Traducere engleză-cehă pentru "hurried"

EN

"hurried" cehă traducere

EN hurried
volume_up
{adjectiv}

hurried (dar şi: hasty)
volume_up
chvatný {adj. m.}
hurried (dar şi: expeditious, hasty, successful)
volume_up
spěšný {adj. m.}
hurried (dar şi: rushed)

Exemple de folosire pentru "hurried" în cehă

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThus, in fact, we might say that he hurried ahead of the decision by our fellow Member.
Tudíž můžeme vlastně říci, že tímto rozhodnutím předběhl našeho kolegu poslance.
EnglishAnd indeed, fears that the resolution is hurried, and perhaps not researched enough ...
A pokud jde o obavy, že je usnesení uspěchané a nejspíše není dostatečně prozkoumané...
EnglishWhy did the Commission echo the hurried information from Germany?
Proč Komise souhlasně opakovala uspěchané informace z Německa?
English(Laughter) I thought it was very indecent of Accenture to ditch Tiger Woods in such a sort of hurried and hasty way.
(smích) Myslím si, že bylo velmi neslušné, jak v Accenture tak narychlo a zbrkle odkopli Tigera Woodse.
English(FI) Mr President, we certainly hurried to help Libya, but with Côte d'Ivoire, we have remained inactive since November.
(FI) Pane předsedající, zajisté jsme spěchali na pomoc Libyi, avšak vůči Pobřeží slonoviny jsme od listopadu zůstávali nečinní.
EnglishEven FIFA says that there is no reason for a hurried approach but rather a need for very concrete and credible answers.
Dokonce i FIFA říká, že neexistuje důvod k ukvapenému přístupu, ale spíše je zde potřeba velmi konkrétních a věrohodných odpovědí.
EnglishI would also warn against the hurried entry into NATO or the European Union of countries which cannot yet offer the necessary guarantees.
Rovněž bychom rádi varovali před tím, aby byly do NATO nebo Evropské unie uspěchaně přijímány země, které zatím nemohou poskytnout nezbytné garance.
EnglishAnd while it is true that time is against us, it is also true that it is better to spend time selecting the right options than to take hurried and ineffective decisions.
A i když je pravda, že čas je proti nám, je také pravda, že je lépe jej trávit výběrem správných možností, než přijímat uspěchaná a neúčinná rozhodnutí.
EnglishI believe this is very important, as this is a high priority programme for the mitigation of the effects of the crisis, which is partly why we hurried with its adoption.
Mám za to, že je to velmi důležité, protože se jedná o program vysoké priority ke zmírnění dopadů krize, což je částečně také důvod, proč jsme s jeho přijetím spěchali.