Traducere engleză-maghiară pentru "asset"

EN

"asset" maghiară traducere

volume_up
asset {substantiv}
EN

asset {substantiv}

volume_up
1. general
asset (dar şi: advantage, benefit, gain, profit)
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (short presentation)
Többnyelvűség: előny Európa számára és közös elkötelezettség (rövid ismertetés)
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (
Többnyelvűség: előny Európa számára és közös elkötelezettség (
The main challenge involves helping territories to use this asset and exchange good practices.
A legnagyobb kihívást a területeknek az előny kihasználásához és a jó gyakorlatok kihasználásához való hozzásegítése jelenti.
asset (dar şi: demesne, domain, estate, holding)
asset
volume_up
nyereség {substantiv} (átv. is)
The application of paragraph AG76 may result in no gain or loss being recognised on the initial recognition of a financial asset or financial liability.
Az AG76. bekezdés alkalmazása eredményezheti azt, hogy a pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség kezdeti megjelenítésekor nem kerül megjelenítésre nyereség vagy veszteség.
2. Finanţe
asset
volume_up
eszköz {substantiv} (a vállalkozás vagyonának elemei)
And the fact that we have English is now becoming a huge strategic asset.
Óriási stratégiai eszköz, hogy tudunk angolul.
Local, grass-roots knowledge is an asset for us.
A helyi tudás nagyon fontos eszköz számunkra.
I believe this is a very valuable asset for the Union in the preparation of the Danube Strategy.
Meggyőződésem, hogy ez egy nagyon értékes eszköz az Unió számára a Duna-stratégia előkészítése szempontjából.
asset (dar şi: assets)
It is an asset of which no one can claim exclusive ownership.
Olyan vagyon, amelyet senki sem birtokol kizárólagosan.
. - (DE) A talaj létfontosságú vagyon.
I should like, first of all, to stress that it is a shared asset.
Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy a rádióspektrum közös vagyon.
asset
Returns the straight-line depreciation of an asset for one period.
Kiszámítja a vagyontárgy egyenletes értékcsökkenését egyetlen időszakra vonatkoztatva.
If the capital asset is purchased during the settlement period, the proportional amount of depreciation is considered.
Ha a vagyontárgy vásárlása az elszámolási időszak alatt történt, az értékcsökkenés ezzel arányos mértékben számít.

Sinonime (în engleză) pentru "asset":

asset
English

Exemple de folosire pentru "asset" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishFreedom is too precious an asset to have it destroyed, no matter by which side.
A szabadság túlságosan értékes ahhoz, hogy elpusztítsák, akármelyik oldal tenné is.
EnglishHealth is a vital asset for all of us, and it is also a key economic factor.
Az egészség mindannyiunk alapvető kincse és kulcsfontosságú gazdasági tényező is.
EnglishI daresay the confidence we gained thereby was itself a powerful asset to us.
A folyamat azonban itt még nem ért véget, mivel a követeknek a wersgorról saját pr?
EnglishMonk was glad, because apart from an asset he re-garded Turkin as a friend.
Monk örült, mert nem csupán szállítónak, hanem barátjának is tekintette Tyurkint.
EnglishMigrants who come to our countries are a considerable asset to our economies.
Az országainkba érkező bevándorlók hatalmas gazdasági erőforrást jelentenek.
EnglishNon-voluntary labor's greatest advantage as an asset is the endless supply.
A kényszermunka legnagyobb előnye, hogy az árutípus esetében végtelenek a készletek.
EnglishJust want to be an ally back to us, I suppose, and RAINBOW is a NATO asset.
Csak viszonozni akarják a bajtársiasságunkat, gondolom, és a Szivárvány a NATO része.
EnglishProtection of this freedom, which has seen some difficult times, is a valuable asset.
E szabadság védelme, amely nehéz időszakokat élt meg, rendkívül nagy érték.
EnglishPlus, at this moment he pos- sesses a crucial asset: he doesn't work for Great Benefit.
S mindenekfelett van egy nagyon nagy előnye: nem a Great Benefitnél dolgozik.
EnglishThere are other instruments that would be a great asset in the current situation.
Vannak más olyan eszközök is, amelyek nagyon értékesek lehetnének a jelenlegi helyzetben.
EnglishThe coup made Androsov an instant star and Ames the most vital asset in the firmament.
Androszov a mennyekbe ment, Ames pedig a világ legfontosabb szállítója lett.
EnglishThat diversity is something that we should respect; it is our greatest asset.
Ezt a sokszínűséget tiszteletben kell tartani, ez a legnagyobb kincsünk.
EnglishChildren and young people are our future - the most valuable asset we have.
A gyermekek és a fiatalok jelentik a jövőt - ők a legnagyobb értékeink.
EnglishThe European Union, which considers solidarity an asset, must help.
Az Európai Unió, amely a szolidaritást értéknek tekinti, muszáj, hogy segítsen!
EnglishJohn Preston retired in early September and joined the staff of the asset-protection people.
John Preston szeptember eleién visszavonult és egy vagyonőr cég vezető embere lett.
EnglishRegulation is now a key asset in globalisation, as we are seeing.
A szabályozás ma a globalizáció egyik legfőbb értéke, amint azt megtapasztaljuk.
EnglishI firmly believe that Europe's linguistic diversity represents a major cultural asset.
Szilárd meggyőződésem, hogy Európa nyelvi sokszínűsége jelentős kulturális értéket képvisel.
EnglishAs of twelve hours ago, I believe that asset has been blown to the KGB.
Tizenkét órával ezelőőtt az ügynökömet valószínűűleg leleplezte a KGB.
EnglishEnergy is being dealt with as a commodity rather than as a common asset.
Az energiát úgy kezelik, mintha árucikk lenne, nem pedig köztulajdon.
EnglishAn additional asset of the budget is its greater flexibility in unforeseen circumstances.
A költségvetés további előnye a nagyobb rugalmasság az előre nem látott körülmények esetére.