Traducere engleză-finlandeză pentru "thanks"

EN

"thanks" finlandeză traducere

volume_up
thanks {substantiv}
EN

thanks {substantiv}

volume_up
thanks
But I extend my thanks to the Danish Presidency for its competent leadership.
Kiitokset kuitenkin puheenjohtajavaltio Tanskalle sen asiantuntevasta johtajuudesta.
A thousand thanks, and congratulations on the result of the referendum.
Tuhannet kiitokset, ja onnittelut kansanäänestyksen tuloksesta.
Our congratulations to our co-rapporteurs, and our thanks to our technicians.
Onnittelumme yhteisesittelijöillemme ja kiitokset tekniselle henkilöstöllemme.

Exemple de folosire pentru "thanks" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI would therefore like to express our thanks and our support for his future work.
Haluan siksi tuoda julki kiitoksemme ja tukemme hänelle hänen tulevassa työssään.
EnglishIt is mainly thanks to the EU's united stance that any progress was made at all.
On lähinnä EU:n yhtenäisen kannan ansiota, että edistystä ylipäätään tapahtui.
EnglishFewer human lives will be lost and less damage caused thanks to this directive.
Tämän direktiivin ansiosta menetetään vähemmän ihmishenkiä ja vahingot pienenevät.
EnglishI can envisage the economy growing in our part of Europe, thanks to enlargement.
Voin kuvitella talouden kasvavan meidän osassamme Eurooppaa laajentumisen ansiosta.
EnglishA sum of ECU 400 000 is still in the reserve thanks to the European Parliament.
Euroopan parlamentin ansiosta 400 000 ecun suuruinen summa on edelleen varastossa.
EnglishVoters will soon realise that this deterioration in service is thanks to Europe.
Äänestäjät käsittävät pian, että tällainen palvelun huononeminen on Euroopan syytä.
EnglishI am certain that thanks to a mutual readiness to talk, we will reach agreement.
Olen varma, että keskinäisen keskusteluvalmiuden ansiosta saamme sopimuksen aikaan.
EnglishYou already know the situation, thanks to the decisions of the European Council.
Tilanteen jo tunnette, ja se johtuu Eurooppa-neuvoston tekemistä päätöksistä.
EnglishEveryone tells me that 'things will get better thanks to the Olympic Games'.
Kaikki sanovat minulle, että asiat muuttuvat paremmiksi olympialaisten ansiosta.
EnglishI would also ask him to pass on my thanks to the committee chairman, Mr Deprez.
Pyydän häntä välittämään kiitokseni valiokunnan puheenjohtajalle Gérard Deprez'lle.
EnglishThanks to you I understood, more than five years ago, that we were no longer alone.
Teidän ansiostanne ymmärsin yli viisi vuotta sitten, ettemme olleet enää yksin.
EnglishMy thanks too, of course, to the German Presidency and to Commissioner Barrot.
Kiitän tietysti myös puheenjohtajavaltio Saksaa ja komission jäsen Barrot'ta.
EnglishThanks to this Treaty, Europe will finally be able to move from discussion to action.
Perustamissopimuksen ansiosta EU pystyy vihdoinkin siirtymään sanoista tekoihin.
EnglishMy thanks to the President-in-Office for the further call he has made tonight.
(EN) Kiitän neuvoston puheenjohtajaa hänen tänään esittämästään kehotuksesta.
EnglishOur special thanks go to Sweden, which acted as President during the first reading.
Erityiskiitos Ruotsille, joka toimi puheenjohtajana ensimmäisen käsittelyn aikana.
EnglishMr President, my sincere thanks go to Mrs van den Burg for the work she has done.
Arvoisa puhemies, kiitän lämpimästi kollega Van den Burgia hänen tekemästään työstä.
EnglishMy thanks also go to Messrs Mastorakis and Pomés Ruiz for their outstanding work.
Kiitän myös esittelijöitä Mastorakisia ja Pomés Ruizia erinomaisesta työstä.
EnglishOnce more, my thanks for this, and my thanks once more to every one of you.
Esitän vielä kerran kiitokseni tästä, ja kiitän vielä kertaalleen teitä kaikkia.
EnglishA special thanks to you, Mrs Kaufmann, for your very good work in the Convention.
Erityiskiitokset teille, jäsen Kaufmann, erinomaisesta työstänne valmistelukunnassa.
EnglishThe current balance in milk production has been achieved thanks to milk quotas.
Nykyinen tasapaino maidontuotannossa on saavutettu maitokiintiöiden avulla.