Traducere engleză-cehă pentru "fuse"

EN

"fuse" cehă traducere

volume_up
fuse {substantiv}

EN fuse
volume_up
{substantiv}

Sinonime (în engleză) pentru "fuse":

fuse

Exemple de folosire pentru "fuse" în cehă

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe fuse that information with a GPS unit to get an estimate of the location of the car.
Tuto informaci spojíme s GPS jednotkou k tomu, abychom získali přibližnou polohu vozidla.
EnglishOn the Create tab, in the Tools group, tap or click Photo Fuse.
Na kartě Vytvořit ve skupině Nástroje klepněte nebo klikněte na položku Fotokoláž.
EnglishOn the Create tab, in the Tools group, click Photo Fuse.
Na kartě Vytvořit ve skupině Nástroje klikněte na položku Fotokoláž.
EnglishTo create a Photo Fuse, start with a set of photos taken from the same scene and vantage point.
Chcete-li vytvořit fotokoláž, začněte se sadou fotografií pořízených ve stejném prostředí a ze stejného místa.
EnglishUse Photo Fuse in Photo Gallery to combine the best parts of two or more photos into one.
Pomocí funkce Fotokoláž v programu Fotogalerie můžete zkombinovat nejlepší části několika fotografií do jednoho snímku.
EnglishYou cannot fuse together different economies with different rates of growth and with different patterns of trade across the world.
Není možné spojovat různé ekonomiky s odlišnou mírou růstu a odlišnou strukturou zahraničního obchodu.
EnglishI am pleased that it can perhaps be linked with Grundvig too so that we can light the fuse, as it were, for the national governments.
Jsem ráda, že ji bude možná moci napojit i na Grundvig, abychom mohli roznítit rozbušku u národních vlád.
EnglishFix group shots with Photo Fuse.
Oprava skupinových fotek pomocí funkce Fotokoláž.
EnglishAfter I get the photos into Photo Gallery, I use Photo Fuse to combine the best pictures into one perfect memory.
Když fotografie naimportuji do programu Fotogalerie, pomocí funkce fotokoláž spojím nejlepší snímky do jednoho dokonalého záběru.
EnglishPhoto Fuse is useful in improving photos, like group portraits, where a person might look better in one photo than in another.
Funkce Fotokoláž je užitečná, když se snažíte vylepšit fotografie, například skupinové portréty, ve kterých různé osoby vypadají lépe v různých fotografiích.
EnglishOr make it look like you have the perfect family by using Photo Fuse to combine the best parts of two or more photos into one.
Můžete také vytvořit zdání, že vaše rodina je dokonalost sama, a pomocí funkce Fotokoláž zkombinovat nejlepší části dvou nebo více fotografií do jednoho snímku.
EnglishAnd on some of those planets, the oxygen, which had been created in that first generation of stars, could fuse with hydrogen to form water, liquid water on the surface.
A na některých planetách se kyslík, který byl stvořen první generací hvězd sloučil s vodíkem a vznikla voda, kapalná voda na povrchu.
EnglishAnd while these time bombs -- none of them has a fuse beyond 50 years, and most of them have fuses of a few decades -- some of them, in some places, have much shorter fuses.
Všechny vybouchnou nejdéle do padesáti let, většina během následujících desetiletí a některé na určitých místech dokonce ještě dříve.