Lene productivă

Joacă jocul Memorize!

Traducere română-engleză pentru "a scrie"

 

Traducere directă română-engleză

Rezultate: 1-27 din 68

a scrie {verb}

  a scrie {vi.} (dar şi: a compune, a crea, a scrie, a redacta)

Îi voi scrie cu privire la cazul concret la care s-a referit în intervenţia sa.

I will write to her addressing one concrete case she referred to in her intervention.

Puteți scrie orice doriți pe hârtie, însă hârtia nu ne va ajuta.

You can write anything you like on paper, but paper will not help us.

Aveți posibilitatea să scrieți cursiv pe planșa de scriere, ca și cum ați scrie pe o foaie dictando.

You can write continuously on the writing pad, like writing on a piece of lined paper.

De asemenea, pot să dea interviuri sau să scrie articole pentru presă.

They also give interviews and write articles for the media.

Sper că veţi scrie despre experienţele şi impresiile dvs.

I hope you will write about your experiences and impressions.

  a scrie {vt.} (dar şi: a scrie, a compune, a crea, a redacta)

  a scrie {vb.} (dar şi: a scrie, a compune, a crea, a redacta)

  a scrie (la maşină) {vb.} (dar şi: a tipări, a dactilografia)

De exemplu, se poate dicta text pentru a completa formulare online; sau se poate dicta text unui program de procesare de text, cum ar fi WordPad, pentru a scrie o scrisoare.

For example, you can dictate text to fill out online forms; or dictate text to a word processing program, such as WordPad, to type a letter.

De exemplu, se poate dicta text pentru a completa formulare online; sau se poate dicta text unui program de procesare de text, cum ar fi WordPad, pentru a scrie o scrisoare.

For example, you can dictate text to fill out online forms; or you can dictate text to a word-processing program, such as WordPad, to type a letter.

În Jurnalul Windows aveți posibilitatea să convertiți cerneala utilizată pentru a scrie cu creionul pentru tabletă în text tastat, care poate fi utilizat în alte programe sau într-o notă.

In Windows Journal, you can convert the ink that you write with your tablet pen to typed text, which can be used in other programs or in a note.

  a scrie {vb.} (dar şi: a spune pe litere, a citi)

Numele lor sunt denaturate în mod forțat, nefiindu-le permis să le scrie în acord cu ortografia poloneză.

Their names are forcefully distorted; they are not allowed to write them down in accordance with the Polish spelling.

  a scrie {vb.}

Nu găsești aici traducerea unui termen? Anunță-ne sau introdu propria traducere mai jos.
 

Traduceri similare

Traduceri similare în dicționarul român-englez

 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "a scrie" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

Îi voi scrie cu privire la cazul concret la care s-a referit în intervenţia sa.

I will write to her addressing one concrete case she referred to in her intervention.

Judecătorul scrie un raport care cuprinde rezumatul declaraţiilor şi temeiul legal al cazului.

The judge then writes a summary of these statements and the case's legal background.

Ediția electronică a publicației Spiegel scrie "Tigrul celtic a fost dus la terapie intensivă”.

Spiegel Online writes 'The Celtic Tiger has been taken into intensive care'.

Puteți scrie orice doriți pe hârtie, însă hârtia nu ne va ajuta.

You can write anything you like on paper, but paper will not help us.

În versiunea germană scrie: "Condamnă execuţia a doi tibetani şi a altor nouă uiguri”.

The German version reads: 'Condemns the execution of the two Tibetans and another nine Uighurs'.

Nu permiteţi ca pe epitaful reuniunii de la Copenhaga să scrie că aceasta a fost Epoca prostiei.

Do not let the epitaph for Copenhagen be that this was the Age of Stupid.

Cetăţenii devin însă foarte nemulţumiţi dacă ceea ce se scrie pe hârtie nu este pus în aplicare.

Citizens, however, become very restless if what is stated on paper is not implemented.

Playerul citește și scrie informațiile media în formatul ID3v2.

The Player reads and writes media information in the ID3v2 format.

După secolul 19 au continuat să se scrie cărți despre economie.

Books on the economy have continued to be written after the 19th century.

Grecia şi-a respectat promisiunea, scrie International Herald Tribune.

Greece has delivered, writes the International Herald Tribune.

Totuşi, după cum ştim cu toţii, pe hârtie se poate scrie orice.

However, as we all know, you can say what you like on paper.

Aveți posibilitatea să scrieți cursiv pe planșa de scriere, ca și cum ați scrie pe o foaie dictando.

You can write continuously on the writing pad, like writing on a piece of lined paper.

De asemenea, pot să dea interviuri sau să scrie articole pentru presă.

They also give interviews and write articles for the media.

Guvernele pot pune pe hârtie multe lucruri şi, după cum ştim cu toţii, pe hârtie se poate scrie orice.

Governments put things down on paper and, as we all know, you can say what you like on paper.

Sper că veţi scrie despre experienţele şi impresiile dvs.

I hope you will write about your experiences and impressions.

Creăm astăzi condițiile în care se va scrie epilogul.

Today, we are creating the conditions in which the epilogue will be written.

Dle preşedinte, practic, fiecare jurnalist care scrie despre Africa ar dori să fie următorul Joseph Conrad.

Mr President, practically every journalist who writes about Africa would like to be the next Joseph Conrad.

În Germania, revista Der Spiegel scrie deja despre sfidarea politică la scară mare, şi pe bună dreptate.

In Germany, the magazine Der Spiegel is already writing about widespread political contempt - and rightly so.

De exemplu această adresă IPv6: fe80:0:0:0:2aa:ff:fe9a:4ca2 se poate scrie astfel: fe80::2aa:ff:fe9a:4ca2.

For example, this IPv6 address: fe80:0:0:0:2aa:ff:fe9a:4ca2 could be written like this: fe80::2aa:ff:fe9a:4ca2.

Ce vom scrie efectiv în această rezoluţie?

What will we actually write in this resolution?
 

Rezultate găsite pe forum

Rezultate obținute pe forum pentru "a scrie"

 

Sugerează o nouă traducere română-engleză

Există vreo traducere română-engleză pe care nu ai găsit-o în dicționar? Cunoști termeni tehnici care nu se află încă în dicționarul român-englez? Aici ai posibilitatea să împărtășești o traducere română-engleză cu ceilalți utilizatori. Adaugă propria ta sugestie de traducere în dicționarul român-englez.

RomânăRomână

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: hol, notă de plată, Ziua Recoltei, sarcină utilă, a tânji la ceva

Cuvinte similare

Mai multe traduceri în dicționarul italian-român.