Oferte de stagii de practică în străinătate pentru vorbitorii nativi de Română

Traducere engleză-română pentru "Mrs."

 

Traducere directă engleză-română

Rezultate: 1-21 din 2158

Mrs. {substantiv}

Mrs. {substantiv}

madam (urmat de nume) {f}
Nu găsești aici traducerea unui termen? Anunță-ne sau introdu propria traducere mai jos.
 

Sinonime

Sinonime (în engleză) pentru "Mrs.":

 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "Mrs." în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

The Commission's proposal and Mrs Laperrouze's report point in this direction.

Propunerea Comisiei şi raportul dnei Laperrouze se înscriu în această direcţie.

In contrast to Mrs Corazza Bildt, I think that a good compromise has been reached.

Spre deosebire de dna Corazza Bildt, consider că s-a ajuns la un compromis bun.

Mr President, I think it is good that you have been counting, Mrs Geoghegan-Quinn.

Dle președinte, cred că ați procedat bine că ați numărat, dnă Geoghegan-Quinn.

Mrs Gräßle, Mr Garriga and numerous other Members have asked additional questions.

Dna Gräßle, dl Garriga şi mulţi alţi deputaţi au adresat întrebări suplimentare.

My second point is about symmetry, and I am addressing Mrs Ferreira in particular.

A doua remarcă se referă la simetrie, și mă adresez, în special, dnei Ferreira.

Mrs Ferreira's report is concerned with preventing severe macroeconomic imbalances.

Raportul dnei Ferreira vizează prevenirea dezechilibrelor macroeconomice grave.

Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…

Domnul şi doamna... vă invită la nunta fiului/fiicei lor în data de ... la ... .

I know that the rapporteur, Mrs Gebhardt, wants to protect trade union rights.

Știu că dna raportoare Gebhardt dorește să protejeze drepturile sindicatelor.

However, I would like to pick up on an idea that Mrs Pack has just mentioned.

Cu toate acestea, aş vrea să tratez o idee pe care tocmai a menţionat-o dna Pack.

I have tried, as Mrs Grossêtete has said, to bring together various opinions.

Am încercat, aşa cum a spus şi doamna Grossêtete, să pun la un loc diverse păreri.

I am pleased at the adoption of Mrs Jeggle's report, to which I myself contributed.

Sunt mulțumit de adoptarea raportului dnei Jeggle, la care am contribuit și eu.

So I repeat my fervent appeal and have my fingers crossed for Mrs Ashton's mission.

Aşadar, îmi repet apelul fervent şi sper ca misiunea dnei Ashton să aibă succes.

Of course, Mrs Schroedter, this is a critical dialogue; that is absolutely clear.

Desigur, dnă Schroedter, acesta este un dialog critic; acest lucru este foarte clar.

I would like to congratulate the rapporteur, Mrs Meissner, on this very fine report.

Doresc să o felicit pe raportoare, dna Meissner, pentru raportul său competent.

Mr President, I would like to ask Mrs Trautmann to answer a question for me.

Dle președinte, aș dori să o rog pe dna Trautmann să răspundă la o întrebare.

on behalf of the ECR Group. - Mr President, I have to agree with Mrs Jeggle.

în numele Grupului ECR. - Dle președinte, trebuie să fiu de acord cu dna Jeggle.

As Mrs Rühle in particular pointed out, we had some disagreements with them.

Astfel cum a subliniat dna Rühle în special, am avut unele neînțelegeri cu aceștia.

I have noted your suggestion of 2012, Mrs Bowles, and I will bear it in mind.

Am luat act de sugestia dvs. privind anul 2012, dnă Bowles, şi o voi avea în vedere.

As Mrs Hautala is aware, extending sanctions requires unanimity in the Council.

După cum ştie dna Hautala, extinderea sancţiunilor necesită unanimitate în Consiliu.

You have just told us, Mrs Vassiliou, that you hope to receive Parliament's support.

Tocmai ne-aţi spus, dnă Vassiliou, că speraţi să primiţi sprijinul Parlamentului.
 

Sugerează o nouă traducere engleză-română

Crezi că o nouă traducere din engleză în română ar trebui adăugată în dicționarul englez-român? Nu ai putut găsi vreo expresie colocvială sau vreun regionalism în engleză? Și tu poți participa la îmbunătățirea acestui dicționar englez-român. Poți adăuga propria sugestie de traducere engleză-română în spațiile de mai jos.

EnglezăEngleză

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: ciot, motor cu reacție, termic, legătura țesăturii, de aceea

Cuvinte similare

mover · movie · moving · movingly · mower · mowing · moxie · Mozambique · Mozart · Mr · mrs · MS-DOS · much · muchhonoured · mucilage · mucilaginous · muck · mucky · mucosity · mucous · mucus

Aruncă o privire la dicționarul român-italian pe bab.la.