Traducere română-engleză pentru "a deveni"

RO a deveni Engleză traducere

a deveni {vb.}
a deveni {vi.}

RO a deveni
volume_up
{verb}

a deveni (dar şi: a ieși, a deveni, a face, ajunge)
Petiţiile odată înregistrate, ca regulă generală, vor deveni documente publice.
Petitions, once registered, shall as general rule become public documents.
Dată fiind interzicerea acestor substanţe toxice, ele vor deveni ilegale în Europa.
With the ban on these highly toxic substances, they will become illegal in Europe.
Aderând la acest acord, Liechtenstein va deveni parte la acquis-ul Schengen.
By acceding to this agreement, Liechtenstein will become part of the Schengen acquis.

Exemple de folosire pentru "a deveni" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

Romaniana deveni conștient
Romaniana deveni mândru
Romaniana deveni încrezut
RomanianNu şi-a exprimat niciodată dorinţa de a deveni un astfel de superman european.
He has never indicated that he wants to become a European superman of that kind.
RomanianCu toate acestea, capacitatea de a monitoriza bonitatea ar deveni mai dificilă.
However, the ability to monitor creditworthiness would be made more difficult.
RomanianProducţia durabilă normală în agricultură şi horticultură ar deveni imposibilă.
It would make normal sustainable production in farming and horticulture impossible.
RomanianEste răspunderea noastră comună să garantăm că va deveni o Europă mai socială.
It is our joint responsibility to ensure that it becomes a more social Europe.
RomanianTotuși, astăzi discutăm despre cineva pentru care diamantele pot deveni un blestem.
Today, however, we are talking about someone for whom diamonds may become a curse.
RomanianDată fiind interzicerea acestor substanţe toxice, ele vor deveni ilegale în Europa.
With the ban on these highly toxic substances, they will become illegal in Europe.
RomanianPrea mare pentru planul UE de a deveni cea mai competitivă economie până în 2010.
So much for the EU's vaunted plan to be the world's most competitive economy by 2010.
RomanianÎn plus, pentru a afișa mai clar aceste mesaje, desktopul poate deveni negru.
In addition, to more clearly display these messages, your desktop might turn black.
RomanianProblemele lor vor deveni chiar mai grave, ducând la şi mai multă imigrare.
Their problems will become even more severe, resulting in yet more immigration.
RomanianMai exact, o ţară poate deveni membră a UE dacă reuneşte toate criteriile de aderare:
But specifically, a country can only join if it meets all the membership criteria:
RomanianPrin ea, literatura şi învăţătura vor deveni mai accesibile pentru generaţia digitală.
It will make literature and learning more accessible to the digital generation.
RomanianAcesta ar putea deveni garanția pentru împrumuturile care depășesc balanța de plăți.
It could become collateral for loans beyond the balance of payments facility.
RomanianPetiţiile odată înregistrate, ca regulă generală, vor deveni documente publice.
Petitions, once registered, shall as general rule become public documents.
RomanianDoamnă preşedintă, ţările propuse pentru a deveni membre ale UE sunt comparativ sărace.
Madam President, the countries proposed for EU membership are comparatively poor.
RomanianAr putea deveni un factor crucial în deschiderea şi influenţarea culturii din Belarus.
It could become a crucial factor in opening up and influencing Belarusian culture.
RomanianAceasta a fost modificată și completată pentru a deveni conformă cu aquis-ul comunitar.
This has been amended and supplemented to comply with the acquis communautaire.