Traducere engleză-română pentru "marketing"

EN marketing Română traducere

marketing {substantiv}
to market {vb.}
market {substantiv}

ROmarketing Engleză traducere

EN marketing
play_circle_outline
{substantiv}

  1. general
  2. Marketing

1. general

marketing (dar şi: commercialization, merchandising)
Patients should be subjects, not the objects of a marketing campaign.
Pacienţii ar trebui să fie subiecte, şi nu obiecte ale unei campanii de comercializare.
Subject: Marketing ban on the drug 'Médiator'
Subiect: Interdicţia de comercializare a medicamentului "Mediator”
It refers to the marketing chain for food products.
Este vorba despre lanțul de comercializare al produselor alimentare.

2. Marketing

marketing
Another way to enable European fisheries to survive would be through better marketing.
Un alt mod de a permite supraviețuirea pescuitului european ar fi printr-un marketing mai bun.
Your data will not be shared with third parties for direct marketing or for any other purposes.
Datele nu sunt divulgate terţilor în scopuri de marketing direct sau de altă natură.
In the UK in May 2008, the Misleading Marketing Regulations came into force.
În mai 2008 au intrat în vigoare în Marea Britanie reglementările în materie de marketing înșelător.

Sinonime (în engleză) pentru "marketing":

marketing
market

Exemple de folosire pentru "marketing" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishYour data will not be shared with third parties for direct marketing or for any other purposes.
Datele nu sunt divulgate terţilor în scopuri de marketing direct sau de altă natură.
EnglishAnother way to enable European fisheries to survive would be through better marketing.
Un alt mod de a permite supraviețuirea pescuitului european ar fi printr-un marketing mai bun.
EnglishThe marketing of medicinal products is prevented by the procedure of enquiry and readability.
Comercializarea medicamentelor este prevenită prin procedura interogării și clarificării.
EnglishIn the UK in May 2008, the Misleading Marketing Regulations came into force.
În mai 2008 au intrat în vigoare în Marea Britanie reglementările în materie de marketing înșelător.
EnglishWebsites might use these cookies to track your web use for marketing purposes.
Site-urile Web utilizează aceste module cookie pentru a vă urmări utilizarea Web în scopuri de marketing.
EnglishThis name may be very meaningful when discussed by marketing specialists.
Acest nume poate avea o semnificaţie importantă atunci când este discutat de specialişti în marketing.
EnglishMarketing support for this label has been very limited in the past.
Sprijinul pentru operaţiuni de marketing pentru această etichetă a fost foarte limitat în trecut.
EnglishI voted for the proposal on the marketing of poultrymeat.
Am votat în favoarea propunerii privind comercializarea cărnii de pasăre.
EnglishDoes that mean the importation and marketing of contaminated products is to be tolerated in Europe?
Asta înseamnă că importul şi comercializarea produselor contaminate vor fi tolerate în Europa?
EnglishSeveral speakers have also mentioned passive marketing.
Mai mulţi vorbitori au menţionat, de asemenea, comercializarea pasivă.
EnglishWe must ensure fair competition and also reinforce traceability during marketing.
Trebuie să asigurăm condiţii de concurenţă loială, precum şi consolidarea trasabilităţii în timpul comercializării.
EnglishSubject: Marketing European beef and lamb products
Subiect: Comercializarea produselor europene din carne de vită și de miel
EnglishThe marketing and use of dichloromethane by professionals will be subject to a general ban.
Comercializarea şi utilizarea diclormetanului de către profesionişti va fi supusă unei interdicţii generale.
EnglishObviously, promotion and marketing will be the hallmark of the success or failure of such a policy.
Evident, promovarea şi marketingul vor sta la baza succesului sau a eşecului unei astfel de politici.
EnglishHowever, it is no different to what has been laid down here in the section relating to passive marketing.
Totuşi, nu este diferit de ceea ce s-a prevăzut aici la secţiunea legată de comercializarea pasivă.
EnglishThe European Parliament is calling for a total ban on the marketing of bluefin tuna internationally.
Parlamentul European solicită interzicerea completă a comercializării tonului roşu la nivel internaţional.
EnglishUse it on webpages and marketing materials.
Utilizați acest stil în paginile Web și în materialele de marketing.
EnglishThe marketing of falsified medicinal products has increased public health risks over recent years.
Comercializarea medicamentelor falsificate prezintă riscuri tot mai mari pentru sănătatea publică în ultimii ani.
EnglishAll parties agreed that the marketing of food from cloned animals must be completely prohibited.
Toate părțile au fost de acord că vânzarea alimentelor provenite de la animale clonate trebuie să fie interzisă complet.
EnglishAlongside technical innovation, fresh approaches to business management and marketing are also needed.
Pe lângă inovaţiile tehnice, sunt necesare, de asemenea, noi abordări privind managementul afacerilor şi marketingul.