Traducere engleză-finlandeză pentru "thank you very much"

EN

"thank you very much" finlandeză traducere

EN

thank you very much [exemplu]

volume_up
thank you very much (dar şi: many thanks, thanks a lot)
Thank you very much, Madam President. Thank you very much, Mr Savary.
Paljon kiitoksia, arvoisa puhemies, paljon kiitoksia, jäsen Savary.
Thank you very much, Mr President, thank you very much, ladies and gentlemen.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, paljon kiitoksia!
Thank you very much to everybody and in particular to the Luxembourg Presidency.
Paljon kiitoksia kaikille ja erityisesti puheenjohtajavaltio Luxemburgille.
thank you very much (dar şi: many thanks, thanks a lot)
Thank you very much, Commissioner, for this comprehensive answer.
Arvoisa komission jäsen, kiitos paljon tästä erittäin täydellisestä vastauksesta.
Thank you very much, Mr Fleckenstein, for calling our attention to this fact.
Kiitos paljon, jäsen Fleckenstein, että kiinnititte huomiomme tähän asiaan.
Madam President, Commissioner, thank you very much for your explanations.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kiitos paljon selvityksistänne.
thank you very much
. - Thank you very much for your supplementary questions.
. - (EN) Suurkiitokset lisäkysymyksistänne.
(in Georgian) Thank you very much for your words, Mr President.
(Georgiaksi) Arvoisa presidentti, suurkiitokset sanoistanne.
Thank you very much for these positive measures you have announced.
Suurkiitokset näistä ilmoittamistanne myönteisistä toimista.
thank you very much
This was a great achievement and we thank you very much for it.
Se oli suurenmoinen teko, siitä suurkiitos!
Thank you very much for such a detailed answer.
Suurkiitos perusteellisesta vastauksesta.
. - (DE) Mr President, ladies and gentlemen, thank you very much for today's debate.
. - (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, suurkiitos tämänpäiväisestä keskustelusta.

Traduceri similare în dicționarul englez-finlandez

much adverb
Finnish
very adverb
you pronume
you
Finnish
to thank verb
Finnish
thank you interjecţie
Finnish
no thank you interjecţie
Finnish
thanks interjecţie
thanks substantiv
Finnish
thankful adjectiv
Thank you in advance!
much of a muchness

Exemple de folosire pentru "thank you very much" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishMr President, ladies and gentlemen, thank you very much for your kind attention.
Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, suuret kiitokset tarkkaavaisuudestanne.
English   Thank you very much for your comments, Mrs in 't Veld, we take note of them.
   Jäsen in 't Veld, suuret kiitokset huomautuksistanne, jotka panemme merkille.
EnglishThank you very much for your answer, Mr Commissioner, which indeed was very full.
Paljon kiitoksia vastauksestanne, arvoisa komission jäsen, se oli hyvin kattava.
English(DE) Madam President, thank you very much for allowing me to speak again briefly.
(DE) Arvoisa puhemies, kiitos, että annoitte minulle jälleen lyhyen puheenvuoron.
English(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.
(ES) Paljon kiitoksia tekemästänne erittäin ankarasta mutta tarpeellisesta työstä.
EnglishThank you very much firstly for taking my question: I appreciate it very much.
(EN) Paljon kiitoksia siitä, että vastasitte kysymykseeni. Arvostan sitä suuresti.
EnglishI think this is very good indeed and I want to thank you very much for your answer.
Minusta tämä on oikein hyvä asia ja haluan esittää suuret kiitokset vastauksesta.
EnglishThank you very much President-in-Office of the Council for a very full reply.
Paljon kiitoksia, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvin kattavasta vastauksesta.
English(SK) Thank you very much, Madam Chairman, Commissioner, ladies and gentlemen.
Kiitos hyvin paljon, arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat.
English   Thank you very much, Commissioner Liikanen, for an absolutely excellent reply.
   Paljon kiitoksia, komission jäsen Liikanen. Vastauksenne oli todella erinomainen.
EnglishThank you very much to everybody and in particular to the Luxembourg Presidency.
Paljon kiitoksia kaikille ja erityisesti puheenjohtajavaltio Luxemburgille.
EnglishSo at least for Václav Klaus we thank you very much for the last six months.
Joten kiitämme ainakin Václav Klausia erittäin paljon kuudesta viime kuukaudesta.
EnglishThank you very much for your patience, and thanks to all of you for your attention.
Paljon kiitoksia kärsivällisyydestänne, ja kiitos kaikille mielenkiinnostanne.
English   Mr President, thank you very much for letting me take the floor once again.
   Arvoisa puhemies, suuret kiitokset siitä, että saan jälleen käyttää puheenvuoron.
EnglishThank you very much, Mr Kinnock, for your cooperation during this Question Time.
Varapuheenjohtaja Kinnock, paljon kiitoksia yhteistyöstänne tämän kyselytunnin aikana.
English(PL) I would like to thank you very much for allowing me to speak on this subject.
(PL) Haluaisin esittää teille suuret kiitokset siitä, että saan puhua tästä asiasta.
English(ES) Thank you very much for your lengthy reply, Mr President-in-Office of the Council.
(ES) Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, paljon kiitoksia pitkästä vastauksestanne.
EnglishThank you very much, Commissioner, for your extensive and very well-informed reply.
Arvoisa komission jäsen, kiitos laajasta ja asiantuntevasta vastauksestanne.
English   – Mr President-in-Office of the Council, thank you very much for your reply.
   – Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kiitos paljon tästä vastauksestanne.
English(DE) Madam President, Mrs Fischer Boel, thank you very much for your report.
(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Fischer Boel, kiitos selonteostanne.