Traducere engleză-română pentru "outcome"

EN outcome Română traducere

outcome {substantiv}

EN outcome
volume_up
{substantiv}

outcome (dar şi: conclusion, effect, issue, result)
Nonetheless, the Commission continues to push for a satisfactory outcome.
Comisia continuă însă să insiste pentru a obține un rezultat satisfăcător.
Nevertheless, the same events do not guarantee a democratic outcome.
Totuși, aceleași evenimente nu garantează un rezultat democratic.
The EU certainly does not want such an outcome, nor, I suspect, does Russia.
UE nu îşi doreşte în niciun caz un astfel de rezultat şi presupun că nici Rusia.
outcome (dar şi: consequence, effect, event, issue)
That would be a bad outcome and that is the reason why we have maintained our proposal.
Ar fi o consecinţă nefastă şi din acest motiv ne-am menţinut propunerea.
This will result in a negative political outcome for the EU.
Consecinţa va fi un rezultat politic negativ pentru UE.
Accordingly, it has to be stated that after a year in which we have demanded diplomacy and determination, the outcome has been positive.
În consecinţă, trebuie să afirmăm că, la un an după ce am solicitat diplomaţie şi hotărâre, rezultatul este pozitiv.
outcome (dar şi: application, consequence, effect, result)
outcome (dar şi: result, sequel)

Sinonime (în engleză) pentru "outcome":

outcome

Exemple de folosire pentru "outcome" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe are talking about the outcome of the last Council meeting, of 19 November 2009.
Discutăm despre rezultatul ultimei reuniuni a Consiliului din 19 noiembrie 2009.
EnglishOf course, the ultimate outcome will depend primarily on the election results.
Desigur, rezultatul suprem va depinde în primul rând de rezultatele alegerilor.
EnglishThe discussion and outcome should be as operational and productive as possible.
Discuția și rezultatul ar trebui să fie cât se poate de operaționale și productive.
EnglishThat decision did have an important impact on the outcome of the election in Germany.
Acea decizie a avut un impact major asupra rezultatului alegerilor din Germania.
EnglishWhilst the outcome could have been better, we voted on an acceptable compromise.
Deşi rezultatul ar fi putut fi mai bun, am votat un compromis acceptabil.
EnglishThe amending budget is the outcome of the entry into force of the Treaty of Lisbon.
Bugetul rectificativ este rezultatul intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
EnglishI hope that this accident will not have any impact on the outcome of the elections.
Sper ca acest accident să nu producă efecte asupra rezultatului alegerilor.
EnglishDemocracy is not only about elections, but also respect for the outcome of the elections.
Democrația nu înseamnă doar alegeri, ci și respectarea rezultatului alegerilor.
EnglishCountries such as China have been waiting for the outcome from Cancún.
Anumite țări, cum ar fi China, au așteptat să vadă rezultatul obținut la Cancun.
EnglishThat was what I was told was the outcome of the meeting this afternoon.
Mi s-a comunicat că acesta a fost rezultatul reuniunii din această după-amiază.
EnglishThe outcome of the conciliation procedure must be seen as a victory for Parliament.
Rezultatul procedurii de conciliere trebuie considerat drept o victorie a Parlamentului.
EnglishThe British government publishes a White Paper on the outcome of the renegotiations.
Guvernul britanic publică o carte albă privind rezultatul renegocierilor.
EnglishI will work hard to ensure a positive outcome for Ireland and Europe.
Voi încerca din răsputeri să asigur rezultate pozitive pentru Irlanda şi Europa.
EnglishThere have been repeated attempts to manipulate and distort the outcome of the election.
Au avut loc tentative repetate de a manipula şi de a denatura rezultatul alegerilor.
EnglishGiven these circumstances, I am satisfied with the outcome of the meeting.
Având în vedere aceste împrejurări, sunt mulţumit de rezultatul reuniunii.
EnglishWe look forward with interest to the outcome of the public consultation in relation to this.
Așteptăm cu interes rezultatul consultării publice în legătură cu acest lucru.
EnglishThe outcome of this will be even more immigration and all the problems which that leads to.
Rezultatul va fi o imigraţie şi mai mare, cu toate problemele la care duce aceasta.
EnglishI believe that the outcome of the vote shows how quickly the procedure has been learnt.
Cred că rezultatul votului arată cât de repede a fost învăţată procedura.
EnglishIt is up to you to consider and choose the outcome you want to see.
Rămâne ca dumneavoastră să vă gândiţi şi să alegeţi rezultatul pe care îl doriţi.
EnglishThe outcome of the negotiations between the Commission and Parliament is also satisfactory.
Rezultatul negocierilor dintre Comisie şi Parlament este, de asemenea, satisfăcător.