Traducere engleză-română pentru "Pakistan"

EN Pakistan Română traducere

Pakistan {n.pr.}

ROPakistan Engleză traducere

Pakistan {n.pr.}

EN Pakistan
volume_up
{nume propriu}

1. Geografie

Pakistan (dar şi: Islamic Republic of Pakistan)
volume_up
Pakistan {n.pr.} [geogr.]
The promotion of tolerance is the key to protecting religious minorities in Pakistan.
Promovarea toleranţei este cheia protejării minorităţilor religioase în Pakistan.
The European Union's actions in Afghanistan and Pakistan must be coordinated.
Acţiunile Uniunii Europene din Afganistan şi Pakistan trebuie coordonate.
The whole population is suffering, and intimidation is undermining democracy in Pakistan.
Întreaga populație suferă, iar intimidarea subminează democrația în Pakistan.

Sinonime (în engleză) pentru "Pakistan":

Pakistan

Exemple de folosire pentru "Pakistan" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishBut at the same time, it is asking for relaxation in trade directly from Pakistan.
Dar în același timp, India solicită în mod direct Pakistanului o relaxare a comerțului.
EnglishThe European Union and Member States are maintaining contacts with Pakistan in many ways.
Uniunea Europeană și statele membre mențin legături cu Pakistanul în multe feluri.
EnglishA thief holds up the President of Pakistan and says: I want your money.
Președintele Pakistanului este jefuit de un hoț care-i zice: dă-mi banii tăi.
EnglishThe President of Pakistan says: I am President Zardari, your President.
Președintele Pakistanului spune: sunt președintele Zardari, președintele tău.
EnglishPakistan is a country that has been through major changes in recent years.
Pakistanul este o ţară care a suferit transformări majore în ultimii ani.
EnglishWe welcome the fact that Pakistan is taking greater responsibility for its own security.
Salutăm faptul că Pakistanul îşi asumă o răspundere mai mare pentru propria securitate.
EnglishMore than Pakistan and more than Hungary - countries which have already called in the IMF.
Mai mult decât Pakistanul şi mai mult decât Ungaria - ţări care au apelat deja la FMI.
EnglishThe EU wants to help Pakistan by contributing to the economic redevelopment of the country.
UE dorește să ajute Pakistanul contribuind la redresarea economică a țării.
EnglishThe products that Pakistan may export are ethanol, textiles and leather goods.
Produsele pe care Pakistanul le poate exporta sunt etanolul, textilele și articolele din piele.
EnglishThe fate of a citizen who opposes injustice is harsh and cruel in today's Pakistan.
Soarta unui cetăţean care se opune nedreptăţii este dură şi crudă în Pakistanul zilelor noastre.
EnglishThe future of Pakistan is a key issue for the world and for Europe.
Viitorul Pakistanului este o problemă esențială pentru întreaga lume și pentru Europa.
EnglishFirst, Pakistan is a key strategic player in the fight against terrorism.
Primul, Pakistanul reprezintă un actor strategic fundamental în lupta împotriva terorismului.
EnglishPakistan is the most crucial country in terms of global security.
Pakistanul este cea mai crucială ţară în materie de securitate mondială.
EnglishAfter the floods, Pakistan had already been helped by Europe with almost half a billion euros.
După inundații, Pakistanul a fost ajutat de Europa cu aproape jumătate de miliard de euro.
English. - Reportedly, Pakistan has the harshest blasphemy laws in the world.
în scris. - Conform rapoartelor, Pakistanul are cele mai aspre legi privind blasfemia din întreaga lume.
EnglishThe devastation caused by the floods is the biggest natural disaster in Pakistan's history.
Devastarea provocată de inundații este cel mai mare dezastru natural din istoria Pakistanului.
EnglishI am also convinced that by helping Pakistan, we also, to a certain extent, help ourselves.
De asemenea, sunt convins că ajutând Pakistanul, într-o anumită măsură ne ajutăm pe noi înșine.
EnglishThus, there is a very real need for us to address the problem of Pakistan.
De aceea, trebuie neapărat să abordăm problema Pakistanului.
EnglishOf course, I did not want one immediately as regards Pakistan.
Desigur, în ceea ce privește Pakistanul, nu am dorit un acord imediat.
EnglishThe scale of the disaster is unprecedented in Pakistan's history.
Amploarea dezastrului este fără precedent în istoria Pakistanului.