Traducere engleză-finlandeză pentru "rendezvous"

EN

"rendezvous" finlandeză traducere

volume_up
rendezvous {substantiv}

EN rendezvous
volume_up
{substantiv}

rendezvous (dar şi: appointment, convention, encounter, engagement)
volume_up
tapaaminen {substantiv}
The informal European Council is an important rendezvous at an important time.
Epävirallinen Eurooppa-neuvosto on tärkeä tapaaminen tärkeään aikaan.

Sinonime (în engleză) pentru "rendezvous":

rendezvous
English

Exemple de folosire pentru "rendezvous" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThis morning, we left a few doors open with the help of the rendezvous clause.
Jätimme tänä aamuna jonkin verran liikkumavaraa uudelleenarviointilausekkeen ansiosta.
EnglishMy fear is that we will then end up with this peculiar ‘rendezvous clause’.
Pelkään, että päädymme ottamaan käyttöön tämän erikoisen uudelleentarkastelulausekkeen.
EnglishI personally brought in the rendez-vous clause to improve it.
Palautin itse mieliin uudelleentarkastelulausekkeen menettelyn parantamiseksi.
EnglishYou are undermining things with the rendez-vous clause, including the 20% target.
Heikennätte uudelleentarkastelulausekkeella tilannetta, myös 20 prosentin energiatehokkuustavoitetta.
EnglishThere will already be a rendez-vous in June 2014 - five years on.
Tapaamisesta on jo sovittu kesäkuulle 2014, viiden vuoden päähän.
EnglishHumanity has a rendezvous in Kyoto in three weeks' time.
Ihmiskunnalla on edessään kolmen viikon kuluttua kohtaaminen Kiotossa.
EnglishWe have a rendez-vous clause to improve these procedures, which undoubtedly can be improved.
Meillä on uudelleentarkastelulauseke näiden menettelyjen parantamiseksi, ja epäilemättä niitä voidaan parantaa.
EnglishThe second priority concerns the rendezvous clause.
Toinen ensisijainen tavoite koskee uudelleenarviointilauseketta.
EnglishOur vote against reflects this missed opportunity and the rendezvous clause that will follow.
Se, että äänestimme esitystä vastaan, johtuu menetetystä tilaisuudesta ja sitä seuraavasta uudelleentarkastusta.
EnglishHe said that the presidency must bear in mind that a second unsuccessful rendezvous would be a disaster.
Hän sanoi, että puheenjohtajavaltion on pidettävä mielessä, että toinen epäonnistunut kokous olisi katastrofi.
Englishestablishment of a rendez-vous clause;
EnglishIndeed, the June decision of the European Council was to have a further rendezvous and revisit this issue in spring 2006.
Euroopan unionin neuvosto itse asiassa päätti kesäkuussa uudesta tapaamisesta ja asian uudelleenkäsittelystä keväällä 2006.
EnglishI invite you to cooperate in doing so, in voting at midday as we plan, and to keep our rendezvous with European history.
Pyydän teitä tekemään niin äänestämällä iltapäivällä suunnitelmien mukaisesti ja pitämällä tapaamisemme Euroopan historian kanssa voimassa.
EnglishWe must not arrive late for this rendezvous that is so crucial and strategic to its future unless we want to end up one day with our back to the wall.
Emme saa myöhästyä tästä sen tulevaisuudelle tärkeästä ja strategisesta tapaamisesta tai saatamme myöhemmin ajautua umpikujaan.
EnglishMrs Grybauskaitė, we believe - or, rather, we still try to believe - in the rendezvous clause, which we also voted in favour of this morning.
Arvoisa komission jäsen Grybauskaitė, uskomme tai pikemminkin yritämme yhä uskoa uudelleenarviointilausekkeeseen, jonka puolesta äänestimme myös tänä aamuna.
EnglishMr President, I do not believe that anyone in this Parliament wants, or is able to, delay the great rendezvous that we are all awaiting, that of enlargement.
Arvoisa puhemies, luulen, ettei kukaan tässä parlamentissa halua eikä voi viivyttää sitä suurta kohtaamista, joka meitä odottaa: laajentumista.
EnglishIt includes a rendezvous clause for the 'successful conclusion of the currently ongoing negotiations for a comprehensive Economic Partnership Agreement (EPA)'.
Sopimus sisältää uudelleentarkastelulausekkeen "meneillään olevien neuvottelujen päättymiseksi kattavan talouskumppanuussopimuksen tekemiseen".
EnglishThe regulation includes a concept relating to the rendez-vous clause that will make it possible to consider other changes very quickly depending on the course of events.
Asetukseen sisältyy uudelleentarkastelulauseke, jonka ansiosta muita muutoksia voidaan harkita todella nopeasti tilanteen kehittymisen mukaan.
EnglishThe Copenhagen meeting will be a major global rendezvous with a view to reaching a global climate-change agreement for post-2012/post-Kyoto.
Kööpenhaminan kokous on tärkeä maailmanlaajuinen kohtaaminen, jossa pyritään saamaan aikaan maailmanlaajuinen ilmastonmuutossopimus vuoden 2012 tai Kioton jälkeiselle ajalle.
EnglishIf we do not have the courage to continue this debate once the Treaty of Lisbon is in place, I think that we shall miss a serious rendezvous with history, Europe's rendezvous.
Jos meillä ei ole rohkeutta jatkaa tätä keskustelua, kun Lissabonin sopimus on voimassa, jätämme mielestäni käyttämättä merkittävän tilaisuuden historiassa, Euroopan tilaisuuden.