Traducere română-engleză pentru "cum"

RO cum Engleză traducere

cum {adv.}

ENcum Română traducere

cum {sg.}
RO

RO cum
volume_up
{adverb}

cum
Acum, pentru că știți cum se lucrează cu foldere, să vedem cum se salvează un fișier.
Now that you know how to work with folders, let's see how to save a file.
Problema constă în cum să transformăm cercetarea în produse și cum să organizăm întregul lanț.
The problem is how to turn that research into products and how to organise the whole chain.
Cum ar trebui să fie combătută criza din Europa şi cum ar trebui coordonată lumea?
How should the fight against the crisis in Europe and the world be coordinated?
cum (dar şi: cât (cum), cum (introduce completive modale))
volume_up
how {adv.}
Acum, pentru că știți cum se lucrează cu foldere, să vedem cum se salvează un fișier.
Now that you know how to work with folders, let's see how to save a file.
Problema constă în cum să transformăm cercetarea în produse și cum să organizăm întregul lanț.
The problem is how to turn that research into products and how to organise the whole chain.
Cum ar trebui să fie combătută criza din Europa şi cum ar trebui coordonată lumea?
How should the fight against the crisis in Europe and the world be coordinated?
cum
Cum am încercat noi să facem să progreseze dialogul Uniunii Europene pentru ca drepturile omului să fie în sfârșit respectate în Caucazul de Nord?
In what way have we developed the EU's dialogue to ensure that human rights are at last respected in the North Caucasus?
Nu ni s-a explicat încă în ce mod calităţile sale incontestabile au constituit un obstacol în numirea sa, după cum pare să fie cazul.
It has not yet been explained to us in what way his unquestionable qualities constituted an obstacle to his appointment, as indeed seems to be the case.
cum
volume_up
what? {adv.}
Sigur că trebuie să verificaţi regulamentele şi legislaţia - cum altfel?
Naturally, you must check the law and the legislation - what is the alternative?
Cum erau relațiile noastre cu dl Gaddafi înaintea începerii bombardamentelor?
What were our relations like with Mr Gaddafi before the bombing began?
Cum problemele sunt la nivel global, evident sunt necesare soluţii globale.
As the problems are global, obviously global solutions are what are needed.

Sinonime (în engleză) pentru "cum":

cum

Exemple de folosire pentru "cum" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

Romaniancum (în masura în care)
Romaniandrept (cum trebuie să fie)
Romaniancum va fi norocul
Romaniansă fie cum vrei tu
RomanianAcest termen are rezonanţe extrem de neplăcute, după cum a afirmat deja dl Liese.
That term summons up very unpleasant associations, as Mr Liese has already said.
RomanianNu este, aşa cum s-a sugerat, o mască pentru a acoperi unele probleme politice.
It is not a smokescreen, as has been suggested, to cover some political problems.
RomanianPrin urmare, zona euro a devenit mai atrăgătoare, așa cum arată cazul Islandei.
The euro area has therefore become more attractive, as the case of Iceland shows.
RomanianDupă cum ştim, serviciile juridice ale Consiliului au contestat avizul Comisiei.
As we know, the Council's legal services challenged the opinion of the Commission.
RomanianAşa cum am spus deja, am abordat majoritatea acestor probleme fără controverse.
Most of these issues have been dealt with, as I have said, without controversy.
RomanianAcest lucru nu se limitează la câteva ţări, aşa cum sugerează onorabilul deputat.
This is not limited, as the honourable Member is suggesting, to some countries.
RomanianEste clar că vulcanii continuă să erupă, aşa cum o face acest vulcan islandez.
It is clear that volcanoes continue to erupt as this Icelandic volcano is doing.
RomanianDle Belder, promit să vă răspund, după cum ați solicitat în mod specific în scris.
Mr Belder, I promise I will reply to you, as you specifically asked, in writing.
RomanianAvem în fața noastră un an și avem multe de făcut, după cum am menționat deja.
We have a year ahead of us and a lot of work to do, as I have already mentioned.
RomanianDupă cum s-a menţionat ieri, Bosnia şi Herţegovina şi Albania nu vor fi uitate.
As was said yesterday, Bosnia and Herzegovina, and Albania will not be forgotten.
RomanianCu toate acestea, este un raport bun, după cum reflectă rezoluţia Parlamentului.
Notwithstanding, it is a good report, as reflected by Parliament's resolution.
RomanianNu va produce rapoarte doar pentru a fi auzit, aşa cum a fost cazul până acum.
It is not going to produce reports merely to be heard, as was the case until now.
RomanianGăsește fiecare fișier cu caracterele are, cum ar fi reciclare sau restaurare.
Finds every file with the characters cle, such as cycle, bicycle, and new-cycle