Traducere engleză-cehă pentru "landmark"

EN

"landmark" cehă traducere

volume_up
landmark {substantiv}

EN landmark
volume_up
{substantiv}

landmark (dar şi: milestone)
The Spanish Presidency was announced at the start of the year as a landmark in history.
Na začátku roku bylo španělské předsednictví prohlášeno za historický mezník.
I do not know if colleagues know: it is a bit of a landmark in history.
Nevím, jestli si to kolegové uvědomují: je to určitý mezník v dějinách.
The landmark year was 2007, when the ice receded by 34% compared with the period from 1970-2000.
Rok 2007 představoval mezník, kdy se ledová pokrývka snížila o 34 % v porovnání s obdobím 1970-2000.
landmark (dar şi: memory, relic, remembrance, sight)
landmark (dar şi: sightseeing)

Sinonime (în engleză) pentru "landmark":

landmark

Exemple de folosire pentru "landmark" în cehă

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishNow the EU partnership needs to deliver, and make 2008 a landmark year for Europe.
Nyní musí unijní partnerství EU přinést výsledky, aby byl rok 2008 pro Evropu mezníkem.
EnglishThe European Community signs a landmark tourism accord with China in Beijing.
Evropské společenství podepisuje v Pekingu s Čínou významnou dohodu o cestovním ruchu.
EnglishThis is a landmark achievement in civilian-military relations.
Toto je milníkem ve vztazích mezi civilní a vojenskou složkou.
EnglishI congratulate Slovenia and Malta on this landmark decision.
Gratuluji Slovinsku a Maltě k tomuto význačnému rozhodnutí.
EnglishA number of landmark reforms have been carried out to date.
K dnešnímu dni byla uskutečněna řada zásadních reforem.
EnglishA number of landmark reforms have been carried out in the past year.
Loni byla uskutečněna řada význačných reforem.
EnglishThat's the second landmark.
Toto je druhá změna, kterou jsem zavedla.
EnglishConcerning the latter, I would like to emphasise that this landmark reform was made possible by the open and constructive approach by the Europeans.
Pokud jde o posledně jmenované, rád bych zdůraznil, že tuto zásadní reformu umožnil otevřený a konstruktivní přístup Evropanů.
EnglishThe legal base was provided when the UN Security Council agreed the landmark resolution on Libya a few days after the European Council meeting.
Právní základ nám poskytla Rada bezpečnosti OSN, která schválila klíčové usnesení ohledně Libye pouhých několik dní po zasedání Evropské rady.
EnglishCould make some sort of landmark points along a spectrum of improbability, which might look like the electromagnetic spectrum we just looked at.
Můžeme si vytvořit orientační body na spektru nepravděpodobnosti, které by mohlo vypadat jako to elektromagnetické spektrum, o kterém jsme právě mluvili.
EnglishHungary, whose landmark Presidency we discussed this morning, is an example of that and our own President, Mr Buzek, is a shining example of that development.
Maďarsko, o jehož významném předsednictví jsme debatovali dnes dopoledne, je toho dokladem, a stejně tak náš vlastní předseda, pan Buzek, je zářným příkladem tohoto vývoje.
EnglishThe vote on the European Union budget is an annual institutional landmark whereby the commitment to Community programmes is confirmed and Parliament's role is emphasised.
Hlasování o evropském rozpočtu je každoročním institucionálním mezníkem, jehož prostřednictvím se potvrzuje oddanost programům Společenství a zdůrazňuje se role Parlamentu.
EnglishThat was a landmark piece of consumer protection legislation, because, for the first time, it set out the harmonised rules on unfair commercial practices to be applied across the European Union.
Byla mezníkem v legislativě na ochranu spotřebitele, protože poprvé začala v celé Evropské unii s uplatňováním harmonizovaných pravidel pro nekalé obchodní praktiky.