Traducere română-engleză pentru "inginerie"

RO inginerie Engleză traducere

RO inginerie
volume_up
{feminin}

inginerie
volume_up
engineering {substantiv}
Totuşi, cererea de alimente nu trebuie să fie satisfăcută în niciun caz prin metode de inginerie genetică.
However, under no circumstances must the demand for food be met by genetic engineering methods.
Mă gândesc la inginerie mecanică, farmaceutică, inginerie electrică, substanţe chimice şi numeroase alte industrii de servicii.
I am thinking of mechanical engineering, pharmaceuticals, electrical engineering, chemicals and numerous service industries.
Răufăcătorii virtuali continuă să se bazeze pe atacuri de inginerie socială înșelătoare pentru a provoca daune utilizatorilor Web neștiutori.
Cybercriminals continue to rely on deceptive social engineering attacks to prey on unsuspecting web users.
inginerie