Prezentare pe scurt

wellness {substantiv}
sănătate

well {adverb}
bine · sănătos · păi · iaca (păi)

well {interjecţie}
bine

well {substantiv}
fântână · puţ · sondă

well {adjectiv}
formidabil · întremat (sănătos)

well {prepoziţie}
de (păi)

well {conjuncţie}
ia (introduce un răspuns)

well {pronume}
ei (concesiv)

detalii complete

Sinonime

wellness: health

well: good · easily · comfortably

Mai mult (10)

Lene productivă

Joacă jocul Memorize!

Traducere engleză-română pentru "wellness"

 

Traducere directă engleză-română

Rezultate: 1-15 din 15

wellness {substantiv}

wellness {substantiv} [med.] (dar şi: health)

sănătate {f} [med.]

well {adverb}

well {adv.} (dar şi: good, okay, all right, right)

bine {adv.}

The consumer, therefore, will be well informed about the nature of the product.

Consumatorul va fi, prin urmare, bine informat cu privire la natura produsului.

The problem, however, is with the implementation of these well-intentioned rules.

Totuși, problema constă în punerea în aplicare a acestor norme bine intenționate.

Honourable Members know well that stability in the Middle East requires peace.

Onorații deputați știu bine că stabilitatea în Orientul Mijlociu necesită pace.

It can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.

Se poate spune, prin urmare, că Banca Centrală Europeană a funcţionat foarte bine.

Well, China is not, as you know, Ms Roithová, a party to the present negotiations.

Ei bine, după cum ştiţi, dnă Roithová, China nu este parte la actualele negocieri.

well {adv.} (dar şi: allright, properly)

bine (corespunzător) {adv.}

well {adv.}

sănătos {adv.}

I hope the baby is well!

Copilul sper că este sănătos!

We have all spoken about quality, and I believe that we are all in favour of raising the quality of our produce even more if it means eating well and eating healthily.

Am vorbit cu toţii despre calitate şi consider că suntem cu toţii în favoarea sporirii calităţii produselor noastre chiar mai presus de ceea ce înseamnă a mânca bine şi sănătos.

It has shown that those countries that have a healthy balance between large concerns and small and medium-sized enterprises have come out of the crisis best.

Ea ne-a demonstrat că țările care au un echilibru sănătos între marile concernuri și întreprinderile mici și mijlocii au depășit cel mai bine criza.

We need healthy staff in hospitals so that we, as patients - at some point - can benefit from their care and the best possible treatment.

Avem nevoie de personal sănătos în spitale pentru ca noi, în calitate de pacienţi - la un anumit moment - să putem beneficia de îngrijirile acestuia şi de cel mai bun tratament.

We will thus have a healthy EUR 700 billion mechanism for providing loans, at the best rate and under strict conditions, to euro area countries in difficulty.

Vom avea astfel un mecanism sănătos de 700 de miliarde de euro pentru furnizarea de împrumuturi, la cele mai bune rate și în condiții stricte, țărilor din zona euro aflate în dificultate.

well {adv.}

păi (exprimând aprobare) {adv.}

Well, look around you.

Păi, priviţi în jurul dumneavoastră.

Well then, we just need North Korea to join the club and we will have pretty much all the rogue states happily sitting alongside each other.

Păi atunci nu ar mai fi nevoie decât să invităm şi Coreea de Nord în acest club şi cam toate ţările cu reputaţii proaste vor fi adunate în acelaşi loc.

well {adv.}

iaca (păi) {adv.}

well {interjecţie}

well {interj.} (dar şi: good, right)

bine {interj.}

well {substantiv}

well {substantiv} (dar şi: fountain, origin, draw well, fount)

well {substantiv} (dar şi: shaft)

puţ {n}

well {substantiv} (dar şi: (oil) derrick)

sondă {f}

oil well

sondă de petrol

oil well

sondă de țiței

well {adjectiv}

well {adj.} (dar şi: formidable, tremendous, formidably, i never !)

formidabil {adj. m.}

well {adj.} (dar şi: in good health)

well {prepoziţie}

well {prep.} (dar şi: why)

de (păi) {prep.}

well {conjuncţie}

well {conj.} (dar şi: why)

well {pronume}

well {pron.}

ei (concesiv) {pron.}
 

Sinonime

Sinonime (în engleză) pentru "wellness":

Sinonime (în engleză) pentru "well":

 

Sugerează o nouă traducere engleză-română

Crezi că o nouă traducere din engleză în română ar trebui adăugată în dicționarul englez-român? Nu ai putut găsi vreo expresie colocvială sau vreun regionalism în engleză? Și tu poți participa la îmbunătățirea acestui dicționar englez-român. Poți adăuga propria sugestie de traducere engleză-română în spațiile de mai jos.

EnglezăEngleză

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: ciot, motor cu reacție, termic, legătura țesăturii, de aceea

Cuvinte similare

Mai multe traduceri în dicționarul italian-român.