Traducere engleză-română pentru "match"

EN match Română traducere

match {substantiv}
to match {vb.}

EN match
volume_up
{substantiv}

match (dar şi: adequacy, adjustment, conformity, congeniality)
Type a word or phrase, and then press Enter to locate the first match.
Tastați un cuvânt sau o expresie, apoi apăsați pe Enter pentru a găsi prima potrivire.
If there's a match available, it will flash.
Dacă nu există nicio potrivire disponibilă, aceasta va clipi.
To filter the matches, select or clear the Match whole word only or Match case check box.
Pentru a filtra potrivirile, bifați sau debifați casetele de selectare Potrivire cuvinte complete sau Potrivire litere mari și mici.
match (dar şi: game)
It was no ordinary match.
We were particularly impressed by their first match, when they played on equal terms in a hard-fought game against Brazil.
Am fost extrem de impresionați de primul lor meci, când au jucat pe picior de egalitate într-un meci greu contra Braziliei.
We are currently having a kind of arm wrestling match over the financing of the budget, which is not particularly constructive.
În prezent avem un fel de meci de wrestling asupra finanțării bugetului, care nu este deosebit de constructiv.
match (dar şi: marriage, matrimony, spousal relationship, wedlock)
volume_up
căsătorie {f}
match (dar şi: friction match, (friction) match, lucifer (match))
It is galling to realise that a single lit match can potentially destroy thousands of hectares of fine forest.
Este revoltător să realizăm că un singur chibrit aprins poate eventual distruge mii de hectare de pădure.
match (dar şi: marriage)
match (dar şi: equal)
volume_up
potrivă {f} (pereche)
match (dar şi: competition, reunion, soiree, soirée)
match
volume_up
partidă {f} (căsătorie)
match (dar şi: contest, game)

Exemple de folosire pentru "match" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThis website’s address does not match the address in the security certificate
Adresa acestui site Web nu coincide cu adresa din certificatul de securitate
EnglishThis website’s address doesn't match the address in the security certificate
Adresa acestui site Web nu coincide cu adresa din certificatul de securitate
EnglishThis website's address doesn't match the address in the security certificate
Adresa acestui site web nu coincide cu adresa din certificatul de securitate
EnglishWho remembers the match between Argentina and England and what the result was at the end?
Cine îşi aminteşte meciul dintre Argentina şi Anglia şi care a fost scorul final?
EnglishThe goal: to make your Purble's face match the mystery Purble behind the curtain.
Scopul: să faceți ca figura Purble să corespundă misteriosului Purble din spatele cortinei.
EnglishAs you type, items that match your text will appear on the Start menu.
Pe măsură ce tastați, elementele care corespund textului apar în meniul Start.
EnglishThere were demonstrations in connection with the match, one of which was very violent.
Au avut loc demonstraţii în legătură cu meciul, dintre care una a fost foarte violentă.
EnglishBut the reality is that others have to match our level of ambition.
Dar realitatea este că ceilalţi trebuie să se ridice la nivelul nostru de ambiţie.
EnglishIts content is really no match for the challenges we have to face.
Conţinutul său nu se potriveşte într-adevăr cu provocările cu care ne confruntăm.
EnglishThe Back and Forward buttons change color to match the color of the icon.
Butoanele Înapoi și Înainte își schimbă culoarea pentru a se potrivi culorii pictogramei.
EnglishType a word or phrase, and then press Enter to locate the first match.
Tastați un cuvânt sau o expresie, apoi apăsați pe Enter pentru a găsi prima potrivire.
EnglishYour goal: to make your Purble's face match the mystery Purble behind the curtain.
Scopul: să faceți ca figura lui Purble să corespundă misteriosului Purble din spatele cortinei.
EnglishTaking individual initiatives can be useful, but playing as a team is the way to win the match.
Inițiativele individuale pot fi utile, însă meciul se câștigă prin muncă în echipă.
EnglishThe firewall is blocking inbound connections that do not match an exception.
Paravanul de protecție blochează conexiunile spre interior care nu se potrivesc cu o excepție.
EnglishThe key you typed does not match the key assigned to your copy of Windows.
Cheia tastată nu se potrivește cu cheia asociată copiei de Windows.
EnglishThe file was restricted because the content doesn't match its security information.
Fișierul a fost restricționat deoarece conținutul nu corespunde informațiilor sale de securitate.
EnglishFlip a tile over to reveal a picture, then try to find its match.
Întoarceți o plăcuță pentru a dezvălui o imagine, apoi încercați să-i găsiți perechea.
EnglishYou can even change the background and color on your Start screen to match your mood.
Puteți modifica chiar fundalul și culoarea de pe ecranul Start pentru a se potrivi cu starea dvs.
EnglishYou can even change the background and colour on your Start screen to match your mood.
Puteți modifica chiar fundalul și culoarea de pe ecranul Start pentru a se potrivi cu starea dvs.
EnglishYour goal is to make your Purble's face match the mystery Purble behind the curtain.
Scopul este să faceți ca figura lui Purble să corespundă misteriosului Purble din spatele cortinei.