Lene productivă

Joacă jocul Memorize!

Traducere română-engleză pentru "a deveni"

 

Traducere directă română-engleză

Rezultate: 1-24 din 552

a deveni {verb}

a deveni {vb.} (dar şi: a deveni, a ieși, a face, ajunge)

Nu şi-a exprimat niciodată dorinţa de a deveni un astfel de superman european.

He has never indicated that he wants to become a European superman of that kind.

Totuși, astăzi discutăm despre cineva pentru care diamantele pot deveni un blestem.

Today, however, we are talking about someone for whom diamonds may become a curse.

Dată fiind interzicerea acestor substanţe toxice, ele vor deveni ilegale în Europa.

With the ban on these highly toxic substances, they will become illegal in Europe.

Acesta ar putea deveni garanția pentru împrumuturile care depășesc balanța de plăți.

It could become collateral for loans beyond the balance of payments facility.

Problemele lor vor deveni chiar mai grave, ducând la şi mai multă imigrare.

Their problems will become even more severe, resulting in yet more immigration.

a deveni {vi.} (dar şi: a ieși, a face, a deveni, ajunge)

a deveni {vi.} (dar şi: a creşte, a urca, a umfla, a slăbi)

Va deveni mai puternică din punct de vedere al economiei, bunăstării şi cooperării.

It will grow more powerful in its economy, welfare and mutual cooperation.

Ca urmare, consumatorii europeni vor deveni din ce în ce mai vulnerabili.

As a result, the vulnerability of European consumers will continue to grow.

Aceștia au, de asemenea, dreptul de a crește și de a deveni adulți sănătoși, atât la trup, cât și la suflet.

They also have the right to grow up to become healthy adults, both in body and soul.

Prin urmare ele vor deveni nerezonabil de mari.

They therefore grow unreasonably large.

Ceea ce trebuie să facem acum este să privim Africa ca pe un tigru economic emergent, modern, și să-i dăm Africii posibilitatea de a fi alimentată mai repede pentru a deveni mai bogată.

What we need to do now is to look at Africa as a modern, emerging economic tiger and enable Africa to be fuelled faster and quicker in order to grow richer.

a deveni {vi.} (dar şi: a întâmpla, a face)

Nu găsești aici traducerea unui termen? Anunță-ne sau introdu propria traducere mai jos.
 

Traduceri similare

Traduceri similare în dicționarul român-englez

 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "a deveni" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

Cu toate acestea, capacitatea de a monitoriza bonitatea ar deveni mai dificilă.

However, the ability to monitor creditworthiness would be made more difficult.

Este răspunderea noastră comună să garantăm că va deveni o Europă mai socială.

It is our joint responsibility to ensure that it becomes a more social Europe.

Producţia durabilă normală în agricultură şi horticultură ar deveni imposibilă.

It would make normal sustainable production in farming and horticulture impossible.

Totuși, astăzi discutăm despre cineva pentru care diamantele pot deveni un blestem.

Today, however, we are talking about someone for whom diamonds may become a curse.

Dată fiind interzicerea acestor substanţe toxice, ele vor deveni ilegale în Europa.

With the ban on these highly toxic substances, they will become illegal in Europe.

În plus, pentru a afișa mai clar aceste mesaje, desktopul poate deveni negru.

In addition, to more clearly display these messages, your desktop might turn black.

Acesta ar putea deveni garanția pentru împrumuturile care depășesc balanța de plăți.

It could become collateral for loans beyond the balance of payments facility.

Problemele lor vor deveni chiar mai grave, ducând la şi mai multă imigrare.

Their problems will become even more severe, resulting in yet more immigration.

Mai exact, o ţară poate deveni membră a UE dacă reuneşte toate criteriile de aderare:

But specifically, a country can only join if it meets all the membership criteria:

Aderând la acest acord, Liechtenstein va deveni parte la acquis-ul Schengen.

By acceding to this agreement, Liechtenstein will become part of the Schengen acquis.

Aş dori să subliniez două astfel de idei care ar putea deveni instrumente importante.

I would like to highlight two such ideas that could result in meaningful instruments.

Prea mare pentru planul UE de a deveni cea mai competitivă economie până în 2010.

So much for the EU's vaunted plan to be the world's most competitive economy by 2010.

Petiţiile odată înregistrate, ca regulă generală, vor deveni documente publice.

Petitions, once registered, shall as general rule become public documents.

Va deveni mai puternică din punct de vedere al economiei, bunăstării şi cooperării.

It will grow more powerful in its economy, welfare and mutual cooperation.

Aceste eforturi vor deveni total inutile din cauza acestui proiect de acord bilateral.

These efforts will be completely undone by this draft bilateral agreement.

Prin ea, literatura şi învăţătura vor deveni mai accesibile pentru generaţia digitală.

It will make literature and learning more accessible to the digital generation.

Ar putea deveni un factor crucial în deschiderea şi influenţarea culturii din Belarus.

It could become a crucial factor in opening up and influencing Belarusian culture.

Fiecare persoană desemnată va deveni comisar european, dacă nu se retrage.

Anyone they nominate will - unless he or she withdraws - become an EU commissioner.

Dacă este vorba ca fiecare să fie pe cont propriu, atunci Europa va deveni irelevantă.

If it is a question of every man for himself, then Europe will become an irrelevance.

Vom deveni victime ale crizei dacă nu suntem capabili să acţionăm rapid şi eficient.

We will become victims of the crisis if we are unable to take quick, effective action.
 

Sugerează o nouă traducere română-engleză

Există vreo traducere română-engleză pe care nu ai găsit-o în dicționar? Cunoști termeni tehnici care nu se află încă în dicționarul român-englez? Aici ai posibilitatea să împărtășești o traducere română-engleză cu ceilalți utilizatori. Adaugă propria ta sugestie de traducere în dicționarul român-englez.

RomânăRomână

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: ciot, motor cu reacție, termic, legătura țesăturii, de aceea

Cuvinte similare

Mai multe în dicționarul italian-român.