Ai timp de pierdut?

Încearcă jocul Spânzurătoarea

Traducere română-engleză pentru "a scrie"

 

Traducere directă română-engleză

Rezultate: 1-27 din 67

a scrie {verb}

a scrie {vi.} (dar şi: a compune, a crea, a scrie, a redacta)

Puteți scrie orice doriți pe hârtie, însă hârtia nu ne va ajuta.

You can write anything you like on paper, but paper will not help us.

De asemenea, pot să dea interviuri sau să scrie articole pentru presă.

They also give interviews and write articles for the media.

Sper că veţi scrie despre experienţele şi impresiile dvs.

I hope you will write about your experiences and impressions.

Pentru a scrie o scrisoare, utilizați un program de procesare a textului.

To write a letter, you use a word processing program.

citi și scrie

read and write

a scrie {vt.} (dar şi: a scrie, a compune, a crea, a redacta)

a scrie {vb.} (dar şi: a scrie, a compune, a crea, a redacta)

a scrie (la maşină) {vb.} (dar şi: a tipări, a dactilografia)

De exemplu, se poate dicta text pentru a completa formulare online; sau se poate dicta text unui program de procesare de text, cum ar fi WordPad, pentru a scrie o scrisoare.

For example, you can dictate text to fill out online forms; or dictate text to a word processing program, such as WordPad, to type a letter.

De exemplu, se poate dicta text pentru a completa formulare online; sau se poate dicta text unui program de procesare de text, cum ar fi WordPad, pentru a scrie o scrisoare.

For example, you can dictate text to fill out online forms; or you can dictate text to a word-processing program, such as WordPad, to type a letter.

În Jurnalul Windows aveți posibilitatea să convertiți cerneala utilizată pentru a scrie cu creionul pentru tabletă în text tastat, care poate fi utilizat în alte programe sau într-o notă.

In Windows Journal, you can convert the ink that you write with your tablet pen to typed text, which can be used in other programs or in a note.

a scrie {vb.} (dar şi: a spune pe litere, a citi)

cum se scrie?

how do you spell it?

Numele lor sunt denaturate în mod forțat, nefiindu-le permis să le scrie în acord cu ortografia poloneză.

Their names are forcefully distorted; they are not allowed to write them down in accordance with the Polish spelling.

a scrie {vb.}

Nu găsești aici traducerea unui termen? Anunță-ne sau introdu propria traducere mai jos.
 

Traduceri similare

Traduceri similare în dicționarul român-englez

 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "a scrie" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

Puteți scrie orice doriți pe hârtie, însă hârtia nu ne va ajuta.

You can write anything you like on paper, but paper will not help us.

În versiunea germană scrie: "Condamnă execuţia a doi tibetani şi a altor nouă uiguri”.

The German version reads: 'Condemns the execution of the two Tibetans and another nine Uighurs'.

Nu permiteţi ca pe epitaful reuniunii de la Copenhaga să scrie că aceasta a fost Epoca prostiei.

Do not let the epitaph for Copenhagen be that this was the Age of Stupid.

Cetăţenii devin însă foarte nemulţumiţi dacă ceea ce se scrie pe hârtie nu este pus în aplicare.

Citizens, however, become very restless if what is stated on paper is not implemented.

Playerul citește și scrie informațiile media în formatul ID3v2.

The Player reads and writes media information in the ID3v2 format.

După secolul 19 au continuat să se scrie cărți despre economie.

Books on the economy have continued to be written after the 19th century.

Grecia şi-a respectat promisiunea, scrie International Herald Tribune.

Greece has delivered, writes the International Herald Tribune.

Totuşi, după cum ştim cu toţii, pe hârtie se poate scrie orice.

However, as we all know, you can say what you like on paper.

De asemenea, pot să dea interviuri sau să scrie articole pentru presă.

They also give interviews and write articles for the media.

Guvernele pot pune pe hârtie multe lucruri şi, după cum ştim cu toţii, pe hârtie se poate scrie orice.

Governments put things down on paper and, as we all know, you can say what you like on paper.

Sper că veţi scrie despre experienţele şi impresiile dvs.

I hope you will write about your experiences and impressions.

Creăm astăzi condițiile în care se va scrie epilogul.

Today, we are creating the conditions in which the epilogue will be written.

Dle preşedinte, practic, fiecare jurnalist care scrie despre Africa ar dori să fie următorul Joseph Conrad.

Mr President, practically every journalist who writes about Africa would like to be the next Joseph Conrad.

În Germania, revista Der Spiegel scrie deja despre sfidarea politică la scară mare, şi pe bună dreptate.

In Germany, the magazine Der Spiegel is already writing about widespread political contempt - and rightly so.

De exemplu această adresă IPv6: fe80:0:0:0:2aa:ff:fe9a:4ca2 se poate scrie astfel: fe80::2aa:ff:fe9a:4ca2.

For example, this IPv6 address: fe80:0:0:0:2aa:ff:fe9a:4ca2 could be written like this: fe80::2aa:ff:fe9a:4ca2.

Ce vom scrie efectiv în această rezoluţie?

What will we actually write in this resolution?

În trecut, Comisia a adoptat din păcate de prea multe ori atitudinea că poți scrie orice dorești pe hârtie.

In the past the Commission has unfortunately too often taken the attitude that you can write anything you like on paper.

Îi place să scrie articole tehnice, deoarece îi oferă o scuză să cumpere cele mai recente gadgeturi și programe software.

She especially loves writing about technology because it gives her an excuse to buy all the latest gadgetry and software.

Cred că este incredibil că șeful de delegație scrie că nu este necesar să ne revizuim politicile față de Tunisia.

I think it is incredible that the Head of Delegation writes that we do not have to review our policies vis-à-vis Tunisia.

Până în prezent, persoanele cu nevoi speciale ar putea scrie volume întregi privind tot ce li s-a întâmplat în călătorii.

By now, people with particular needs could write volumes about all the things that have happened to them on journeys.
 

Rezultate găsite pe forum

Rezultate obținute pe forum pentru "a scrie"

 

Sugerează o nouă traducere română-engleză

Există vreo traducere română-engleză pe care nu ai găsit-o în dicționar? Cunoști termeni tehnici care nu se află încă în dicționarul român-englez? Aici ai posibilitatea să împărtășești o traducere română-engleză cu ceilalți utilizatori. Adaugă propria ta sugestie de traducere în dicționarul român-englez.

RomânăRomână

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: otel inoxidabil sablat cu bile, proces de sudare, hol, notă de plată, Ziua Recoltei

Cuvinte similare

Mai multe traduceri în dicționarul italian-român.