Lene productivă

Joacă jocul Memorize!

Traducere engleză-română pentru "longest"

 

Traducere directă engleză-română

Rezultate: 1-19 din 19

longest {adjectiv}

longest {superl.}

cel mai lung {superl.}

Let us remember that the Danube is the second longest river in Europe, after the Volga.

Să ne amintim că Dunărea este, după Volga, cel mai lung fluviu din Europa.

The longest serving Member at least has experience to fall back on, rather than merely age.

Deputatul cu cel mai lung mandat are, cel puţin, avantajul experienţei, în locul celui al vârstei.

There are three countries still outstanding, and the longest wait will probably be for the Czech Republic.

Mai rămân încă trei ţări care nu l-au ratificat, iar probabil că drumul cel mai lung va fi cel al Republicii Cehe.

As the longest river in the EU, in combination with the Rhine-Main-Danube canal, it can link the Black Sea with the North Sea.

Întrucât este cel mai lung râu din Europa cu canalul Rin-Maine-Dunăre, acesta poate lega Marea Neagră de Marea Nordului.

in writing. - For over 40 years, Libya has been ruled by a dictatorial regime in which power is concentrated in one man, Colonel Gaddafi, the longest serving African and Arab leader.

în scris. - De peste 40 de ani, Libia este guvernată de un regim dictatorial în care puterea îi aparţine unui singur om, colonelul Gaddafi, liderul african şi arab cu cel mai lung mandat.

long {adjectiv}

long {adj.} (dar şi: (for) a long time)

lung {adj. m.}

The contamination of the food chain in the areas directly affected was long term.

Contaminarea lanţului alimentar din zonele direct afectate a fost pe termen lung.

The challenges are long term, but the solutions are urgent and are needed now.

Provocările sunt pe termen lung, dar soluţiile sunt urgente şi sunt necesare acum.

What we require is action for the long term, rather than short-term reactions.

Avem mai multă nevoie de acțiuni pe termen lung, decât de reacții pe termen scurt.

Parliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.

Parlamentul va lua parte la negocierile privind acordul ulterior pe termen lung.

The road still to be travelled is, however, not just long, but extremely long.

Cu toate acestea, drumul care mai rămâne de parcurs este nu lung, ci extrem de lung.

long {adj.}

mult (despre timp) {adj. m.}

I am particularly happy to see long-awaited progress towards a free trade area.

Mă bucur mai ales să văd progresele mult așteptate spre o zonă de liber schimb.

You cut off some people dramatically and let others run over for a very long time.

Îi întrerupeţi brusc pe unii şi îi lăsaţi pe alţii să continue foarte mult timp.

Although we have been talking about this tax for a long time, it remains just talk.

Deşi am discutat mult timp despre acesta, a rămas numai la nivel de discuţie.

Mr President, the EU has been asking for the closure of Guantánamo for a long time.

Domnule preşedinte, UE solicită de mult timp închiderea bazei de la Guantánamo.

This compromise document, this compromise text, has been long in the making.

Elaborarea acestui document de compromis, a acestui text de compromis, a durat mult.

long {adj.}

îndelungat {adj. m.}

As I said, they are the result of a long process, not a single meeting.

După cum am afirmat, sunt rezultatul unui proces îndelungat, nu al unei singure reuniuni.

This is an important - and essential - first step in a long process.

Acesta este un prim pas important - și esențial - într-un proces îndelungat.

Nowhere to be seen for these two countries, both of which have a long and frankly despicable record.

Nu se zăreşte niciunul în aceste două ţări care, să fim sinceri, au un trecut îndelungat şi josnic.

But, if you’re going to be away from your PC for a long time, you might want to turn it off completely.

Dar dacă urmează să fiți plecat de la PC un timp îndelungat, este recomandat să îl închideți complet.

The process of bringing Turkey closer to the objectives of the European Union has been, and will be, a long one.

Procesul apropierii Turciei de obiectivele Uniunii Europene a fost și va fi unul îndelungat.

long {adj.}

îndelung {adj. m.}

For most of us, the Treaty of Lisbon represents a long-awaited institutional solution.

Pentru mulţi dintre noi Tratatul de la Lisabona este o soluţie instituţională îndelung aşteptată.

We have long been making preparations for the next financial period.

Ne-am pregătit îndelung pentru exerciţiul financiar următor.

I welcome the initiative of the Commission with regard to collective redress, which is a long-overdue initiative.

Salut iniţiativa Comisiei cu privire la recursul colectiv, care este o iniţiativă îndelung aşteptată.

It is a long-awaited measure towards consolidating the position of the European Union as a proficient global actor.

Este o măsură așteptată îndelung, menită să consolideze poziția Uniunii Europene ca actor global capabil.

I think the economic crisis has forced us to take a long, hard look at our past economic behaviour.

Consider că această criză economică ne-a obligat să analizăm îndelung, în amănunt, comportamentul nostru economic anterior.

long {adj.} (dar şi: remote, distant, far (off), aloof)

îndepărtat {adj. m.}

Then there is the long term, which is very important.

Apoi, mai există şi perspectiva unui viitor îndepărtat, care este deosebit de important.

It only envisages reciprocal free movement of Russian and European citizens happening in the long term, yet it supports the process of free trade that is under way.

Prevede libera circulație a cetățenilor europeni și ruși ca fiind posibilă doar în viitorul îndepărtat, dar sprijină procesul de liber schimb în curs.

Similarly, the proposed aim of moving towards a 30% reduction in greenhouse gas emissions by 2020 is a long way from the 40% recommended by the IPCC.

În mod similar, obiectivul propus de a ne îndreptat către o reducere de 30 % în emisiile de gaze cu efect de seră până în 2020 este foarte îndepărtat de cele 40 % recomandaţi de IPCC.

How do I see the European Union and Latvia in the longer term? In 2015, say?

Cum îmi imaginez Uniunea Europeană şi Letonia în viitorul mai îndepărtat, ca de exemplu, în 2015?
Nu găsești aici traducerea unui termen? Anunță-ne sau introdu propria traducere mai jos.
 

Sinonime

Sinonime (în engleză) pentru "long":

 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "longest" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

From that time, we have probably had the longest period of peace and prosperity globally.

De atunci, am avut probabil cea mai lungă perioadă de pace și prosperitate globală.

Bananas were the subject of the world's longest-running trade dispute.

Bananele au constituit obiectul celei mai lungi dispute comerciale din lume.

These are among the longest-running non-concluded trade negotiations that the EU has undertaken.

Acestea se află printre cele mai îndelungate negocieri încă neîncheiate pe care le-a întreprins UE.

This puts these among the longest-running non-conluded trade negotiations that the EU has undertaken.

Acest fapt le plasează printre cele mai lungi negocieri încă neîncheiate pe care le-a ținut UE.

These are the longest-running and hitherto non-concluded trade negotiations that the EU has undertaken.

Acestea sunt negocierile comerciale cele mai îndelungate și până în prezent neîncheiate pe care le-a realizat UE.

Recently, we finished the longest-standing dispute in the WTO with Latin American countries on trade in bananas.

Recent, am încheiat cea mai veche dispută din OMC cu țările din America Latină, referitoare la comerțul de banane.

This allows you to build the longest runs.

Acest lucru vă permite să construiți seriile cele mai lungi.

It is with a certain amount of pride that I note that my own country, Sweden, has the longest historical tradition of statutory transparency.

Constat, cu o oarecare mândrie, că ţara mea, Suedia, are cea mai lungă tradiţie istorică în materie de transparenţă statutară.

I support redundant workers receiving financial support and training so that they can secure new jobs for the longest period possible.

Susțin ca persoanele disponibilizate să primească sprijin financiar și instruire astfel încât să poată obține un nou loc de muncă pentru o perioadă cât mai îndelungată.

Under EU law, the country responsible for paying should be the one where she was insured the longest — in this case Finland.

Conform legislaţiei europene, Eva ar trebui să primească prestaţii familiale din ţara în care a beneficiat de cea mai lungă perioadă de asigurare - în acest caz, Finlanda.

The conclusion of these agreements has made it possible to bring an end to one of the most complex and longest=running disputes against the EU in the World Trade Organisation.

Încheierea acestor acorduri a permis să se pună capăt unuia dintre cele mai acerbe și îndelungate litigii împotriva UE din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului.

Our economic partnership is a key driver of global economic prosperity and represents the largest, most integrated and longest lasting economic relationship in the world.

Parteneriatul nostru economic este un factor-cheie al prosperităţii economice globale şi reprezintă relaţia economică cea mai vastă, cea mai integrată şi mai durabilă din lume.
 

Sugerează o nouă traducere engleză-română

Crezi că o nouă traducere din engleză în română ar trebui adăugată în dicționarul englez-român? Nu ai putut găsi vreo expresie colocvială sau vreun regionalism în engleză? Și tu poți participa la îmbunătățirea acestui dicționar englez-român. Poți adăuga propria sugestie de traducere engleză-română în spațiile de mai jos.

EnglezăEngleză

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: ciot, motor cu reacție, termic, legătura țesăturii, de aceea

Cuvinte similare

Și mai multe traduceri în dicționarul român-englez pe bab.la.