Traducere engleză-maghiară pentru "case"

EN

"case" maghiară traducere

volume_up
case {substantiv}
EN

case {substantiv}

volume_up
case (dar şi: affair, business, cause, issue)
volume_up
ügy {substantiv}
It is not an urgent case and it is not even a 'breach of the Rule of Law' case.
Az ügy nem sürgős és nem is a "jogállamiság elvének megsértése”.
I would have thought that this is more a police case than a change-in-legislation case.
Úgy gondolom, hogy ez sokkal inkább rendőrségi ügy, nem pedig jogszabály módosítás kérdése.
Your man Norris seemed to think when Geiger was eliminated the case was over.
Az ön Norrisa láthatóan úgy vélte, hogy amikor Geigert kiküszöbölték, az ügy lezárult.
case (dar şi: affair, event, hap, incident)
volume_up
eset {substantiv}
Animal feed is a classic case; it is a mishmash, a load of rubbish.
A takarmány klasszikus eset; nagy zagyvalék, egy csomó összehordott dolog.
I do not believe that we are an isolated case in Europe on this issue, either.
Azt sem gondolnám, hogy e kérdésben elszigetelt eset lennénk Európában.
He's a psycho case, but we don't want any psycho case made out of our pinch.
Ideggyógyászati eset, de mi nem akarunk ideggyógyászati esetet csinálni a fogásunkból.
case (dar şi: bag, holdall)
The dark, squarish shadow of its souvenir case squatted between its feet.
Lába között fekete négyszögként pihent az emléktárgyakkal megtömött táska.
Nigel Irvine, the colonel had been happy to notice, carried no attaché case.
Első pillantásra észrevette, hogy Irvine-nél nincs táska.
In the hall below is an attache case with various drugs and medical supplies.
Lenn a hallban ott az a táska, teli különböző gyógyszerekkel és mérgekkel.
case (dar şi: bin, box, chest, crate)
volume_up
láda {substantiv}
There was a small case there designed for the purpose of holding silver and plate.
Csakugyan volt ott egy kis láda, az ezüst evőeszközök és egyéb ezüstnemű számára.
He winked at young Chrono, who was lying on an unopened case of Malachis.
Rákacsintott a kis Chronóra, aki egy bontatlan láda Malachin hevert.
Cases and cases, and there was Stella up there dancing to her phonograph records.
Láda és láda, Stella pedig odafent táncol a fonográfra.
case (dar şi: beam, bin, bracket, hold)
Franklin hoisted the case onto his shoulder and headed off that way.
- Franklin a vállára vetette a fegyvert tartó dobozt és elsietett.
Tell me about your case, he says after a brief moment of preliminaries.
Mondjon valamit az ügyéről rendelkezik néhány rövidke pillanatig tartó bájcsevegés után.
Much is said in the European Union about lifelong learning, and this should indeed be the case.
Az Európai Unióban sokat beszélünk az élethosszig tartó tanulásról, és erre valóban szükség van.
case (dar şi: box, can, canister, pack)
volume_up
doboz {substantiv}
A corner of gold caught my eyea case for a pack of cards?
Egy aranyból készült doboz sarkát pillantottam meg.
Where exactly was this case of drugs last night, mademoiselle?
Pontosan hol is járt tegnap ez a doboz?
The one on his left closed the box and lifted it out of the attaché case.
A bal oldali férfi visszatette a doboz fedelét, kivette a táskából, és felállt.
case (dar şi: casing, holder, holster, husk)
volume_up
tok {substantiv}
`It was not the original case, you understand,' explained M. Goossens.
Ez természetesen nem az eredeti tok magyarázta M. Goossens.
On top of the desk lay a fiat case about two feet long by eighteen inches broad four inches deep.
Az asztalon mintegy hatvan centi hosszú, negyven centiméter széles és tíz centi magas tok feküdt.
Thus I discovered that the bottom drawer contained seven incomplete clarinets - without cases, mouthpieces, or bells.
Így fedeztem fel a legalsó szekrényben hét hiányos klarinétot tok, fúvóka és tölcsér nélkül.
Lebel saw the glint as the cartridge case dropped to the floor.
Lebel szeme elkapta a fémes villanást, ahogy az elhasznált töltényhüvely a földre pattant.
He had fired his rifle and had somehow managed to blow out the bolt; his scalp was torn to ribbons by the splinters of the burst cartridge-case.
Elsütötte a puskáját, és valahogy sikerült szétrobbantania a závárt; a töltényhüvely szilánkjai cafatokra szaggatták a fejbőrét.
case (dar şi: cape, casing, cover, jacket)
case (dar şi: drawer)
volume_up
fiók {substantiv}
Bobby imagined that he heard one of the shallow drawers sliding open in the case behind him, forced outward by the weight of a vile torrent of giant, squirming Madagascar roaches.
Bobby hallani vélte, hogy egy fiók kinyílik a háta mögött, mert egy hatalmas madagaszkári svábbogár kívánkozik ki belőle.
case (dar şi: chest, cupboard, wardrobe)
There's a glass case filled with pictures and glass paperweights and little souvenirs against the wall there.
Ott van egy üveges szekrény, tele képekkel, üveg papírnehezékekkel és kis szuvenírokkal.
When you push against the left-hand side of the case, it rotates inward on a central spindle.
Ha megnyomod a szekrény bal oldalát, egy tengelyen elfordul.
I shook the rain off my hat and looked at the building directory beside the case of teeth.
Leráztam a kalapomról a vizet, és a hamis fogsort tartalmazó szekrény mellett megnéztem a névtáblát.

Exemple de folosire pentru "case" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishIn each case, proper legal procedures were followed at the time of the purchase.
Az ingatlanvásárlás mindhárom esetben megfelelő jogi eljárás keretében történt.
EnglishIn that case, Doctor, why don't we simply broadcast the location to the Library?
Ebben az esetben, doktor, miért nem adjuk le egyszerűen a helyet a Könyvtárnak?
EnglishShe listened a moment or two in case of interruptions, then lifted the receiver.
Egy-két pillanatig fülelt, nem hallgatózik-e valaki, aztán felemelte a kagylót.
EnglishIn that case the overcoat was not blown against the furze-bush, but placed there.
-Ezek szerint a köpenyt nem a szél sodorta ide, hanem szántszándékkal idetették.
EnglishAnd that led to my looking for a man named Talley who worked on the Almore case.
Ez vezetett egy Tally nevű ember keresésére, aki az Almore-üggyel foglalkozott.
EnglishIs it implementation, or is it a delegated act - in which case it is legislation?
Végrehajtás vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktus - melyik esetben jogalkotás?
EnglishIn case you have any illusions concerning your status, you are now our hostages.
Ha netán illúzióitok volnának a státuszotokkal kapcsolatban, a foglyaink vagytok.
EnglishI would like to mention a case in Belgium, since obviously this is where I work.
Szeretnék megemlíteni egy esetet Belgiumban, mivel nyilvánvaló én ott dolgozom.
EnglishEach of them brought two baseball bats in case the first was cracked in battle.
Mindketten két baseballütőt hoztak, arra az estre, ha az egyik eltörne a harcban.
EnglishThere is nothing more stimulating than a case where everything goes against you.
Nincs izgalmasabb, mint mikor egy nyomozásban minden összeesküszik az ember ellen.
EnglishShe thought it out so that it would meet the case exactly, but it wasn't true.
Olyan történetet agyalt ki, ami pontosan beleillik a képbe, azonban mégsem igaz.
EnglishIn this case, if German students have to pay tuition fees, you have to as well.
Ha tehát a német hallgatóknak kell tandíjat fizetniük, akkor Ön is tandíjköteles.
EnglishThey last for about five miles, in which case we put our foot back on the pedal.
Ez körülbelül öt mérföldig tart, amikor is visszatesszük a lábunkat a pedálra.
EnglishI needed them in reserve in case one of other of the boats was dashed to pieces.'
Tartaléknak szántam őket, arra az esetre, ha valamelyik csónak darabokra törik.
EnglishBut even if he owes you a favor, how can he reopen the case without new evidence?
De még ha az adósod is, hogy indíttatná újra az ügyet minden bizonyíték nélkül?
EnglishI trust if I'm to prosecute this case, I'll get the authority which comes with it.
Remélem, ha én képviselem a vádat, megkapom az ezzel járó teljes felhatalmazást.
EnglishIn any case we must, I think, here too, take a positive view of the progress made.
Mindenesetre szerintem itt is pozitívan kell szemlélnünk az elért előrehaladást.
EnglishAnd in any case, this fish was only a fish up to the purple slashes of its gills.
Mindenesetre ez legfeljebb kopoltyúinak bíbor hasítékaiban emlékeztetett halra.
EnglishIn the given case I voted against the waiver of the immunity of Thomas Deutsch.
A jelen esetben ellene szavaztam Deutsch Tamás mentelmi joga felfüggesztésének.
EnglishFor weeks, we have tried again and again to put the starting case to one side.
Heteken keresztül megpróbáltuk a kiindító esetet az egyik fél oldalára helyezni.