Traducere engleză-maghiară pentru "your satisfaction"

EN

"your satisfaction" maghiară traducere

Exemple de folosire pentru "your satisfaction".

Traduceri similare în dicționarul englez-maghiar

satisfaction substantiv
beam of satisfaction substantiv
yours pronume
Hungarian
yours sincerely adverb
yours sincerely
Hungarian
up yours! interjecţie
Your Honour interjecţie
Hungarian
watch your step! interjecţie
shut your trap! interjecţie
shut your mouth! interjecţie
yours to command
at your convenience
at your end
Hungarian
cut your cackle! interjecţie
hold your row! interjecţie
mind your step! interjecţie
stop your gob! interjecţie

Exemple de folosire pentru "your satisfaction" în maghiară

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishFrom your expression of satisfaction, shall we assume your forces have just disposed of enemies?
Elégedett az arca Gondolom, a katonái éppen most semmisítették meg az ellenséget.
EnglishWhen you have completed this small work, I will instruct and guide you to your complete satisfaction.
Amint elvégzed ezt a kis munkát, tanítalak és irányítalak kívánságod szerint.
EnglishYears of meddling in the lives of many, more for your own satisfaction and amusement than anything else!
Éveken keresztül beavatkoztál az emberek életébe, kizárólag a magad szórakozására!
EnglishYou seemed to have got it all taped to your satisfaction, said Lejeune dryly.
Úgy látom, maga már mindent ért mondta kimérten Lejeune.
EnglishThen I cannot answer it to your satisfaction, she said.
Nem válaszolhatok erre csupán azért, hogy a kíváncsiságodat kielégítsem.
EnglishPerhaps now we can make a fair exchange-whatever you carry with you in satisfaction of your debt to us.
Talán köthetnénk méltányos üzletet: adnál nekünk valamit, amivel kiegyenlítenéd tartozásodat.
EnglishSuch arrangements can be made, and no doubt to your satisfaction.
- Kérése teljesíthető, és kétségtelenül meg lesz elégedve.
EnglishWe've both had something taken from us...you, your sister...me, the satisfaction of destroying Fletcher.
- Mindkettőnktől elvettek valamit... tőled a húgodat... tőlem a kielégülést, hogy elpusztíthassam Fletchert.
EnglishIs this to your satisfaction, Picard?
Ez így kielégítő lesz, Picard kapitány?
EnglishRyan, Alien said, if the technical details can be worked out to your satisfaction, how do you view the treaty?
Dr. Ryan szólalt meg Allen , ha a technikai részletek úgy dolgozhatók ki, hogy ez önnek megfelelő, akkor mit szól a megállapodáshoz?
EnglishOur reporting will be addressed to both institutions, Council and Parliament, and we hope that it will be to your joint satisfaction.
A jelentésünket mindkét intézménynek - a Tanácsnak és a Parlamentnek - címezzük, és reméljük, hogy közös megelégedésükre fog szolgálni.
EnglishI would like to express our satisfaction at your visit, and our commitment to strengthening the cooperation between our governments.
Szeretném kifejezni megelégedésünket az Önök látogatásával kapcsolatban, valamint elkötelezettségünket a kormányaink közötti együttműködés megerősítése iránt.
EnglishWhen you return with your three gentlemen-in-waiting, as we must call them, then we shall prove identities to your full satisfaction, and you will know your pedigree.
Ha majd visszatértél a három apajelölttel, akkor majd megállapítjuk melyik az igazi, és akkor megismered a családfádat is.
EnglishWe wish you further success, re-election to Parliament, much satisfaction in your public activity and happiness in your personal life.
További sok sikert kívánunk, kívánjuk, hogy újra megválasszák a Parlamentbe és megelégedéssel töltse el közéleti tevékenysége, és sok boldogságot kívánunk a magánéletében is.
EnglishCommissioner, I cannot guarantee, but can predict that in all likelihood the result of the vote tomorrow will meet with your satisfaction and that of all concerned parties.
Biztos úr, nem garantálhatom, de nagy valószínűséggel megjósolhatom, hogy ez a szavazás az Ön és minden érdekelt megelégedésével fog holnap végződni.
English(BG) Madam President, Lady Ashton, I listened very attentively and with great satisfaction to your speech and I did not hear a single word with which I am not in agreement.
(BG) Elnök asszony, Lady Ashton, nagyon figyelmesen és igen elégedetten hallgattam a beszédét, és egyetlen olyan szót sem hallottam benne, amellyel ne értenék egyet.