Traducători profesioniști la doar un click distanță

Traducere engleză-română pentru "match"

 

Traducere directă engleză-română

Rezultate: 1-72 din 285

match {substantiv}

match {substantiv} (dar şi: congeniality, conformity, concordance, fitting)

Type a word or phrase, and then press Enter to locate the first match.

Tastați un cuvânt sau o expresie, apoi apăsați pe Enter pentru a găsi prima potrivire.

If there's a match available, it will flash.

Dacă nu există nicio potrivire disponibilă, aceasta va clipi.

Type a word or phrase in the Find box, and then press ENTER to scroll to the first match on the page.

Tastați un cuvânt sau o expresie în caseta Găsire, apoi apăsați pe ENTER pentru a defila la prima potrivire din pagină.

If it finds a match, the Player automatically downloads the media information that's available for the CD, including album art.

Dacă se găsește o potrivire, Playerul descarcă automat informațiile media disponibile pentru CD, inclusiv grafica albumului.

If it finds a match, the Player automatically downloads the media information that is available for the CD, including album art.

Dacă se găsește o potrivire, Playerul descarcă automat informațiile media disponibile pentru CD, inclusiv grafica albumului.

match {substantiv} (dar şi: game)

meci {n}

I am sorry, you cannot count scores in the same way as in a football match, because we also have to listen to each other.

Îmi pare rău, dar nu puteţi număra golurile ca într-un meci de fotbal, pentru că trebuie să ne şi ascultăm reciproc.

We were particularly impressed by their first match, when they played on equal terms in a hard-fought game against Brazil.

Am fost extrem de impresionați de primul lor meci, când au jucat pe picior de egalitate într-un meci greu contra Braziliei.

My personal story of this starts by remembering that there has been an important football match in South Africa tonight.

Istoria mea personală privind acest subiect începe amintind că în această seară a avut loc un meci important în Africa de Sud.

We are currently having a kind of arm wrestling match over the financing of the budget, which is not particularly constructive.

În prezent avem un fel de meci de wrestling asupra finanțării bugetului, care nu este deosebit de constructiv.

It was no ordinary match.

Nu a fost un meci obişnuit.

match {substantiv} (dar şi: wedlock, spousal relationship, matrimony, marriage)

match {substantiv}

match {substantiv} (dar şi: friction match, lucifer (match), (friction) match)

chibrit {n}

It is galling to realise that a single lit match can potentially destroy thousands of hectares of fine forest.

Este revoltător să realizăm că un singur chibrit aprins poate eventual distruge mii de hectare de pădure.

match {substantiv} (dar şi: marriage)

mariaj {n}

match {substantiv} (dar şi: equal)

potrivă (pereche) {f}

match {substantiv} (dar şi: competition, reunion, soirée, soiree)

match {substantiv}

partidă (căsătorie) {f}

match {substantiv} (dar şi: contest, game)

to match {verb}

to match [matched|matched] {vb.} (dar şi: to befit, to beseem, to jibe, to accord)

The Commission's proposal really does not match economic realities.

Propunerea Comisiei nu corespunde deloc cu realităţile economice.

The file was restricted because the content doesn't match its security information.

Fișierul a fost restricționat deoarece conținutul nu corespunde informațiilor sale de securitate.

It is clearly apparent from the facts that the EU's role in the world does not match up to this ambition.

Este evident din fapte că rolul UE în lume nu corespunde cu ambiţia acesteia.

Internet Explorer blocked a file from displaying because its actual contents did not match the expected contents.

Internet Explorer a blocat afișarea unui fișier, deoarece conținutul său real nu corespunde conținutului așteptat.

If it finds a match, SmartScreen will warn you that the download has been blocked for your safety.

Dacă găsește un element care corespunde, Filtrul SmartScreen vă anunță că descărcarea a fost blocată pentru siguranța dvs.

to match [matched|matched] {vb.} (dar şi: to correspond, to fit, to befit, to hit it off)

a se potrivi {vb. r.}

The Back and Forward buttons change color to match the color of the icon.

Butoanele Înapoi și Înainte își schimbă culoarea pentru a se potrivi culorii pictogramei.

You can even change the background and color on your Start screen to match your mood.

Puteți modifica chiar fundalul și culoarea de pe ecranul Start pentru a se potrivi cu starea dvs.

You can even change the background and colour on your Start screen to match your mood.

Puteți modifica chiar fundalul și culoarea de pe ecranul Start pentru a se potrivi cu starea dvs.

Then change your printer output to match what you see on your monitor.

Apoi modificați setările de ieșire a imprimantei pentru a se potrivi cu ceea ce vedeți pe monitor.

Parliament needs to increase its expertise in legislative issues in order to match the Commission and the Member States.

Parlamentul trebuie să-şi îmbunătăţească expertiza în problemele legislative, pentru a se potrivi cu cea a Comisiei şi a statelor membre.

to match [matched|matched] {vb.} (dar şi: to lay, to set, to place, to put)

a potrivi {vb.}

The Back and Forward buttons change color to match the color of the icon.

Butoanele Înapoi și Înainte își schimbă culoarea pentru a se potrivi culorii pictogramei.

You can even change the background and color on your Start screen to match your mood.

Puteți modifica chiar fundalul și culoarea de pe ecranul Start pentru a se potrivi cu starea dvs.

You can even change the background and colour on your Start screen to match your mood.

Puteți modifica chiar fundalul și culoarea de pe ecranul Start pentru a se potrivi cu starea dvs.

Then change your printer output to match what you see on your monitor.

Apoi modificați setările de ieșire a imprimantei pentru a se potrivi cu ceea ce vedeți pe monitor.

Parliament needs to increase its expertise in legislative issues in order to match the Commission and the Member States.

Parlamentul trebuie să-şi îmbunătăţească expertiza în problemele legislative, pentru a se potrivi cu cea a Comisiei şi a statelor membre.

to match [matched|matched] {vb.} (dar şi: to match up)

a potrivi {vt.}

to match [matched|matched] {vb.} (dar şi: to even, to even out, to level, to equalize)

a egala {vt.}

to match [matched|matched] {vb.} (dar şi: to combine)

a combina {vt.}

to match [matched|matched] {vb.} (dar şi: to couple, to pair)

to match [matched|matched] {vb.} (dar şi: to mate, to couple, to pair)

to match [matched|matched] {vb.} (dar şi: to level, to equalize, to make even, to make equal to)

a egala {vb.}

to match [matched|matched] {vb.} (dar şi: to assort, to sort)

asorta {vt.}

to match [matched|matched] {vb.} (dar şi: to conjoin)

a îmbina {vt.}
 

Sinonime

Sinonime (în engleză) pentru "match":

© Princeton Universityequal · equalize · equalise · equate · fit · pit · oppose · play off · mate · couple · pair · twin · meet · cope with · correspond · check · jibe · gibe · tally · agree

 

Traduceri similare

Traduceri similare în dicționarul englez-român

 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "match" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

I believe that this is a record which will not be matched in the near future.

Consider că acesta este un record care nu va fi depășit în viitorul apropiat.

This website's address doesn't match the address in the security certificate

Adresa acestui site web nu coincide cu adresa din certificatul de securitate

This website’s address doesn't match the address in the security certificate

Adresa acestui site Web nu coincide cu adresa din certificatul de securitate

This website’s address does not match the address in the security certificate

Adresa acestui site Web nu coincide cu adresa din certificatul de securitate

Select the file format that matches your exported contacts (.csv or .vcf).

Selectați formatul de fișier care corespunde contactelor exportate (.csv sau.vcf).

Searches the Microsoft Online Services directory for matches to the source object.

Caută în directorul Microsoft Online Services potriviri la obiectul sursă.

This dialogue has also been matched by some important developments within the country.

Acest dialog s-a concretizat şi prin câteva progrese importante în această ţară.

Turn on your TV and set it to the input that matches the output on your computer.

Deschideți televizorul și setați-l pentru intrarea care corespunde mufei din computer.

There were demonstrations in connection with the match, one of which was very violent.

Au avut loc demonstraţii în legătură cu meciul, dintre care una a fost foarte violentă.

When it comes to the votes, each country has a vote that matches its size.

Referitor la vot, fiecare țară are un număr de voturi corespunzător dimensiunilor sale.

Who remembers the match between Argentina and England and what the result was at the end?

Cine îşi aminteşte meciul dintre Argentina şi Anglia şi care a fost scorul final?

As you type, items that match your text will appear on the Start menu.

Pe măsură ce tastați, elementele care corespund textului apar în meniul Start.

The wizard’s suggestions for matching tracks appear on the right side.

Sugestiile expertului pentru asocierea melodiilor apar în partea dreaptă.

Matches are highlighted in yellow on the page so that they're easy to identify.

Potrivirile sunt evidențiate cu galben pe pagină, astfel încât să fie ușor de identificat.

The goal: to make your Purble's face match the mystery Purble behind the curtain.

Scopul: să faceți ca figura Purble să corespundă misteriosului Purble din spatele cortinei.

That seems a lot to me and, in any case, cannot be matched by the Commission budget.

Pentru mine e o sumă foarte mare, şi în orice caz, nu se poate încadra în bugetul Comisiei.

But the reality is that others have to match our level of ambition.

Dar realitatea este că ceilalţi trebuie să se ridice la nivelul nostru de ambiţie.

The key you typed does not match the key assigned to your copy of Windows.

Cheia tastată nu se potrivește cu cheia asociată copiei de Windows.

As you type, the list of gadgets will narrow to the closest match.

Pe măsură ce tastați, lista gadgeturilor se restrânge la cea mai apropiată corespondență.

At intermediate and advanced levels, the cards must also match suit.

La nivelurile intermediare și avansate, cărțile trebuie de asemenea să se potrivească culorii.
 

Rezultate găsite pe forum

Rezultate obținute pe forum pentru "match"

 

Sugerează o nouă traducere engleză-română

Crezi că o nouă traducere din engleză în română ar trebui adăugată în dicționarul englez-român? Nu ai putut găsi vreo expresie colocvială sau vreun regionalism în engleză? Și tu poți participa la îmbunătățirea acestui dicționar englez-român. Poți adăuga propria sugestie de traducere engleză-română în spațiile de mai jos.

EnglezăEngleză

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: ciot, motor cu reacție, termic, legătura țesăturii, de aceea

Cuvinte similare

Și mai multe traduceri în dicționarul român-englez pe bab.la.