Traducere engleză-română pentru "longest"

EN longest Română traducere

longest {superl.}
long {adj.}

EN longest
volume_up
{superlativ}

longest
Let us remember that the Danube is the second longest river in Europe, after the Volga.
Să ne amintim că Dunărea este, după Volga, cel mai lung fluviu din Europa.
The longest serving Member at least has experience to fall back on, rather than merely age.
Deputatul cu cel mai lung mandat are, cel puţin, avantajul experienţei, în locul celui al vârstei.
There are three countries still outstanding, and the longest wait will probably be for the Czech Republic.
Mai rămân încă trei ţări care nu l-au ratificat, iar probabil că drumul cel mai lung va fi cel al Republicii Cehe.

Exemple de folosire pentru "longest" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishFrom that time, we have probably had the longest period of peace and prosperity globally.
De atunci, am avut probabil cea mai lungă perioadă de pace și prosperitate globală.
EnglishBananas were the subject of the world's longest-running trade dispute.
Bananele au constituit obiectul celei mai lungi dispute comerciale din lume.
EnglishThese are among the longest-running non-concluded trade negotiations that the EU has undertaken.
Acestea se află printre cele mai îndelungate negocieri încă neîncheiate pe care le-a întreprins UE.
EnglishThis puts these among the longest-running non-conluded trade negotiations that the EU has undertaken.
Acest fapt le plasează printre cele mai lungi negocieri încă neîncheiate pe care le-a ținut UE.
EnglishThese are the longest-running and hitherto non-concluded trade negotiations that the EU has undertaken.
Acestea sunt negocierile comerciale cele mai îndelungate și până în prezent neîncheiate pe care le-a realizat UE.
EnglishThis allows you to build the longest runs.
Acest lucru vă permite să construiți seriile cele mai lungi.
EnglishRecently, we finished the longest-standing dispute in the WTO with Latin American countries on trade in bananas.
Recent, am încheiat cea mai veche dispută din OMC cu țările din America Latină, referitoare la comerțul de banane.
EnglishIt is with a certain amount of pride that I note that my own country, Sweden, has the longest historical tradition of statutory transparency.
Constat, cu o oarecare mândrie, că ţara mea, Suedia, are cea mai lungă tradiţie istorică în materie de transparenţă statutară.
EnglishUnder EU law, the country responsible for paying should be the one where she was insured the longest — in this case Finland.
Conform legislaţiei europene, Eva ar trebui să primească prestaţii familiale din ţara în care a beneficiat de cea mai lungă perioadă de asigurare - în acest caz, Finlanda.
EnglishI support redundant workers receiving financial support and training so that they can secure new jobs for the longest period possible.
Susțin ca persoanele disponibilizate să primească sprijin financiar și instruire astfel încât să poată obține un nou loc de muncă pentru o perioadă cât mai îndelungată.
EnglishThe conclusion of these agreements has made it possible to bring an end to one of the most complex and longest=running disputes against the EU in the World Trade Organisation.
Încheierea acestor acorduri a permis să se pună capăt unuia dintre cele mai acerbe și îndelungate litigii împotriva UE din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului.
EnglishOur economic partnership is a key driver of global economic prosperity and represents the largest, most integrated and longest lasting economic relationship in the world.
Parteneriatul nostru economic este un factor-cheie al prosperităţii economice globale şi reprezintă relaţia economică cea mai vastă, cea mai integrată şi mai durabilă din lume.