Oferte de stagii de practică în străinătate pentru vorbitorii nativi de Română

Traducere engleză-română pentru "fee"

 

Traducere directă engleză-română

Rezultate: 1-29 din 384

fee {substantiv}

fee {substantiv}

plată (onorar) {f}

Support might require a fee or be free of charge, depending on the terms of your purchase and whether you've submitted previous support requests.

Asistența poate fi cu plată sau gratis, în funcție de termenii achiziționării și de cererile anterioare de asistență.

Support might require a fee or be free of charge, depending on the terms of your purchase and whether you've submitted previous support requests.

Asistența poate fi cu plată sau gratuită, în funcție de termenii achiziționării și de cererile anterioare de asistență trimise.

fee {substantiv} (dar şi: fief, feoff)

fief {n}

fee {substantiv} (dar şi: honorarium, emolument)

Nu găsești aici traducerea unui termen? Anunță-ne sau introdu propria traducere mai jos.
 

Sinonime

Sinonime (în engleză) pentru "fee":

 

Traduceri similare

Traduceri similare în dicționarul englez-român

 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "fee" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

The compromise package maintains the high level of feed safety achieved in the EU.

Pachetul de compromis menţine nivelul înalt de siguranţă a furajelor atins în UE.

There has also been the matter of interchange fees, which deserves to be tackled.

De asemenea, a existat problema comisioanelor interbancare, care trebuie abordată.

An ISP provides you with access to the Internet, usually for a monthly fee.

Un ISP furnizează acces la Internet, de obicei în schimbul unei taxe lunare.

On the Microsoft Online Services Notifications site, click Subscribe to this feed.

Pe site-ul Notificări servicii Microsoft Online faceţi clic pe Abonare la acest flux.

Read more about this theme, which receives new images through an RSS feed.

Citiți mai multe despre această temă, care primește imagini noi printr-un flux RSS.

The report that we are debating today defines feed but not feed factories.

Raportul pe care îl dezbatem astăzi defineşte furajele, dar nu şi fabricile de furaje.

The BSE crisis proved that what we feed our animals needs to be regulated.

Criza BSE a dovedit că produsele cu care ne hrănim animalele trebuie reglementate.

Signatories later discover that they have signed up to a contract with a fee.

Ulterior, semnatarii descoperă că au semnat un contract contra unei taxe.

The fact that the visa fee could not be reduced from EUR 60 to EUR 35 is disappointing.

Este dezamăgitor faptul că taxa de viză nu a putut fi redusă de la 60 la 35 EUR.

Having said this, I just would like also to come back to the question of the visa fees.

Menţionând acestea, aş dori, de asemenea, să revin asupra chestiunii taxelor de viză.

This would also allow imports of high-protein feed from America to be reduced.

Acest lucru ar face ca și importurile de furaje proteaginoase din America să fie reduse.

Dynamic themes add new backgrounds automatically to your desktop through an RSS feed.

Temele dinamice adaugă automat noi fundaluri la desktop, prin intermediul unui flux RSS.

Yes, Internet Explorer provides the Common Feed List to other programs.

Da, Internet Explorer furnizează Lista comună de fluxuri și altor programe.

A feed can have the same content as a webpage, but it's often formatted differently.

Un flux poate avea același conținut ca o pagină Web, dar de obicei este formatat diferit.

You might experience a black desktop background if the feed wasn't initialized correctly.

Este posibil să vedeți un fundal desktop negru dacă fluxul nu a fost inițializat corect.

Tomorrow, we will be debating the placing on the market and use of feed for animals.

Mâine vom dezbate punerea pe piaţă şi utilizarea hranei pentru animale.

The fee is paid in a single instalment and its amount depends on the duration of the loan.

Comisionul se plăteşte o singură dată, valoarea sa depinzând de durata finanţării.

You cannot feed people when there is not enough food being allowed in.

Nu se pot hrăni oamenii dacă nu se permite accesul mai multor alimente.

The proposal contains the list of feed materials which are forbidden.

Propunerea conţine lista materiilor prime pentru furaje care sunt interzise.

We know that this oil should not have got into the animal feed chain.

Evident, acel ulei nu ar fi trebuit să ajungă în lanţul alimentar al animalelor.
 

Rezultate găsite pe forum

Rezultate obținute pe forum pentru "fee"

 

Sugerează o nouă traducere engleză-română

Crezi că o nouă traducere din engleză în română ar trebui adăugată în dicționarul englez-român? Nu ai putut găsi vreo expresie colocvială sau vreun regionalism în engleză? Și tu poți participa la îmbunătățirea acestui dicționar englez-român. Poți adăuga propria sugestie de traducere engleză-română în spațiile de mai jos.

EnglezăEngleză

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: ciot, motor cu reacție, termic, legătura țesăturii, de aceea

Cuvinte similare

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul român-englez.