Traducere engleză-olandeză pentru "vain"

EN

"vain" olandeză traducere

EN

vain {adjectiv}

volume_up
Please be assured that the sacrifice of Martín Carpena has not been in vain.
U mag er zeker van zijn dat het offer van Martín Carpena niet vergeefs is geweest.
Once again, and I hope not in vain, we call for the abolition of the death penalty.
We doen nogmaals, en hopelijk niet vergeefs, een oproep tot het afschaffen van de doodstraf.
Unfortunately, we are still waiting in vain for a signal from the Commission in this respect.
Wij wachten echter nog steeds vergeefs op een signaal van de Commissie.
Unfortunately, you are perhaps right and it has been a vain hope.
Wellicht heeft u gelijk en zal mijn hoop ijdel blijken.
Wij zijn te ijdel om keurig onze mond te houden.
Zal die hoop ijdel blijken te zijn?

Exemple de folosire pentru "vain" în olandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe mobilisation of the players in the sugar-cane sector has not been in vain.
De mobilisatie van de actoren in de suikerrietsector is niet tevergeefs geweest.
EnglishI should like to conclude by saying that we should not let the dead die in vain.
Ik sluit af met te zeggen dat de doden niet tevergeefs mogen zijn gestorven.
EnglishThe Commission has now been negotiating with them for eleven years... in vain.
Welnu, de Commissie onderhandelt al sinds elf jaar met de banken, zonder resultaat.
EnglishImagine policyholders in Cologne or in Galway trying in vain to obtain information.
Stelt u zich eens voor hoe polishouders in Keulen of in Galway zich voelen.
EnglishBut if we are to believe the environmental movements, even this is vain hope.
Maar als wij de milieubewegingen mogen geloven, is zelfs dat ijdele hoop.
EnglishI would ask for the Commissioner to be present, otherwise our words will all be in vain.
Daarom vraag ik om de aanwezigheid van de commissaris, anders praten wij voor niets.
EnglishThat means that Captain Linda Greenlaw...... a lady vain about her nose, is in my wheelhouse.
Dat moet kapitein Linda Greenlaw zijn, de vrouw die zo trots is op haar neus.
EnglishHowever, without the stepping stone of Nice, much of that will be in vain.
Zonder de springplank van Nice zal veel daarvan echter zinloos zijn.
EnglishOtherwise all our other efforts in the area of development will be very much in vain.
Anders zullen al onze inspanningen op het gebied van ontwikkelingshulp zo goed als zinloos zijn.
EnglishAmsterdam was above all a vain attempt in the face of necessary institutional reforms.
Amsterdam was vooral een maat voor niets tegenover de noodzakelijke institutionele hervormingen.
EnglishIn vain do we wait for a political gesture in a spirit of reconciliation.
We hebben tevergeefs op een politiek verzoenend gebaar gewacht.
EnglishI am asking because Parliament has so far been asking the Council about this in vain.
Ik vraag u dit omdat het Parlement tot nu toe van de Raad geen antwoord heeft gekregen op die vraag.
EnglishI have studied them in vain for a realistic business impact assessment.
Ik heb tevergeefs gezocht naar een realistische beoordeling van de consequenties voor de bedrijven.
EnglishHe tried in vain to persuade our committee to support the thrust of the Commission proposals.
Hij heeft tevergeefs getracht onze commissie over te halen tot steun aan het Commissievoorstel.
EnglishThe heroic efforts of the rapporteur to establish basic human rights has been in vain.
De heldhaftige strijd van de rapporteur om fundamentele rechten vast te stellen is tevergeefs geweest.
EnglishThey are serious and justified proposals, not escapist flights of fancy or vain utopian desires.
Het gaat om serieuze en gegronde voorstellen, geen vluchten vooruit of grillen van utopisten.
EnglishOne looks in vain for calls for criminal proceedings to be brought before the International Criminal Court.
Oproepen tot strafvervolging door het Internationaal Strafhof zoekt men tevergeefs.
EnglishCitizens, mayors, advisers and even MPs had unfortunately pointed out the risks in vain.
Burgers, burgemeesters, raadsleden en nationale afgevaardigden wijzen allang tevergeefs op de risico's.
EnglishYou are labouring in vain in your efforts, Mr Dimas, if you do not bring the Americans into the rules.
Al uw pogingen zullen tevergeefs zijn, mijnheer Dimas, als u de Amerikanen niet meekrijgt.
EnglishWe are still all waiting in vain here in this House for the invitation.
Allen in dit Huis wachten tevergeefs op die uitnodiging.