Traducere română-engleză pentru "scurt"

RO scurt Engleză traducere

scurt {adj. m.}
scurt {adv.}
EN

RO scurt
volume_up
{adjectiv masculin}

scurt (dar şi: pe scurt, scund, puțin, tuns)
volume_up
short {adj.}
Pe termen scurt, am majorat asistenţa financiară acordată secretariatului reţelei.
In the short term, we have increased financial support to the network's secretariat.
De asemenea, aceste proiecte aduc rezultate impresionante pe termen scurt.
These projects bring impressive results in the short term as well.
Pe scurt, acest acord este, în forma sa actuală, inutil și potențial dăunător.
In short, this agreement is, as it stands, pointless and potentially harmful.
scurt (dar şi: pe scurt, concis, succinct)
volume_up
brief {adj.}
Acesta a fost un scurt rezumat al conţinutului acestui raport.
That was a brief summary of the substance of this report.
-Doamnă preşedintă, voi fi foarte scurt.
Voi aborda acum pe scurt câteva aspecte legate de supraveghere şi guvernare.
I shall be brief now, and address a few issues regarding supervision and governance.
scurt (dar şi: concis, nepoliticos, tăios, laconic)
volume_up
curt {adj.}
scurt (dar şi: puţin, mic, mărunt, micuță)
volume_up
little {adj.}
Timpul este scurt şi competenţele de evaluare a parametrilor de bunăstare a animalelor limitate.
They have little time and limited competences to assess animal welfare parameters.
În plus, tulpinile multirezistente lasă puţine speranţe a de a pune capăt acestui flagel pe termen scurt.
Furthermore, the multiple-resistant strains offer little hope of an end to this scourge in the short term.
Permiteți-mi să vă expun pe scurt câteva date despre prezentul acord de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Mauritania.
Let me tell you a little about the current fisheries agreement with Mauritania.
scurt (dar şi: scund)
scurt (dar şi: zgârcit)
volume_up
skimpy {adj.}

Exemple de folosire pentru "scurt" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianPe scurt, aceasta este cea mai importantă parte din preambulul rezoluţiei.
In a nutshell, this is the most important part of the preamble to the resolution.
RomanianAm fost întrebat de către presă de ce nu am menţionat nicio ţară în acest scurt raport.
The press has asked me why we did not cite any countries in this summary report.
RomanianPe scurt, ar crește sarcina fiscală impusă de UE contribuabililor britanici.
In a nutshell it would increase the burden on the British taxpayer by the EU.
RomanianÎn scurt timp, aceasta va ajunge și în Algeria și apoi în Egipt și Iordania.
Tomorrow, we will see this in Algeria, and the day after in Egypt and Jordan.
RomanianPe scurt, summitul G20 nu poate rezolva toate problemele pe care le-am discutat.
In summary, naturally the G20 Summit cannot solve all the problems that we have discussed.
RomanianUniunea Europeană trebuie să încheie acordul-cadru în cel mai scurt timp.
The European Union must conclude the framework agreement as soon as possible.
RomanianComisia va încerca să lanseze acest proces în cel mai scurt timp posibil.
The Commission will endeavour to start this process as quickly as possible.
RomanianPe scurt, trebuie spus că PAC include şi anumite elemente de politică socială.
In summary, it should be said that the CAP also includes certain elements of social policy.
RomanianUn alt element se referă, totuși, la ce putem face pe termen mediu și scurt.
Anther element, however, is what we can do in the medium and long term.
RomanianInvit Comisia să ofere un răspuns solicitărilor noastre în cel mai scurt timp.
I urge the Commission to respond to our request as soon as possible.
RomanianPe scurt, acest raport susține o Europă militarizată și imperialistă.
In a nutshell, this report stands for a militarised and imperialist Europe.
RomanianApoi sunt sigură că, la scurt timp după aceea, vom putea stabili și cerințele fondului.
Then I am sure, soon thereafter, that we can also deliver on the requirements of the fund.
RomanianPe scurt, acest lucru înseamnă că totul a devenit mult mai interactiv.
In essence, this means that everything has become much more interactive.
RomanianSunt întrebări la care trebuie să răspundem în cel mai scurt timp.
These are questions to which we must find an answer as quickly as possible.
RomanianPe scurt, procedurile noastre comunitare trebuie să fie unificate, transparente şi rapide.
In summary, our EU procedures should be unified, transparent and fast.
RomanianHamas pare să fie prinsă în lupta sa cu Fatah şi ţinută din scurt de Iran.
Hamas seems to be embroiled in its struggle with Fatah and to be kept on a tight leash by Iran.
RomanianPe scurt, este un program care dezvăluie o lume cu multe pericole şi puţine oportunităţi.
To sum up, this is a programme that reveals a world with many dangers and few opportunities.
RomanianEste extrem de important ca noile agenții să fie funcționale în cel mai scurt timp posibil.
It is of primary importance for the new agencies to be up and running as soon as possible.