Traducere engleză-română pentru "sommer"


Rezultatele pentru "some". "sommer" nu este momentan în dicționarul nostru.

EN sommer Română traducere

some {adj.}
some {adv.}
some {pron.}
some {art.}
RO

EN some
volume_up
{adjectiv}

some (dar şi: approximate, rough, approximative, about)
some
volume_up
nişte {adj. m./f.}
Providing SOLVIT with additional staff obviously incurs some costs as well.
Bineînţeles că suplimentarea personalului SOLVIT implică şi nişte costuri.
Firstly, some are impossible; you make some suggestions that are impossible.
Mai întâi, unele dintre acestea sunt imposibile; faceţi nişte sugestii care sunt imposibile.
It would be good if we could draw some conclusions from this lesson for the future.
Ar fi bine dacă am putea trage nişte concluzii din această lecţie, pentru viitor.
some
volume_up
puțin {adj. m.} (ceva)
There are three reasons to explain why some are prone to pander to Mr Putin.
Trei motive explică de ce unii sunt înclinaţi să îi dea satisfacţie domnului Putin.
At national level, the euro is now worth only half or less in some countries.
La nivel național, euro valorează acum jumătate sau mai puțin în unele țări.
That is presumably why some Members were a little irritated.
Probabil că de aceea unii deputați au fost puțin deranjați.
some
volume_up
cam {adj. m./f.}
I know that there are some celebrations in Madrid today, but little else.
Ştiu că astăzi au loc nişte festivităţi de comemorare la Madrid, dar cam atât.
Get outstanding sharpness and image quality—some models even support high definition video—with Microsoft LifeCam webcams.
Utilizând camerele Web Microsoft LifeCam, obţineţi o claritate şi o calitate remarcabilă a imaginii, unele modele fiind compatibile chiar cu videoclipuri HD.
Having said this, while I respect the delicate nature of some of the issues addressed by our proposals, I believe the Commission's text has been diluted a bit too much.
Acestea fiind spuse, chiar dacă respect natura delicată a anumitor aspecte abordate în propunerile noastre, consider că textul Comisiei a pierdut puţin cam mult din consistenţă.

Sinonime (în engleză) pentru "some":

some

Exemple de folosire pentru "sommer" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishMrs Sommer is still in the Chamber and I thought it appropriate, even though she is not listening, to respond to what she said.
Dna Sommer mai este în Cameră şi am crezut că este potrivit, deşi nu ascultă, să răspund la ceea ce a afirmat.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, I should obviously like straight away to reassure Mrs Sommer during this discussion.
Doamnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, evident, doresc imediat să o reasigur pe doamna Sommer în cadrul acestei discuţii.
EnglishDer Sommer war sehr groß...'.
EnglishThere has been a suggestion that somehow we should withdraw this motion for resolution that Mrs Sommer says is undemocratic and non-transparent - that her group knew nothing about this.
A fost sugerat că ar trebui să retragem această propunere de rezoluţie, despre care dna Sommer spune că este nedemocratică şi netransparentă - că grupul său nu ştia nimic despre aceasta.