Articole în diferite limbi străine publicate zilnic pe LexioPhiles

Traducere engleză-română pentru "landscape"

 

Traducere directă engleză-română

Rezultate: 1-28 din 77

landscape {substantiv}

landscape {substantiv} (dar şi: scenery)

peisaj {n}

The sinewy stone path of the Great Wall beckons us through a mountainous landscape.

Poteca pietruită a Marelui Zid ne ademenește printr-un peisaj montan.

Next time you’re looking at a beautiful landscape, go ahead and take a series of photos of it.

Data viitoare când vă uitați la un peisaj încântător, faceți o serie de poze cu el.

So we have to deal with complex problems and we do so in a new geopolitical landscape.

Prin urmare, trebuie să rezolvăm probleme complexe şi facem acest lucru într-un peisaj geopolitic nou.

Lock the screen orientation (portrait or landscape)

Blocarea orientării ecranului (portret sau peisaj)

Lock the screen orientation (portrait or landscape)

Blocați orientarea ecranului (portret sau peisaj)

landscape {substantiv}

priveliște (peisaj) {f}

landscape {substantiv} (dar şi: scenery)

landscape {adjectiv}

landscape {adj.}

peisagistic {adj. m.}
Nu găsești aici traducerea unui termen? Anunță-ne sau introdu propria traducere mai jos.
 

Sinonime

Sinonime (în engleză) pentru "landscape":

 

Traduceri similare

Traduceri similare în dicționarul englez-român

 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "landscape" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

This group will assist the Commission in outlining new steps for the media landscape.

Acest grup va ajuta Comisia în conturarea unor pași noi pentru peisajul mass-media.

Rivers have been polluted and motorways which blot the Tibetan landscape have appeared.

Au fost poluate râurile şi au apărut autostrăzi care au pătat peisajul tibetan.

These clouds will overshadow our economic landscape in the coming years.

Acești nori vor plana asupra peisajului nostru economic în anii următori.

Luxembourg has many attractions; why not visit and discover its culture and landscape?

Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.

Collect gems and bananas by swinging chimps through stunning landscapes.

Salvați lanțul de supermarketuri ale unchiului Ross de maleficului Mr. Torg.

The crisis is not yet over and its landscape is still unrecognisable.

Criza nu s-a încheiat încă şi peisajul acesteia este încă de nerecunoscut.

The changing structure of the media landscape in Europe causes concern for the future.

Structura schimbătoare a peisajului mass-media în Europa cauzează îngrijorări pentru viitor.

Serene scenes of snowy landscapes grace this seasonal free Windows theme.

Scene liniștite cu peisaje înzăpezite înfrumusețează această temă gratuită Windows de sezon.

Choose between a tall page (Portrait) or wide page (Landscape).

Alegeți între o pagină înaltă (Portret) sau o pagină lată (Vedere).

Landscape orients the page for horizontal viewing...like this.

Vedere orientează pagina pentru vizualizare pe orizontală... astfel.

The EU audiovisual landscape is characterised by what is described as a 'dual system'.

Peisajul audiovizualului comunitar este caracterizat de ceea ce este descris drept un "sistem dual”.

Click Landscape to print horizontally, or click Portrait to print vertically.

Faceți clic pe Vedere pentru a imprima orizontal sau faceți clic pe Portret pentru a imprima vertical.

You have two orientation options: Portrait and Landscape.

Există două opțiuni pentru orientare: Portret și Vedere.

The magic continues with this second collection of stunning landscapes by photographer Michael Breitung.

Magia continuă cu a doua colecție de peisaje uimitoare ale fotografului Michael Breitung.

It is the perfect initiative for exploring the media landscape in the European Union in an objective way.

Este inițiativa perfectă de explorare a peisajului mass-mediei din Uniunea Europeană într-un mod obiectiv.

Green landscapes, gorgeous seaside cliffs, and mysterious rock formations—it must be Ireland.

Peisaje verzi, superbe stânci la malul mării și formațiuni stâncoase misterioase - sigur e vorba de Irlanda.

Choose between tall (portrait) or wide (landscape).

Alegeți între o pagină înaltă (portret) sau o pagină lată (vedere).

There is no guarantee that the surface extraction accompanying the investment will not transform the landscape.

Nu există nicio garanţie că extracţia de suprafaţă care însoţeşte investiţia nu va transforma peisajul.

The subsidies also enable diversity in farming and contribute to landscape conservation.

Subvențiile permit, de asemenea, menținerea diversității în agricultură și contribuie la conservarea peisajului.

The Lithuanian landscape is predominantly flat, with a few low hills in the western uplands and eastern highlands.

Relieful său este în mare parte plat, cu doar câteva dealuri joase în vestul şi estul ţării.
 

Sugerează o nouă traducere engleză-română

Crezi că o nouă traducere din engleză în română ar trebui adăugată în dicționarul englez-român? Nu ai putut găsi vreo expresie colocvială sau vreun regionalism în engleză? Și tu poți participa la îmbunătățirea acestui dicționar englez-român. Poți adăuga propria sugestie de traducere engleză-română în spațiile de mai jos.

EnglezăEngleză

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: ciot, motor cu reacție, termic, legătura țesăturii, de aceea

Cuvinte similare

Mai multe traduceri în dicționarul român-englez.