Traducere română-engleză pentru "Suedia"

RO Suedia Engleză traducere

Suedia {n.pr.}

RO Suedia
play_circle_outline
{nume propriu}

1. Geografie

Suedia
play_circle_outline
Sweden {n.pr.} [geogr.]
Suedia depune instrumentele de ratificare a Tratatului de la Amsterdam.
Sweden deposits the instruments of ratification of the Treaty of Amsterdam.
Ţara dumneavoastră, Suedia, este o ţară exemplară în această privinţă.
Your country, Sweden is a fairly exemplary country on this question.
Suedia îşi depune oficial candidatura pentru aderarea la Comunităţile Europene.
Sweden formally applies to join the European Communities.
Suedia
Faptul că Regatul Unit și Suedia, țări din afara zonei euro, pot lua parte la acest mecanism, este, de asemenea, un lucru important și bun.
It is also important and a good thing that the United Kingdom and Sweden, countries outside the euro area, can participate in this mechanism.
În afara finanțării UE și FMI, vă pot informa că Regatul Unit și Suedia au indicat faptul că sunt gata să contribuie la program prin împrumuturi bilaterale, lucru pe care îl salutăm.
Apart from EU and IMF financing, I can inform you that the United Kingdom and Sweden have indicated that they stand ready to contribute to the programme through bilateral loans, which is welcome.

Exemple de utilizare pentru "Suedia" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianAceasta a fost relaţia dintre Suedia şi Europa pentru multă vreme: observarea de la distanţă.
For a long time, that was Sweden's relationship with Europe: observing from a distance.
RomanianSuedia şi, în general, statele din zona nordică sunt obişnuite să respecte dorinţa poporului.
It is the Nordic and the Swedish way to respect the voice of the people.
RomanianVeniturile vă vor fi impozitate, cel mai probabil, în Suedia.
If you have any kind of income from Iceland, it may also be taxed in Iceland.
RomanianO instanţă din Suedia a pronunţat o hotărâre similară într-o acţiune intentată de Ombudsman.
A Swedish court before which a case was brought by the ombudsman has just given a similar ruling.
RomanianDle preşedinte, noi, cei din Partidul Piraţilor din Suedia, susţinem compromisul la care s-a ajuns în urma concilierii.
Mr President, we in the Swedish Pirate Party support the compromise that was reached in conciliation.
RomanianWessberg de către Suedia în funcția de membru al Curții Europene de Conturi.
in writing. - I voted to support Sweden's nomination of H.G. Wessberg to join the European Court.
RomanianAceştia ne pândesc neîncetat, iar Suedia este la fel de afectată ca şi Belgia, ca şi Franţa, Germania şi Slovacia.
They are slumbering beneath the surface, and Swedish society is just as affected as we in Belgium are, just as they are in France, Germany and Slovakia.
RomanianSeparată de Norvegia printr-un lanţ muntos, în partea de vest, Suedia împarte cu Finlanda Golful Botnic, din nordul Mării Baltice.
It is separated in the west from Norway by a range of mountains and shares the Gulf of Bothnia to the north of the Baltic Sea with Finland.
RomanianMinoritatea saamă din Suedia numără cel puţin 17 000 de persoane, formând o comunitate ale cărei venituri provin în principal din creşterea renilor.
The country has at least 17 000 indigenous Samis among its population – a community that derives most of its income from reindeer.
RomanianA lucrat ca director general al Registrului Comerțului din Suedia, o agenție guvernamentală independentă, și ca secretar de stat în mai multe rânduri.
He has served as director general of the Swedish Companies Registration Office, an independent government agency, and as state secretary on several occasions.
RomanianÎn al doilea rând, de ce rata dobânzii pe zece ani în Suedia este cu 0,4% mai mică decât cea a Germaniei, iar cea a Finlandei, cu 0,6% mai mare, când ambele sunt ţări bine gestionate?
Secondly, why is Sweden's 10-year interest rate 0.4 percentage points lower than Germany's, and Finland's 0.6 percentage points higher, when both are well-managed countries?