Ai timp de pierdut?

Încearcă jocul Spânzurătoarea

Traducere engleză-română pentru "flame"

 

Traducere directă engleză-română

Rezultate: 1-28 din 28

flame {substantiv}

flame {substantiv} (dar şi: fire)

foc {n}

As we speak, Lampedusa is in flames because someone has set fire to the detention centres for illegal immigrants.

În aceste momente, Lampedusa arde pentru că cineva a dat foc centrelor de detenţie pentru imigranţii ilegali.

flame {substantiv} (dar şi: heat (of passion))

We need to rekindle this flame.

Trebuie să reaprindem această flacără.

flame {substantiv}

flame {substantiv}

pară {f}

flame {substantiv} (dar şi: passion, blaze)

văpaie {f}
 

Sinonime

Sinonime (în engleză) pentru "flame":

 

Traduceri similare

Traduceri similare în dicționarul englez-român

 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "flame" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

They are desperately firefighting, but they cannot put out the flames.

Încearcă cu disperare să stingă incendiile, însă nu pot înăbuși flăcările.

The flame of social protest may quickly spread from Greece to the other countries in the region.

Flacăra protestelor sociale se poate extinde rapid din Grecia la celelalte ţări din zonă.

In addition to heavy metals such as mercury and lead, a number of brominated flame retardants are banned.

Pe lângă metalele grele precum mercurul sau plumbul, se interzic unii bifenili polibromurați.

To douse the flames, slide your finger along the water toward the flames, causing a splash effect.

Pentru a stinge flăcările, dați cu degetul de-a lungul apei către flăcări, provocând un efect de stropire.

Although irresponsible behaviour by speculators is not the cause, it has fanned the flames of the euro crisis.

Deşi comportamentul iresponsabil al speculatorilor nu este cauza, acesta a alimentat flăcările crizei euro.

Has the European Commission been informed by the competent national authorities of the situation of the New Flame?

A fost informată Comisia în legătură cu situaţia navei New Flame de către autorităţile naţionale competente?

To date, restrictions have already been imposed on mercury, lead, cadmium and a number of flame retardants on the basis of the current RoHS Directive.

Până în prezent, s-au impus deja restricții pentru mercur, plumb, cadmiu și o serie de bifenili în temeiul Directivei actuale RoHS.

Since 12 August 2007, the Panamanian bulk carrier New Flame has been resting on the sea floor alongside the coast of Algeciras (Cádiz) and Gibraltar.

Din data de 12 august 2007, vrachierul sub pavilion panamez, New Flame, se află pe fundul mări lângă coasta oraşului Algeciras (Cádiz) şi a Gibraltarului.

Like our other European neighbours, our citizens have found themselves battling flames, these disasters resulting in both material damage and human suffering.

La fel ca şi ceilalţi vecini europeni, cetăţenii noştri s-au luptat cu flăcările, iar aceste dezastre au condus la daune materiale şi suferinţe omeneşti.

Mr President, I welcome this debate, the more so as European history shows that in times of crisis, ethnic tensions can inflame otherwise stable situations.

Dle preşedinte, salut această dezbatere, cu atât mai mult cu cât istoria europeană arată că pe timp de criză tensiunile etnice pot aprinde situaţii de altfel stabile.

This waste contains lead, cadmium, barium, mercury, brominated flame retardants and other chemicals and plastics that become hazardous when burned.

Aceste deșeuri conțin plumb, cadmiu, bariu, mercur, material ignifug pe bază de brom și alte substanțe chimice și materiale plastice care devin periculoase prin ardere.

Here as I speak, the museum in Cairo is in flames, fighting is breaking out in the streets, and I believe that, in the case of Egypt at least, we have not been clear enough.

În timp ce vorbesc în această sală, muzeul din Cairo este în flăcări, pe străzi au izbucnit luptele și cred că, cel puțin în cazul Egiptului, nu am fost suficient de clari.

There will be a review for additional exclusions within three years, together with an examination of three phthalates and one brominated flame retardant identified as priority.

După trei ani se va realiza o revizuire pentru excluderi suplimentare, precum și o analiză a trei ftalați și a unui agent bromurat de ignifugare identificat ca fiind prioritar.

I worked as a voluntary fireman for several years and I know that when a house is on fire, it does not take long before the neighbour's house is also at danger from the flames.

Am lucrat ca pompier voluntar timp de câţiva ani şi ştiu că atunci când o casă arde, nu trece mult până ce casa vecină este în pericol din cauza flăcărilor.

I firmly believe that the difficulties can only be surmounted if senior politicians understand that their role is, first and foremost, to calm tensions rather than fan the flames.

Sunt ferm convins că dificultățile pot fi surmontate doar dacă bătrânii politicieni înțeleg că rolul lor este înainte de toate de a aplana tensiunile și nu de a ațâța focul.

In addition, analyses carried out by the research institute Öko-Institut have demonstrated the adverse effect of PVC and halogenated flame retardants on the environment and human health.

În plus, analizele efectuate de institutul de cercetare Öko-Institut au demonstrat efectele adverse ale PVC-ului și ale substanțelor ignifuge cu halogen asupra mediului și a sănătății umane.
 

Sugerează o nouă traducere engleză-română

Crezi că o nouă traducere din engleză în română ar trebui adăugată în dicționarul englez-român? Nu ai putut găsi vreo expresie colocvială sau vreun regionalism în engleză? Și tu poți participa la îmbunătățirea acestui dicționar englez-român. Poți adăuga propria sugestie de traducere engleză-română în spațiile de mai jos.

EnglezăEngleză

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: ciot, motor cu reacție, termic, legătura țesăturii, de aceea

Cuvinte similare

flagon · flagrant · flags · flagstone · flail · flake · flakes · flaky · flam · flamboyant · flame · flaming · flange · flank · flannel · flannelette · flap · flap-eared · flapgate · flapper · flaps

În plus, bab.la oferă și dicționarul român-englez pentru ma multe traduceri.