Traducere română-engleză pentru "a scrie"

RO a scrie Engleză traducere

a scrie {vb.}
a scrie {vt.}
a scrie {vi.}

RO a scrie
volume_up
{verb}

a scrie (dar şi: a redacta, a exprima, alcătui, a compune)
De asemenea, pot să dea interviuri sau să scrie articole pentru presă.
They also give interviews and write articles for the media.
Pentru a scrie o scrisoare, utilizați un program de procesare a textului.
To write a letter, you use a word processing program.
Sarcina lor este de a produce alimente, nu de a scrie cărți.
Their job is to produce food, not to write books.
a scrie
a scrie
a scrie (dar şi: a spune pe litere, a citi)
Numele lor sunt denaturate în mod forțat, nefiindu-le permis să le scrie în acord cu ortografia poloneză.
Their names are forcefully distorted; they are not allowed to write them down in accordance with the Polish spelling.

trending_flat
"la maşină"

a scrie (dar şi: a tipări, a dactilografia)
De exemplu, se poate dicta text pentru a completa formulare online; sau se poate dicta text unui program de procesare de text, cum ar fi WordPad, pentru a scrie o scrisoare.
For example, you can dictate text to fill out online forms; or you can dictate text to a word-processing program, such as WordPad, to type a letter.
În Jurnalul Windows aveți posibilitatea să convertiți cerneala utilizată pentru a scrie cu creionul pentru tabletă în text tastat, care poate fi utilizat în alte programe sau într-o notă.
In Windows Journal, you can convert the ink that you write with your tablet pen to typed text, which can be used in other programs or in a note.

Exemple de folosire pentru "a scrie" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianÎn versiunea germană scrie: "Condamnă execuţia a doi tibetani şi a altor nouă uiguri”.
The German version reads: 'Condemns the execution of the two Tibetans and another nine Uighurs'.
RomanianCetăţenii devin însă foarte nemulţumiţi dacă ceea ce se scrie pe hârtie nu este pus în aplicare.
Citizens, however, become very restless if what is stated on paper is not implemented.
RomanianNu permiteţi ca pe epitaful reuniunii de la Copenhaga să scrie că aceasta a fost Epoca prostiei.
Do not let the epitaph for Copenhagen be that this was the Age of Stupid.
RomanianDupă secolul 19 au continuat să se scrie cărți despre economie.
Books on the economy have continued to be written after the 19th century.
RomanianGrecia şi-a respectat promisiunea, scrie International Herald Tribune.
Greece has delivered, writes the International Herald Tribune.
RomanianDe asemenea, pot să dea interviuri sau să scrie articole pentru presă.
They also give interviews and write articles for the media.
RomanianPentru a scrie o scrisoare, utilizați un program de procesare a textului.
To write a letter, you use a word processing program.
RomanianGuvernele pot pune pe hârtie multe lucruri şi, după cum ştim cu toţii, pe hârtie se poate scrie orice.
Governments put things down on paper and, as we all know, you can say what you like on paper.
RomanianTotuşi, după cum ştim cu toţii, pe hârtie se poate scrie orice.
However, as we all know, you can say what you like on paper.
RomanianUna dintre cele mai importante caracteristici ale unui Tablet PC este capacitatea de a scrie direct pe computer.
One of the great features of a Tablet PC is the ability to write directly on your computer.
RomanianSarcina lor este de a produce alimente, nu de a scrie cărți.
Their job is to produce food, not to write books.
RomanianÎn Germania, revista Der Spiegel scrie deja despre sfidarea politică la scară mare, şi pe bună dreptate.
In Germany, the magazine Der Spiegel is already writing about widespread political contempt - and rightly so.
RomanianPoporul tunisian dorește să scrie o nouă pagină în istoria sa, iar noi dorim să îl sprijinim în eforturile depuse.
The people want to write a new page in their history and we want to support them in that endeavour.
RomanianSper ca voinţa politică de a scrie un nou capitol în bogata istorie a OSCE să se poată materializa la Astana.
I hope the political will to write a new chapter in the rich history of the OSCE can materialise in Astana.
RomanianDe exemplu această adresă IPv6: fe80:0:0:0:2aa:ff:fe9a:4ca2 se poate scrie astfel: fe80::2aa:ff:fe9a:4ca2.
For example, this IPv6 address: fe80:0:0:0:2aa:ff:fe9a:4ca2 could be written like this: fe80::2aa:ff:fe9a:4ca2.
RomanianNumele lor sunt denaturate în mod forțat, nefiindu-le permis să le scrie în acord cu ortografia poloneză.
Their names are forcefully distorted; they are not allowed to write them down in accordance with the Polish spelling.
RomanianSunt încântată că am avut posibilitatea de a scrie un aviz privind acest raport în cadrul Comisiei pentru drepturile femeii.
I am pleased that I was able to write an opinion on this report in the Committee on Women's Rights.