Lene productivă

Joacă jocul Memorize!

Traducere engleză-română pentru "hurricane"

 

Traducere directă engleză-română

Rezultate: 1-19 din 19

hurricane {substantiv}

hurricane {substantiv} [met.]

uragan {n} [met.]

Today, as you know, an international hurricane is sweeping the world.

Astăzi, după cum ştiţi, un uragan internaţional străbate lumea.

Unbelievably, a few months after the terrible earthquake, the arrival of a hurricane brought a cholera epidemic, which made the already complicated political situation much worse.

În mod incredibil, la câteva luni după teribilul cutremur, apariția unui uragan a adus o epidemie de holeră, care a înrăutățit situația politică deja complicată.

hurricane {substantiv}

uragan {n}

hurricane {substantiv} (dar şi: fart, prey, game, quarry)

vânt {n}

All those who support this anti-grassroots policy are sowing winds and are certain to reap hurricanes.

Toţi cei care sprijină această politică anti-populară seamănă vânt şi vor culege cu siguranţă furtună.

hurricane {substantiv} (dar şi: storm, whoosh)

vijelie {f}

hurricane {substantiv} (dar şi: snowstorm)

vifor {n}
 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "hurricane" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

With the approach of the hurricane season, they have to be urgently relocated.

Pentru că se apropie sezonul uraganelor, aceştia trebuie mutaţi de urgenţă.

Severe measures were taken because of the financial hurricane and jobs were lost.

Au fost adoptate măsuri severe din cauza uraganului financiar şi s-au pierdut locuri de muncă.

Everyone knows how important intervention was both in the case of the tsunami and during hurricane Katrina.

Toată lumea ştie cât de importantă a fost intervenţia noastră în cazul tsunamiului şi în timpul uraganului Katrina.

The urgent thing would have been to debate the recent tragedy caused by Hurricane Ida when it hit El Salvador at the beginning of November.

Urgent ar fi fost să dezbatem recenta tragedie pe care uraganul Ida a cauzat-o în El Salvador la începutul lunii noiembrie.

As I said in my first speech, we were the first to send specialists to the scene of the disaster in the cases of the tsunami and hurricane Katrina.

Aşa cum am spus în primul meu discurs, am fost primii care au trimis specialişti la locul dezastrului când au avut loc tsunamiul şi uraganul Katrina.

However, if we compare it with the floods and the simultaneous hurricane in Australia or with the earthquake in Christchurch in New Zealand, we all escaped unharmed.

Totuși, dacă îl comparăm cu inundațiile și cu uraganele simultane din Australia sau cu cutremurul din Christchurch, Noua Zeelandă, noi cu toții am scăpat teferi.

This explosion, this accident occurred just when the area was starting to recover from the devastating effects of Hurricane Katrina; it also claimed 11 lives.

Această explozie, acest accident a avut loc tocmai când zona începea să-şi revină după efectele devastatoare ale uraganului Katrina; a făcut, de asemenea, 11 victime.

The real question is why BP is drilling for oil through 5 000 metres of rock, in water 1 500 metres deep, in the middle of a hurricane zone.

Întrebarea reală este de ce forează BP pentru petrol prin 5 000 de metri de stâncă, în ape cu o adâncime de 1 500 de metri, în mijlocul unei zone predispuse la uragane.

Mr President, the approach of the hurricane season in Haiti means that it is vital to maintain the humanitarian efforts and that other emergency measures are likely to be required.

Domnule preşedinte, aproprierea sezonului uraganelor în Haiti înseamnă că este vital să menţinem eforturile umanitare şi că este probabil să fie necesare alte măsuri de urgenţă.
 

Sugerează o nouă traducere engleză-română

Crezi că o nouă traducere din engleză în română ar trebui adăugată în dicționarul englez-român? Nu ai putut găsi vreo expresie colocvială sau vreun regionalism în engleză? Și tu poți participa la îmbunătățirea acestui dicționar englez-român. Poți adăuga propria sugestie de traducere engleză-română în spațiile de mai jos.

EnglezăEngleză

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: ciot, motor cu reacție, termic, legătura țesăturii, de aceea

Cuvinte similare

hunter · hunter's · hunting · huntsman · hurdle · hurlbat · hurly-burly · hurra · hurrah · hurray · hurricane · hurried · hurriedly · hurry · hurry-scurry · hurt · hurtful · husband · husbandman · husbandry · hush!

În plus, bab.la oferă și dicționarul român-italian pentru ma multe traduceri.