Oferte de stagii de practică în străinătate pentru vorbitorii nativi de Română

Traducere română-engleză pentru "cum"

 

Traducere directă română-engleză

Rezultate: 1-26 din 5875

cum {adverb}

  cum {adv.} (dar şi: cât (cum), cum (introduce completive modale))

how {adv.}

Cea mai bună metodă de a vedea cum sunt organizate este studierea arhivelor KGB.

The best way to see how they are organised would be to examine the KGB archives.

Cum urma să soluţionăm solicitarea Cehiei privind Carta drepturilor fundamentale?

How would we solve the Czech request regarding the Charter of Fundamental Rights?

Cum convingem statele membre că o politică comună de reinstalare este mai bună?

How do we convince the Member States that a common resettlement policy is better?

Cum ar trebui să fie combătută criza din Europa şi cum ar trebui coordonată lumea?

How should the fight against the crisis in Europe and the world be coordinated?

Pentru mine este dificil pentru că încă nu am învăţat cum să călătoresc prin timp.

My difficulty, as you know, is that I have not yet learned how to time travel.

  cum {adv.}

and how {adv.}

Întrebarea este cât gaz trebuie de fapt să stocăm şi cum trebuie să îl finanţăm.

The question is how much gas we actually need to store and how to finance it.

Vorbim despre bunurile toxice ale băncilor şi despre cum putem să scăpăm de ele.

We are talking about the toxic assets of banks and how we have to clear them.

Aţi putea explica mai în detaliu ce înseamnă acest lucru şi cum a funcţionat?

Perhaps he could explain in a little more detail what he means and how this worked?

Nimeni nu știe de unde provin materiile prime și cum sunt obținute acestea.

Nobody knows where the raw materials come from and how they have been obtained.

Ce ținte și-a fixat Comisia și cum își va propune să monitorizeze aceste ținte?

What targets has the Commission set and how will it propose to monitor these targets?

  cum {adv.}

what? {adv.}

Astăzi este greu de imaginat cum ar fi regiunea noastră fără sprijin din partea UE.

Today it is hard to imagine what our region would be like without EU support.

Aţi putea explica mai în detaliu ce înseamnă acest lucru şi cum a funcţionat?

Perhaps he could explain in a little more detail what he means and how this worked?

Cum vor fi împărțite competențele în viitor și cine își va asuma responsabilitatea?

What will be the situation with leadership in future, and who will take on the role?

Cum problemele sunt la nivel global, evident sunt necesare soluţii globale.

As the problems are global, obviously global solutions are what are needed.

Cu alte cuvinte, aţi putea explica cum aţi programat lucrurile în această privinţă?

In other words, could you explain what timescale you have in mind for this?

  cum {adv.}

in what way {adv.}

Cum am încercat noi să facem să progreseze dialogul Uniunii Europene pentru ca drepturile omului să fie în sfârșit respectate în Caucazul de Nord?

In what way have we developed the EU's dialogue to ensure that human rights are at last respected in the North Caucasus?

Nu ni s-a explicat încă în ce mod calităţile sale incontestabile au constituit un obstacol în numirea sa, după cum pare să fie cazul.

It has not yet been explained to us in what way his unquestionable qualities constituted an obstacle to his appointment, as indeed seems to be the case.

cum {substantiv}

  spermă {f} [anat.]

cum {s.f.sg.} [anat.] [engl.-brit.] [argou]
Nu găsești aici traducerea unui termen? Anunță-ne sau introdu propria traducere mai jos.
 

Sinonime

Sinonime (în engleză) pentru "cum":

 

Traduceri similare

Traduceri similare în dicționarul român-englez

 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "cum" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

Acest spațiu nu mai este limitat la cinci state membre, așa cum era în anii '80.

That area is no longer restricted to five Member States, as it was in the 1980s.

După cum am afirmat la început, sunt atentă la utilizarea cuvântului "istoric”.

As I said at the beginning, I am careful with the use of the word 'historical'.

Aşa cum am spus deja, am abordat majoritatea acestor probleme fără controverse.

Most of these issues have been dealt with, as I have said, without controversy.

Acest lucru nu se limitează la câteva ţări, aşa cum sugerează onorabilul deputat.

This is not limited, as the honourable Member is suggesting, to some countries.

Acest termen are rezonanţe extrem de neplăcute, după cum a afirmat deja dl Liese.

That term summons up very unpleasant associations, as Mr Liese has already said.

După cum s-a menţionat ieri, Bosnia şi Herţegovina şi Albania nu vor fi uitate.

As was said yesterday, Bosnia and Herzegovina, and Albania will not be forgotten.

Anumite boli, cum ar fi osteoporoza, au o incidență mai mare în rândul femeilor.

Certain diseases, such as osteoporosis, have a much higher incidence among women.

Nu este, aşa cum s-a sugerat, o mască pentru a acoperi unele probleme politice.

It is not a smokescreen, as has been suggested, to cover some political problems.

Prin urmare, zona euro a devenit mai atrăgătoare, așa cum arată cazul Islandei.

The euro area has therefore become more attractive, as the case of Iceland shows.

După cum ştiţi, vom prezenta revizuirea bugetului înainte de sfârşitul anului.

As you know, we will put forward our budget review before the end of the year.

Este evident că, așa cum a menționat domnul Martonyi, sunt încă multe de făcut.

It is obvious that, as Mr Martonyi mentioned, there is still a lot to be done.

Cu toate acestea, este un raport bun, după cum reflectă rezoluţia Parlamentului.

Notwithstanding, it is a good report, as reflected by Parliament's resolution.

Găsește fiecare fișier cu caracterele are, cum ar fi reciclare sau restaurare.

Finds every file with the characters cle, such as cycle, bicycle, and new-cycle

Este clar că vulcanii continuă să erupă, aşa cum o face acest vulcan islandez.

It is clear that volcanoes continue to erupt as this Icelandic volcano is doing.

Dle Belder, promit să vă răspund, după cum ați solicitat în mod specific în scris.

Mr Belder, I promise I will reply to you, as you specifically asked, in writing.

Avem în fața noastră un an și avem multe de făcut, după cum am menționat deja.

We have a year ahead of us and a lot of work to do, as I have already mentioned.

Nu va produce rapoarte doar pentru a fi auzit, aşa cum a fost cazul până acum.

It is not going to produce reports merely to be heard, as was the case until now.

După cum ştim, serviciile juridice ale Consiliului au contestat avizul Comisiei.

As we know, the Council's legal services challenged the opinion of the Commission.

Ei bine, după cum ştiţi, dnă Roithová, China nu este parte la actualele negocieri.

Well, China is not, as you know, Ms Roithová, a party to the present negotiations.

Limitarea rolului unei instituţii cum este Parlamentul European este incorectă.

Restricting the role of an institution like the European Parliament is wrong.
 

Rezultate găsite pe forum

Rezultate obținute pe forum pentru "cum"

 

Sugerează o nouă traducere română-engleză

Există vreo traducere română-engleză pe care nu ai găsit-o în dicționar? Cunoști termeni tehnici care nu se află încă în dicționarul român-englez? Aici ai posibilitatea să împărtășești o traducere română-engleză cu ceilalți utilizatori. Adaugă propria ta sugestie de traducere în dicționarul român-englez.

RomânăRomână

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: hol, notă de plată, Ziua Recoltei, sarcină utilă, a tânji la ceva

Cuvinte similare

Mai multe în dicționarul englez-român.