EN blend
volume_up
{substantiv}

blend (dar şi: assortment, mash-up, mashup, mesh)
They're all common ones: Chinese jasmine, Japanese sencha, Earl Grey and a special blend that we prepared.
Wszystkie są popularne, chińska jaśminowa, japońska sencha, Earl Grey i specjalna mieszanka przygotowana przez nas.
Tak więc Lesbor, mamy mieszankę dwóch rodzai.
But what's very cool is when we actually combined the two less potent teas together, the combination, the blend, is more potent than either one alone.
Ale co bardzo fajne to to, że kiedy faktycznie połączymy dwie słabsze herbaty, kombinacja, mieszanka, jest mocniejsza niż każda z osobna.
Anhydrized liquid sorbitol – glycerol blend Sunset yellow (E110)
mieszanina bezwodnego płynnego sorbitolu i glicerolu żółcień pomarańczowa (E110)
blend (dar şi: medley, mélange)
volume_up
melanż {m} [argou]
blend (dar şi: cluster)
blend (dar şi: mash-up, mashup, mesh)
blend (dar şi: mash-up, mashup, mesh)
volume_up
utwór będący kompilacją kilku innych utworów {m} (książka, piosenka, teledysk)

Sinonime (în engleză) pentru "blend":

blend

Exemple de folosire pentru "blend" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThere's some kind of a blend that happens that allows, you know, to find innovation.
To wszystko się ze sobą przeplata, co pozwala odnaleźć tą innowację.
EnglishI question calling a blend of different wines 'rosé wine'.
Kwestionuję nazywanie wyniku kupażowania różnych win "winem różowym”.
EnglishSo then we tried a blend, and in a blend combination we tried it against H5N1, and we got greater than 1,000 selectivity index.
Przetestowaliśmy ją dla H5N1 i wartość indeksu selektywności przekroczyła 1000.
EnglishTo enable the camera to better blend in with the environment, skins are available in different colors.
Dostępne są skórki (skins) w wielu opcjach kolorów, umożliwiające najlepsze dopasowanie kamery do otoczenia.
EnglishIf you blend blood, then you make contaminated blood.
Z kupażowanej krwi powstaje skażona krew.
EnglishWe blend it in 50,000-lb. blending silos.
Roztapiamy je w silosie na 23000 kilogramów plastiku.
EnglishThis attempt to water down the enlargement strategy and blend it with the European Neighbourhood Policy poses problems.
Ta próba rozwodnienia strategii rozszerzenia i zlania jej w jedno z europejską polityką sąsiedztwa stwarza problemy.
EnglishWatch him blend right into this algae.
Patrzcie, jak wtapia się w glony. ~~~ Raz.
EnglishSo Lesbor, we blend the two.
Tak więc Lesbor, mamy mieszankę dwóch rodzai.
EnglishAnd I thought I could blend in.
Myślałem, że uda mi się wmieszać w tłum.
EnglishI can blend and transition.
Englishto blend in
EnglishI believe that behind this, there is a system whereby particular companies earn millions from a blend of substances that do not actually belong in feed.
Uważam, że stoi za tym system, w którym niektóre przedsiębiorstwa czerpią milionowe zyski z dodawania substancji, które w rzeczywistości nie powinny znaleźć się w paszach.
EnglishA look back at that impressive normalization process shows what an extraordinary achievement it is, one driven by a constructive blend of political will and self-interest.
Patrząc wstecz na niezwykły proces normalizacji, nietrudno zauważyć, że to wyjątkowe osiągnięcie jest wynikiem konstruktywnego połączenia woli i interesów.