Traducere engleză-finlandeză pentru "thankful"

EN

"thankful" finlandeză traducere

EN thankful
volume_up
{adjectiv}

thankful (dar şi: grateful, obliged)
I am very thankful for the Committee on Budgetary Affairs' initiative to do this.
Olen hyvin kiitollinen, että budjettivaliokunta teki sen puolesta aloitteen.
A bond of trust was created, for which I am sincerely thankful.
Olen vilpittömästi kiitollinen tämän luottamuksellisen siteen syntymisestä.
The Committee on Fisheries held a useful discussion this morning, for which I am thankful.
Kalatalousvaliokunta kävi tänä aamuna hyödyllisen keskustelun, mistä olen kiitollinen.

Sinonime (în engleză) pentru "thankful":

thankful
English

Exemple de folosire pentru "thankful" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI am very thankful to Prime Minister Blair for the support he has given to this fund.
Kiitän pääministeri Blairia siitä, että hän kannattaa kyseistä rahastoa.
English. - (SL) I am thankful to Mr Higgins for his additional question.
neuvoston puheenjohtaja. - (SL) Kiitän Jim Higginsiä lisäkysymyksestä.
EnglishWe are thankful for small mercies following a downturn of the kind seen after first reading.
Voimme iloita vain pienistä asioista ensimmäisen käsittelyn jälkeisen hylkäyksen jälkeen.
EnglishTherefore, I am very thankful to you for having initiated this debate.
Kiitän siksi teitä suuresti tämän keskustelun käynnistämisestä.
EnglishFortunately, he has recovered quickly and we are thankful for that.
Onneksi hän on parantunut nopeasti, ja onnittelut tästä hänelle.
EnglishThose clients had reasons to be thankful for the existence of this rather unknown organisation.
Näillä asiakkaillani oli syytä olla kiitollisia tämän melko tuntemattoman järjestön olemassaolosta.
EnglishWith hindsight we have reason to be thankful for that.
Taustapeiliin katsoessamme meillä on syytä olla kiitollisia tästä.
EnglishLet us be thankful, then, that calls are being made for national forestry programmes.
Onneksi vaadittiin kansallista metsäohjelmaa.
EnglishI am therefore thankful for the presence of Mr Frattini.
Kiitän näin ollen komission jäsentä Frattinia osallistumisesta.
EnglishAnd make you extra thankful you're not a mouse.
Lisäksi ne saavat sinut tuntemaan kiitollisuutta siitä, ettet ole hiiri.
EnglishWe are very thankful to the two rapporteurs and for the engagement and commitment of Parliament.
Olemme hyvin kiitollisia kahdelle esittelijälle ja kiitämme parlamenttia sitoutumisesta ja paneutumisesta asiaan.
EnglishI want to say how thankful the Members are for this.
Haluan kertoa, kuinka kiitollisia jäsenet ovat tästä.
EnglishWe are thankful that you brought that process to a successful conclusion and that the euro has become a reality.
Olemme kiitollisia siitä, että veitte prosessin onnelliseen loppuun ja että eurosta on tullut todellisuutta.
EnglishMany of them no longer live and those who do are thankful that the European Parliament has not forgotten.
Monet heistä eivät enää ole elossa ja ne, jotka ovat, kiittävät Euroopan parlamenttia siitä, ettei se ole unohtanut.
EnglishYou all ought to be very thankful that the proceedings in this Chamber get so little press coverage.
Teidän kaikkien olisi syytä olla hyvin kiitollisia siitä, että tämän parlamentin istuntoja käsitellään niin vähän lehdistössä.
EnglishWe are very thankful for this because we in the Committee on Development worked very hard on this question.
Olemme tästä erittäin kiitollisia, sillä me kehitysyhteistyövaliokunnassa työskentelimme kovasti tämän kysymyksen osalta.
EnglishWe have cause to be pleased and thankful.
Meillä on syytä olla tyytyväisiä ja kiitollisia.
EnglishWell, we must be thankful for small mercies.
No, meidän on iloittava pienistä asioista.
EnglishWe are thankful to Mr Bowe for his report, which once again contains proposals which we are totally behind.
Olemme esittelijä Bowelle kiitollisia hänen mietinnöstään. Hän tekee siinä jälleen joitakin ehdotuksia, joita kannatamme vahvasti.
EnglishOne thing we can be thankful for in Europe is that we have not seen the same scale of destruction as has happened in the United States.
Voimme olla Euroopassa kiitollisia siitä, ettei meillä ole nähty saman luokan tuhoa kuin Yhdysvalloissa.