eşuat, al dereglementării şi liberalizării.

deregulation of labour relations, devaluation of wages, intensification of exploitation and defence of flexicurity;

dereglementarea raporturilor de muncă, devalorizarea salariilor, intensificarea exploatării şi protejarea flexisecurităţii;

Regarding the inclusion of healthcare professionals in the agreement, I see a risk of deregulation of the healthcare sector.

În privinţa includerii profesioniştilor din sistemul sanitar în acord, văd un risc de liberalizare a sectorului sanitar.

Regarding the inclusion of health-care professionals in the agreement, I see a risk of deregulation of the healthcare sector.

În privinţa includerii profesioniştilor din sistemul sanitar în acord, văd un risc de liberalizare a sectorului sanitar.

Another cause of the crisis is a globalisation concept that has made complete deregulation its highest priority.

O altă cauză a crizei este un concept de globalizare care a transformat dereglementarea completă în principala sa prioritate.

Another cause of the crisis is a globalisation concept that has made complete deregulation its highest priority.

O altă cauză a crizei este un concept al globalizării, care a făcut din dereglementarea totală cea mai importantă prioritate.

As regards the inclusion of health care professionals in the agreement, I see a risk of deregulation of the health care sector.

Cât priveşte includerea profesioniştilor din sistemul sanitar în acord, văd un risc de liberalizare a sectorului sanitar.
 

Sugerează o nouă traducere engleză-română

Crezi că o nouă traducere din engleză în română ar trebui adăugată în dicționarul englez-român? Nu ai putut găsi vreo expresie colocvială sau vreun regionalism în engleză? Și tu poți participa la îmbunătățirea acestui dicționar englez-român. Poți adăuga propria sugestie de traducere engleză-română în spațiile de mai jos.

EnglezăEngleză

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: ciot, motor cu reacție, termic, legătura țesăturii, de aceea

Cuvinte similare

depression · deprivation · depth · depths · deputation · deputy · derailment · deranged · deratization · derby · deregulation · derelictiar · dereliction · derision · derisive · derivate · derivation · derivative · derm · dermal · dermatitis

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul român-englez.