Traducere engleză-maghiară pentru "toll"

EN

"toll" maghiară traducere

volume_up
toll {substantiv}
HU

"toll" engleză traducere

volume_up
toll {substantiv}

EN toll
volume_up
{substantiv}

toll (dar şi: damage, deficit, disadvantage, downside)
volume_up
veszteség {substantiv}
But the toll among the outlaw force had been far the greater.
Azonban az ellenfelet sokkal komolyabb veszteség érte.
toll (dar şi: chime, peal, ringing, tolling)
volume_up
harangszó {substantiv}
toll (dar şi: customs duty, duty, customs)
volume_up
vám {substantiv}
There was apparently no way around that did not take at least a week, even without snow, and the toll seemed reasonable.
Ha el akarnák kerülni, még hómentes időben is belekerülne legalább egy hetükbe, a vám pedig méltányosnak tűnt.
toll (dar şi: damage, detriment, disadvantage, harm)
volume_up
kár {substantiv}
toll
volume_up
hídvám {substantiv}
toll

Sinonime (în engleză) pentru "toll":

toll

Exemple de folosire pentru "toll" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishToll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise PO Box 8122 Dep.
Toll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise PO Box 8122 Dep.
EnglishFurthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.
Ezenkívül ez a díj jelentősen csökkentheti a közúti közlekedés iránti keresletet.
EnglishHe thought he had designed something that would reduce the toll of suffering in war.
Azt hitte, hogy olyasmit tervezett, ami csökkenti majd a háború szenvedéseit.
EnglishBut there were snipers in hiding and they took toll by dart of the Falconers.
Azonban rejtőzködtek emberek a bokrokban is, és fegyvereikkel lesből tüzeltek rájuk.
EnglishBut the intervening period had taken as much toll on William as it had on Tommy-Ray.
A közbeeső időszak azonban legalább annyira megviselte Williamet, mint Tommy-Ray-t.
EnglishAccording to a number of sources, the official death toll is around eighty thousand.
A halálos áldozatok hivatalos száma, számos forrás szerint, elérheti a nyolc ezret.
EnglishWe do, for example, have a compulsory rail toll system for each Member State.
Van például egy kötelező vasúti díjrendszerünk valamennyi tagállam számára.
EnglishYou see here is a gate, and if we do let people pass here, we make them pay toll.
Láthatjátok azt a kaput, ha azon bárkit átengedünk, útadót szedünk tőle.
EnglishThey had been long on the road, and the horror of the previous day had taken its toll.
Régóta voltak már úton, és az előző nap borzalmaiért is nagy árat fizettek.
EnglishAll this is taking its toll on the wheat and cereal production throughout the world.
Mindezek következményekkel járnak a búza- és a gabonatermelésre nézve az egész világon.
EnglishThough he was only four years older than Lake, the campaign was taking a heavy toll.
Bár csak négy évvel volt idősebb Lake-nél, a kampány nagyon megviselte.
EnglishEvents since the final confrontation with Fletcher had taken their toll on him.
A Fletcherrel való végső összecsapás óta történt események nem múltak el nyomtalanul felette.
EnglishThe death toll is now believed to be 230 000, with 300 000 injured.
A halálos áldozatok számát 230 000-re becsülik, a sebesültek száma pedig 300 000.
EnglishThese deficiencies take their toll both on Member States and on the victims of persecution.
A hiányosságok kárt okoznak mind a tagállamoknak, mind az üldöztetések áldozatainak.
English- (RO) The economic crisis is taking a serious toll on Europe's enterprises and citizens.
- (RO) A gazdasági válság komoly vámot szed az európai vállalkozásoktól és polgároktól.
EnglishWe have a mandatory rail toll for every locomotive for every kilometre travelled.
Minden mozdonykilométer után vasúthasználati díjat kell fizetni.
EnglishThe incident took a heavy toll and the economic damage was immense.
Az eset komoly veszteségekkel járt, és a gazdasági károk is óriásiak voltak.
EnglishSuch was the tragic toll of the fires of the Western Peloponnese, Attica and Evia.
Ez volt a tragikus mérlege a Peloponnészosz nyugati részén, Attikán és Évián pusztító tüzeknek.
EnglishThey simply didnt want to add my name to the toll of Galigalis victims.
Most az Abarat egyik végéről a másikra utazunk, déldélnyugati irányban.
EnglishThe man who owned the hut was a sharp-eyed fellow in a green tunic who demanded a toll to cross.
Lakója, egy zöld tunikás, éles szemű férfi pénzt követelt tőlük az átkelésért.