Traducere engleză-olandeză pentru "all night"

EN

"all night" olandeză traducere

EN all night
volume_up
[exemplu]

all night
volume_up
de hele nacht [ex.]
I studied the character all night trying to unlock the secret of his skills
De hele nacht bestudeerde ik 't karakter... om 't geheim van zijn techniek te achterhalen.
Like watching old Manute do his thing all night long, and not get tired of it.
Kijken naar Manute die de hele nacht bezig blijft en er niet genoeg van krijgt.
When I went home that night after getting my tattoo, I basically stayed up all night.
Toen ik thuiskwam nadat ik mijn tatoeage had laten zetten, bleef ik de hele nacht op.

Exemple de folosire pentru "all night" în olandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishYou can't cross the river at night with all those animals that can eat you raw
Je kan de rivier niet 's nachts oversteken met al die dieren die je rauw lusten.
EnglishWell, I should tell you now what happened one night when all of the sensors stopped working.
Nu moet ik u vertellen wat er op een avond gebeurde toen alle sensoren er mee ophielden.
English(Laughter) Yeah, I walk around nightclubs all night like this.
(Gelach) Ja, zo ga ik avonden lang door nachtclubs.
EnglishIndeed, if it could do something for my brainpower as well, I would sit here munching it all night.
Sterker nog, als het ook nog goed zou zijn voor mijn hersenen, dan zou ik het hier de hele avond zitten kauwen.
EnglishHe stayed up all night with them, drumming and dancing.
Hij bleef 's nachts met ze op, drummend en dansend.
EnglishMy one night out all week." ~~~ (Laughter) But if you ask about their education, they pin you to the wall.
Mijn enige avond uit deze week.” (Gelach) Maar als je hun vraagt over hún onderwijs, dan nágelen ze je aan de muur.
EnglishBut for a bar to resemble a night club all day long, in spite of the pretty flowery carpet, is surely not a development we can accept.
Dat het in de bar de hele dag, ondanks het mooie bloemetjestapijt, nacht lijkt, is echter niet goed.
EnglishThey prefer drivers on the road who can be called on at any time of the day or night, all through the week.
Het liefst zien zij in het wegvervoer chauffeurs die op elk moment van de dag en de nacht, gedurende de hele week, inzetbaar zijn.
EnglishI haven't got all night.
EnglishMr President, adapting something that Heine once said about Germany, ' To think of China in the night puts all my hope of sleep to flight
Mijnheer de Voorzitter, Heine heeft eens over Duitsland gezegd: " Denk ik aan " - ik wil het variëren - " China in de nacht, dan wordt ik om mijn slaap gebracht ".
EnglishLadies and gentlemen, I would ask you, please, not to use points of order to start a debate on this matter which would keep us here all night.
Geachte collega's, mag ik u verzoeken geen debat over deze kwestie te beginnen, ook niet in de vorm van moties van orde, want dan zijn we tot diep in de nacht bezig.
EnglishI could spend all night and all of tomorrow talking about the history of the forests and about the enormous importance Europe's forest areas are going to have in a future sustainable Europe.
Het bos heeft een lange geschiedenis en de Europese bosarealen gaan een belangrijke plaats innemen in het toekomstige Europa.
EnglishMr President, as we all know last night in the House of Commons the British Agriculture Minister, Douglas Hogg, survived a vote of censure by the skin of his teeth.
Mijnheer de Voorzitter, zoals wij allemaal weten heeft de Britse minister van Landbouw, Douglas Hogg, gisteren in het Lagerhuis een motie van afkeuring op het nippertje overleefd.