Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Traducere engleză-română pentru "marketing"

 

Traducere directă engleză-română

Rezultate: 1-37 din 68

marketing {substantiv}

marketing {substantiv} (dar şi: commercialization, merchandising)

Patients should be subjects, not the objects of a marketing campaign.

Pacienţii ar trebui să fie subiecte, şi nu obiecte ale unei campanii de comercializare.

The answer: Italy and Spain did not revoke the marketing authorisation for benfluorex.

Răspunsul este: Italia şi Spania nu au revocat autorizaţia de comercializare pentru benfluorex.

But, as consumers, we are reduced to being the objects of a marketing campaign.

Însă, în calitate de consumatori, suntem reduşi la nişte obiecte ale unei campanii de comercializare.

It refers to the marketing chain for food products.

Este vorba despre lanțul de comercializare al produselor alimentare.

I want to say this once again; this is passive marketing. This is a point that Mr Giegold has already mentioned.

Vreau să o mai spun o dată; acest lucru înseamnă comercializare pasivă, lucru deja amintit de dl Giegold.

marketing {substantiv} [mark.]

marketing {n} [mark.]

Another way to enable European fisheries to survive would be through better marketing.

Un alt mod de a permite supraviețuirea pescuitului european ar fi printr-un marketing mai bun.

Your data will not be shared with third parties for direct marketing or for any other purposes.

Datele nu sunt divulgate terţilor în scopuri de marketing direct sau de altă natură.

Marketing support for this label has been very limited in the past.

Sprijinul pentru operaţiuni de marketing pentru această etichetă a fost foarte limitat în trecut.

In the UK in May 2008, the Misleading Marketing Regulations came into force.

În mai 2008 au intrat în vigoare în Marea Britanie reglementările în materie de marketing înșelător.

This name may be very meaningful when discussed by marketing specialists.

Acest nume poate avea o semnificaţie importantă atunci când este discutat de specialişti în marketing.

market {substantiv}

market {substantiv} (dar şi: plaza, square)

piaţă {n}

market {substantiv} (dar şi: market place, plaza, square, marketplace)

piaţă {f}

market {substantiv} (dar şi: bargain)

târg {n}

market {substantiv} (dar şi: sale)

târg (vânzare) {n}

market (place) {substantiv}

târg (piață) {n}

market {substantiv} [econ.]

debuşeu {n} [econ.]

to market {verb}

to market [marketed|marketed] {vb.} (dar şi: to commercialize)

to market [marketed|marketed] {vb.} (dar şi: to sell off)

a desface (a vinde) {vb.}

marketing {substantiv}

marketing {substantiv} [mark.]

marketing {n} [mark.]

Another way to enable European fisheries to survive would be through better marketing.

Un alt mod de a permite supraviețuirea pescuitului european ar fi printr-un marketing mai bun.

Your data will not be shared with third parties for direct marketing or for any other purposes.

Datele nu sunt divulgate terţilor în scopuri de marketing direct sau de altă natură.

Marketing support for this label has been very limited in the past.

Sprijinul pentru operaţiuni de marketing pentru această etichetă a fost foarte limitat în trecut.

In the UK in May 2008, the Misleading Marketing Regulations came into force.

În mai 2008 au intrat în vigoare în Marea Britanie reglementările în materie de marketing înșelător.

This name may be very meaningful when discussed by marketing specialists.

Acest nume poate avea o semnificaţie importantă atunci când este discutat de specialişti în marketing.
 

Sinonime

Sinonime (în engleză) pentru "marketing":

Sinonime (în engleză) pentru "market":

 

Traduceri similare

Traduceri similare în dicționarul englez-român

 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "marketing" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

The marketing of medicinal products is prevented by the procedure of enquiry and readability.

Comercializarea medicamentelor este prevenită prin procedura interogării și clarificării.

Does that mean the importation and marketing of contaminated products is to be tolerated in Europe?

Asta înseamnă că importul şi comercializarea produselor contaminate vor fi tolerate în Europa?

Obviously, promotion and marketing will be the hallmark of the success or failure of such a policy.

Evident, promovarea şi marketingul vor sta la baza succesului sau a eşecului unei astfel de politici.

I voted for the proposal on the marketing of poultrymeat.

Am votat în favoarea propunerii privind comercializarea cărnii de pasăre.

Several speakers have also mentioned passive marketing.

Mai mulţi vorbitori au menţionat, de asemenea, comercializarea pasivă.

However, it is no different to what has been laid down here in the section relating to passive marketing.

Totuşi, nu este diferit de ceea ce s-a prevăzut aici la secţiunea legată de comercializarea pasivă.

The European Parliament is calling for a total ban on the marketing of bluefin tuna internationally.

Parlamentul European solicită interzicerea completă a comercializării tonului roşu la nivel internaţional.

The marketing and use of dichloromethane by professionals will be subject to a general ban.

Comercializarea şi utilizarea diclormetanului de către profesionişti va fi supusă unei interdicţii generale.

Subject: Marketing European beef and lamb products

Subiect: Comercializarea produselor europene din carne de vită și de miel

The marketing of falsified medicinal products has increased public health risks over recent years.

Comercializarea medicamentelor falsificate prezintă riscuri tot mai mari pentru sănătatea publică în ultimii ani.

Marketing of some pharmaceutical products made from seals, such as dietary supplements, will not be allowed.

Comercializarea unor produse farmaceutice derivate din foci, cum ar fi suplimentele alimentare, nu va fi permisă.

The ban on marketing it now seems inevitable.

Interdicţia comercializării pare acum inevitabilă.

We must ensure fair competition and also reinforce traceability during marketing.

Trebuie să asigurăm condiţii de concurenţă loială, precum şi consolidarea trasabilităţii în timpul comercializării.

Ladies and gentlemen, the Commission shares your concern about the lack of rules concerning passive marketing.

Doamnelor şi domnilor, Comisia vă împărtăşeşte îngrijorarea legată de lipsa normelor privind comercializarea pasivă.

Alongside technical innovation, fresh approaches to business management and marketing are also needed.

Pe lângă inovaţiile tehnice, sunt necesare, de asemenea, noi abordări privind managementul afacerilor şi marketingul.

All parties agreed that the marketing of food from cloned animals must be completely prohibited.

Toate părțile au fost de acord că vânzarea alimentelor provenite de la animale clonate trebuie să fie interzisă complet.

A majority in Parliament would have liked very strict control over passive marketing, or even its prohibition.

O majoritate din Parlament ar fi dorit un control foarte strict asupra comercializării pasive sau chiar interzicerea acesteia.

In this case, an avenue would have opened up in the future for marketing in the EU food products containing GMOs.

Astfel, s-ar fi deschis o portiţă pentru comercializarea în viitor, pe piaţa uniunii, a produselor alimentare ce conţin OMG-uri.

Choose Manage email preferences or Manage marketing preferences, and update your info.

Sub Setări, faceți clic pe Afișare detalii, apoi bifați caseta de selectare pentru fiecare tip de notificare pe care doriți să îl primiți.

It shall also support market supply and stability and review provisions of marketing standards and information to consumers.

De asemenea, va susține oferta pe piață și stabilitatea și va revizui prevederile privind standardele de piață și informarea consumatorilor.
 

Sugerează o nouă traducere engleză-română

Crezi că o nouă traducere din engleză în română ar trebui adăugată în dicționarul englez-român? Nu ai putut găsi vreo expresie colocvială sau vreun regionalism în engleză? Și tu poți participa la îmbunătățirea acestui dicționar englez-român. Poți adăuga propria sugestie de traducere engleză-română în spațiile de mai jos.

EnglezăEngleză

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: ciot, motor cu reacție, termic, legătura țesăturii, de aceea

Cuvinte similare

mariner · marionette · maristatus · maritally · maritime · marjoram · mark · marked · marker · market · marketing · marketplace · marksman · marmalade · marmelade · marmoreal · marmorean · marmot · maroon · marquee · marquess

În plus, bab.la oferă și dicționarul român-italian pentru ma multe traduceri.