Traducere engleză-finlandeză pentru "continuity"

EN

"continuity" finlandeză traducere

volume_up
continuity {substantiv}

EN continuity
volume_up
{substantiv}

continuity (dar şi: contiguity, perpetuity)
volume_up
jatkuvuus {substantiv}
Firstly, its continuity, which, in principle, I am not questioning.
Ensimmäiseksi ohjelman jatkuvuus, jota en periaatteessa kyseenalaista.
For that purpose it is vital to ensure continuity of information as well as access to it.
Tästä syystä on ratkaisevan tärkeää varmistaa tiedon jatkuvuus ja saatavuus.
Continuity must also be ensured by the European Commission and the European institutions.
Euroopan komission ja yhteisön toimielinten on varmistettava tämä jatkuvuus.
continuity
volume_up
yhtäjaksoisuus {substantiv}

Sinonime (în engleză) pentru "continuity":

continuity

Exemple de folosire pentru "continuity" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishTo ensure continuity, the future German Presidency will also be represented.
Jatkuvuuden turvaamiseksi myös tuleva puheenjohtajamaa Saksa osallistuu niihin.
EnglishOn the contrary, I see it rather as a confirmation of continuity in European politics.
Päinvastoin, pidän sitä pikemminkin vahvistuksena EU:n politiikan jatkuvuudelle.
EnglishWhat is the Council's view of the continuity of the Cohesion Fund post-1999?
Mikä on neuvoston kanta koheesiorahaston toiminnan jatkamiseen vuoden 1999 jälkeen?
EnglishRecognition, too, for this continuity in the work to extend Parliament's competence.
(DE)Minäkin arvostan parlamentin toimivallan laajentamista koskevan työn jatkuvuutta.
EnglishIts continuity is demonstrated by the fact that we are discussing the Second Action Plan.
Jatkuvuutta osoittaa se, että keskustelemme jo toisesta toimintasuunnitelmasta.
EnglishContinuity is not achieved by the Presidency of the Council rotating every six months.
Neuvoston puheenjohtaja vaihtuu puolen vuoden välein, eikä se luo mitään jatkuvuutta.
EnglishCouncil policy is mainly aimed at continuity in respect of the industrial fishing sector.
Neuvoston politiikka on suunnattu etenkin teollisen kalastuksen jatkuvuuteen.
EnglishThe 1997-1999 programmes obviously maintain continuity with those of 1994-1996.
Vuosien 1997-1999 ohjelmissa on selvästikin jatkuvuutta vuosien 1994-1996 ohjelmiin nähden.
EnglishThat argument disregards the principle of continuity inherent in any authority.
Tässä unohdetaan kaikelle hallinnolle ominainen jatkuvuuden periaate.
EnglishFinally, the transitional regulations should be strengthened in order to guarantee continuity.
Lopuksi siirtymäkauden toimenpiteitä pitäisi vahvistaa jatkuvuuden takaamiseksi.
EnglishThey had not succeeded in guaranteeing the quality and continuity of the service.
Yritykset eivät kyenneet takaamaan palvelun laatua ja jatkuvuutta.
EnglishAs you know, we have been working on continuity of Commission services.
Kuten tiedätte, olemme työskennelleet komission toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.
EnglishSurely there is a contradiction here with the principle of continuity of the contract?
Eikö tässä jouduta ristiriitaan sopimuksen jatkuvuusperiaatteen kanssa?
EnglishAs Mr Ford said, it is important to have continuity in our relations at government level.
Kuten jäsen Ford totesi, on tärkeää, että saamme jatkuvuutta hallitustason suhteisiimme.
EnglishAt the same time, it is important to have continuity in relations at parliamentary level.
Samanaikaisesti on tärkeää, että saamme jatkuvuutta parlamentaarisen tason suhteisiimme.
EnglishFirst, to guarantee the continuity of the Barcelona Process with the Union for the Mediterranean.
Ensiksikin taataksemme Barcelonan prosessin jatkumisen Välimeren unionin kanssa.
EnglishContinuity of membership cannot be guaranteed if mobile workers change jobs or sector.
Liikkuvien työntekijöiden osalta toimen tai alan vaihtaminen ei takaa jäsenyyden jatkumista.
EnglishWim Kok’s appointment will provide continuity with the earlier work of the Employment Taskforce.
Wim Kokin nimitys tehtävään luo jatkumon työllisyystyöryhmän aikaisemmalle työlle.
EnglishCooperation between successive Presidencies is very important for continuity.
Työn jatkuvuuden vuoksi peräkkäisten puheenjohtajavaltioiden yhteistoiminta on erittäin tärkeää.
EnglishIt is when this continuity is present that all presidencies are successful.
Kaikki puheenjohtajavaltiot onnistuvat työssään, jos ymmärrämme puheenjohtajuuden jatkuvuuden.