Faceți cunoștință pe Facebook cu mascota bab.la, Joppe

Traducere română-engleză pentru "a scrie"

 

Traducere directă română-engleză

Rezultate: 1-27 din 60

a scrie {verb}

a scrie {vb.} (dar şi: a scrie, a compune, a crea, a redacta)

De asemenea, pot să dea interviuri sau să scrie articole pentru presă.

They also give interviews and write articles for the media.

Pentru a scrie o scrisoare, utilizați un program de procesare a textului.

To write a letter, you use a word processing program.

citi și scrie

read and write

Sper ca voinţa politică de a scrie un nou capitol în bogata istorie a OSCE să se poată materializa la Astana.

I hope the political will to write a new chapter in the rich history of the OSCE can materialise in Astana.

a scrie despre

to write up

a scrie {vt.} (dar şi: a scrie, a compune, a crea, a redacta)

a scrie {vi.} (dar şi: a compune, a crea, a scrie, a redacta)

a scrie (la maşină) {vb.} (dar şi: a tipări, a dactilografia)

De exemplu, se poate dicta text pentru a completa formulare online; sau se poate dicta text unui program de procesare de text, cum ar fi WordPad, pentru a scrie o scrisoare.

For example, you can dictate text to fill out online forms; or you can dictate text to a word-processing program, such as WordPad, to type a letter.

În Jurnalul Windows aveți posibilitatea să convertiți cerneala utilizată pentru a scrie cu creionul pentru tabletă în text tastat, care poate fi utilizat în alte programe sau într-o notă.

In Windows Journal, you can convert the ink that you write with your tablet pen to typed text, which can be used in other programs or in a note.

a scrie {vb.} (dar şi: a spune pe litere, a citi)

cum se scrie?

how do you spell it?

Numele lor sunt denaturate în mod forțat, nefiindu-le permis să le scrie în acord cu ortografia poloneză.

Their names are forcefully distorted; they are not allowed to write them down in accordance with the Polish spelling.

a scrie {vb.}

Nu găsești aici traducerea unui termen? Anunță-ne sau introdu propria traducere mai jos.
 

Traduceri similare

Traduceri similare în dicționarul român-englez

 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "a scrie" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

În versiunea germană scrie: "Condamnă execuţia a doi tibetani şi a altor nouă uiguri”.

The German version reads: 'Condemns the execution of the two Tibetans and another nine Uighurs'.

Nu permiteţi ca pe epitaful reuniunii de la Copenhaga să scrie că aceasta a fost Epoca prostiei.

Do not let the epitaph for Copenhagen be that this was the Age of Stupid.

Cetăţenii devin însă foarte nemulţumiţi dacă ceea ce se scrie pe hârtie nu este pus în aplicare.

Citizens, however, become very restless if what is stated on paper is not implemented.

După secolul 19 au continuat să se scrie cărți despre economie.

Books on the economy have continued to be written after the 19th century.

Grecia şi-a respectat promisiunea, scrie International Herald Tribune.

Greece has delivered, writes the International Herald Tribune.

Totuşi, după cum ştim cu toţii, pe hârtie se poate scrie orice.

However, as we all know, you can say what you like on paper.

De asemenea, pot să dea interviuri sau să scrie articole pentru presă.

They also give interviews and write articles for the media.

Guvernele pot pune pe hârtie multe lucruri şi, după cum ştim cu toţii, pe hârtie se poate scrie orice.

Governments put things down on paper and, as we all know, you can say what you like on paper.

În Germania, revista Der Spiegel scrie deja despre sfidarea politică la scară mare, şi pe bună dreptate.

In Germany, the magazine Der Spiegel is already writing about widespread political contempt - and rightly so.

De exemplu această adresă IPv6: fe80:0:0:0:2aa:ff:fe9a:4ca2 se poate scrie astfel: fe80::2aa:ff:fe9a:4ca2.

For example, this IPv6 address: fe80:0:0:0:2aa:ff:fe9a:4ca2 could be written like this: fe80::2aa:ff:fe9a:4ca2.

Ce vom scrie efectiv în această rezoluţie?

What will we actually write in this resolution?

În trecut, Comisia a adoptat din păcate de prea multe ori atitudinea că poți scrie orice dorești pe hârtie.

In the past the Commission has unfortunately too often taken the attitude that you can write anything you like on paper.

Cred că este incredibil că șeful de delegație scrie că nu este necesar să ne revizuim politicile față de Tunisia.

I think it is incredible that the Head of Delegation writes that we do not have to review our policies vis-à-vis Tunisia.

Până în prezent, persoanele cu nevoi speciale ar putea scrie volume întregi privind tot ce li s-a întâmplat în călătorii.

By now, people with particular needs could write volumes about all the things that have happened to them on journeys.

Problemele despre care mi se scrie destul de des sunt cele ale libertății presei, corupției și drepturilor de proprietate.

The issues that people write to me about quite often are those of press freedom, corruption and property rights.

Puteţi scrie orice doriţi pe hârtie.

You can write anything you like on paper.

De exemplu, pe un banner de la Universitatea din Viena scrie "Bologna să fie procesul!”, care este foarte potrivit, mi se pare.

For example, there is a banner at the University of Vienna reading 'Make Bologna the process!', which is very fitting, I think.

Secolul 20 a fost secolul unor mişcări populare majore, orbite de ideea că se află pe punctul de a scrie istorie.

The 20th century was the century of major popular movements that were blinded by the idea that they were on the verge of history.

Sau povestea se scrie singură?

Or is the story writing you?

Faceți clic pur și simplu pe caseta albă din dreapta, pe care scrie Faceți clic aici pentru a răsfoi după videoclipuri și fotografii.

Just click the white box on the right where it says Click here to browse for videos and photos.
 

Sugerează o nouă traducere română-engleză

Există vreo traducere română-engleză pe care nu ai găsit-o în dicționar? Cunoști termeni tehnici care nu se află încă în dicționarul român-englez? Aici ai posibilitatea să împărtășești o traducere română-engleză cu ceilalți utilizatori. Adaugă propria ta sugestie de traducere în dicționarul român-englez.

RomânăRomână

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: ciot, motor cu reacție, termic, legătura țesăturii, de aceea

Cuvinte similare

Mai multe traduceri în dicționarul italian-român.