Search for the most beautiful word
monotonousness
bighead

VOTE NOW

Traducere română-engleză pentru "scurt"

 

Traducere directă română-engleză

Rezultate: 1-27 din 156

scurt {adjectiv}

scurt {adj. m.} (dar şi: puțin, tuns, pe scurt, scund)

short {adj.}

Avem mai multă nevoie de acțiuni pe termen lung, decât de reacții pe termen scurt.

What we require is action for the long term, rather than short-term reactions.

Pe scurt, am luat act de îngrijorările dvs şi mă voi strădui să ţin seama de ele.

In short, I hear your concerns and will defend them to the best of my ability.

Pe scurt, acest acord este, în forma sa actuală, inutil și potențial dăunător.

In short, this agreement is, as it stands, pointless and potentially harmful.

Pe termen scurt, am majorat asistenţa financiară acordată secretariatului reţelei.

In the short term, we have increased financial support to the network's secretariat.

Acțiunile Europei trebuie să fie clare, rapide și eficiente pe termen scurt și lung.

Europe's action must be clear, rapid and efficient in the short and long term.

scurt {adj. m.} (dar şi: mic, puţin, mărunt, micuță)

little {adj.}

Timpul este scurt şi competenţele de evaluare a parametrilor de bunăstare a animalelor limitate.

They have little time and limited competences to assess animal welfare parameters.

În plus, tulpinile multirezistente lasă puţine speranţe a de a pune capăt acestui flagel pe termen scurt.

Furthermore, the multiple-resistant strains offer little hope of an end to this scourge in the short term.

Permiteți-mi să vă expun pe scurt câteva date despre prezentul acord de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Mauritania.

Let me tell you a little about the current fisheries agreement with Mauritania.

Acest lucru este bun, dar pe termen scurt, cu siguranţă, acesta îngreunează dezvoltarea, care este un domeniu în care noi continuăm să cheltuim prea puţin.

This is good, but surely in the short term, this hinders development, which is an area where we continue to spend too little.

Le sunt recunoscătoare dlui Brok şi dnei Neyts-Uyttebroeck pentru munca excelentă pe care au depus-o, în ciuda timpului scurt pe care l-au avut la dispoziţie.

I am grateful to Mr Brok and to Mrs Neyts-Uyttebroeck for the excellent work they have done in spite of the little time available.

scurt {adj. m.} (dar şi: concis, succinct, pe scurt)

brief {adj.}

Voi aborda acum pe scurt câteva aspecte legate de supraveghere şi guvernare.

I shall be brief now, and address a few issues regarding supervision and governance.

Aş dori să adaug un scurt comentariu în legătură cu criteriul emisiilor de zgomot.

I should like to add a brief comment about the noise emission criterion.

Înaltul Reprezentant pentru PESC. -Doamnă preşedintă, voi fi foarte scurt.

High Representative for CFSP. - Madam President, I shall be very brief.

Pe scurt, nu pare că ne confruntăm cu un obstacol în această situaţie?

In brief, is it not the case that we have deadlock on our hands here?

Dnă preşedintă, voi fi foarte scurt, deoarece am vorbit deja destul.

Madam President, I will be very brief, as I have already spoken at length just now.

scurt {adj. m.} (dar şi: zgârcit)

skimpy {adj.}

scurt {adj. m.} (dar şi: concis, nepoliticos, tăios, laconic)

curt {adj.}

scurt {adj. m.} (dar şi: scund)

scurt {adverb}

scurt {adv.}

briefly {adv.}

Pentru a încheia pe scurt - și BEI întâmpină probleme în domeniul dezvoltării.

To conclude briefly - the EIB is also having problems in the area of development.

Dle preşedinte, foarte pe scurt, încerc să fiu de folos dar mi se face foame.

Mr President, very briefly, I am trying to be helpful, but am getting hungry.

S-au adresat două întrebări foarte specifice, la care doresc să răspund pe scurt.

There were two very specific questions which I would like to answer briefly.

Voi adresa cuvântul pe scurt dlui Daul și dlui Verhodstadt, după care am încheiat.

I will give the floor briefly to Mr Daul and Mr Verhofstadt and then it is finished.

S-au semnalat o serie de anomalii şi le voi prezenta din nou, foarte pe scurt.

A number of anomalies have been mentioned and I am going to repeat them very briefly.
Nu găsești aici traducerea unui termen? Anunță-ne sau introdu propria traducere mai jos.
 

Traduceri similare

Traduceri similare în dicționarul român-englez

 

Exemple de utilizare

Exemple de utilizare pentru "scurt" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

Pe scurt, ar crește sarcina fiscală impusă de UE contribuabililor britanici.

In a nutshell it would increase the burden on the British taxpayer by the EU.

În scurt timp, aceasta va ajunge și în Algeria și apoi în Egipt și Iordania.

Tomorrow, we will see this in Algeria, and the day after in Egypt and Jordan.

Pe scurt, aceasta este cea mai importantă parte din preambulul rezoluţiei.

In a nutshell, this is the most important part of the preamble to the resolution.

Comisia va încerca să lanseze acest proces în cel mai scurt timp posibil.

The Commission will endeavour to start this process as quickly as possible.

Uniunea Europeană trebuie să încheie acordul-cadru în cel mai scurt timp.

The European Union must conclude the framework agreement as soon as possible.

Am fost întrebat de către presă de ce nu am menţionat nicio ţară în acest scurt raport.

The press has asked me why we did not cite any countries in this summary report.

Un alt element se referă, totuși, la ce putem face pe termen mediu și scurt.

Anther element, however, is what we can do in the medium and long term.

Pe scurt, procedurile noastre comunitare trebuie să fie unificate, transparente şi rapide.

In summary, our EU procedures should be unified, transparent and fast.

Pe scurt, acest lucru înseamnă că totul a devenit mult mai interactiv.

In essence, this means that everything has become much more interactive.

Pe scurt, summitul G20 nu poate rezolva toate problemele pe care le-am discutat.

In summary, naturally the G20 Summit cannot solve all the problems that we have discussed.

Apoi sunt sigură că, la scurt timp după aceea, vom putea stabili și cerințele fondului.

Then I am sure, soon thereafter, that we can also deliver on the requirements of the fund.

Pe scurt, acest raport susține o Europă militarizată și imperialistă.

In a nutshell, this report stands for a militarised and imperialist Europe.

Este extrem de important ca noile agenții să fie funcționale în cel mai scurt timp posibil.

It is of primary importance for the new agencies to be up and running as soon as possible.

Pe scurt, trebuie spus că PAC include şi anumite elemente de politică socială.

In summary, it should be said that the CAP also includes certain elements of social policy.

Ne-am dori să primim o declarație privind situația din Rusia în cel mai scurt timp posibil.

We would like to receive a statement on the state of affairs in Russia as soon as possible.

Invit Comisia să ofere un răspuns solicitărilor noastre în cel mai scurt timp.

I urge the Commission to respond to our request as soon as possible.

Pe scurt, este un program care dezvăluie o lume cu multe pericole şi puţine oportunităţi.

To sum up, this is a programme that reveals a world with many dangers and few opportunities.

Aceasta este, pe scurt, propunerea din textul adoptat astăzi de PE.

That is, in summary, the proposal in the text adopted today by the EP.

Sunt întrebări la care trebuie să răspundem în cel mai scurt timp.

These are questions to which we must find an answer as quickly as possible.

Hamas pare să fie prinsă în lupta sa cu Fatah şi ţinută din scurt de Iran.

Hamas seems to be embroiled in its struggle with Fatah and to be kept on a tight leash by Iran.
 

Sugerează o nouă traducere română-engleză

Există vreo traducere română-engleză pe care nu ai găsit-o în dicționar? Cunoști termeni tehnici care nu se află încă în dicționarul român-englez? Aici ai posibilitatea să împărtășești o traducere română-engleză cu ceilalți utilizatori. Adaugă propria ta sugestie de traducere în dicționarul român-englez.

RomânăRomână

Ultimele traduceri sugerate de către utilizatori: ciot, motor cu reacție, termic, legătura țesăturii, de aceea

Cuvinte similare

sculptural · scump · scumpete · scumpie · scumpire · scund · scurgere · scursoare · scursură · scursuri · scurt · scurtcircuit · scurteică · scurtime · scut · scutec · scuter · scutier · scutire · scutit · scuturătoare

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul englez-român.