Expresii bab.la

Dicţionarul de expresii şi locuţiuni bab.la include mii de traduceri pentru cele mai utile şi frecvente fraze şi expresii. Dicţionarul de expresii conţine cinci categorii care includ sute de fraze diferite. Fiecare expresie sau locuţiune are o descriere a situaţiei în care poate fi folosită, descriere menită să te ajute să o integrezi corespunzător într-un context.

 

Dicţionarul de expresii şi locuţiuni include mii de expresii și fraze comune divizate în șase mari categorii: Lucrări academice, Comunicarea în afaceri, Aplicații și CV-uri, Corespondență personală, Călătorie și Imigrație. Pentru fiecare categorie, frazele folosite în mod curent sunt grupate în funcție de situația în care se aplică. Descrierea situației vă ajută să stabiliți în ce context pot fi folosite frazele și expresiile.

Ideea din spatele dicţionarului de expresii şi fraze a fost aceea de a vă oferi o unealtă utilă oricând doriţi să scrieţi o adresă formală sau când trebuie să folosiţi un stil particular de exprimare. Regulile aplicate scrierii formale sunt destul de stricte, de obicei subînţelese şi destul de greu de însuşit dacă nu aparţin limbii native. Cel mai grăitor exemplu este scrierea unei lucrări academice sau a unei teze dar nici propunerile de afaceri sau scrisorile nu se lasă mai prejos când vine vorba despre stiluri specifice. Până şi scrierea informală se remarcă printr-un stil particular deoarece denotă un ton mai personal şi conversaţional. În loc să încercaţi să traduceţi o propoziţie cuvânt cu cuvânt într-o limbă străină puteţi folosi cu succes dicţionarul de fraze şi expresii pentru a găsi exprimarea corespunzătoare pe care un vorbitor nativ ar folosi-o.