Traducere engleză-poloneză pentru "charm"

EN

"charm" poloneză traducere

volume_up
charm {substantiv}

EN charm
volume_up
{substantiv}

I would like to thank all the speakers very much, and especially Commissioner Reding for her charm and intelligence.
Chciałbym bardzo podziękować wszystkim mówcom, zwłaszcza komisarz Reding za jej inteligencję i wdzięk.
charm (dar şi: key ring, fob)
charm (dar şi: grace)
charm (dar şi: allure, attraction, loveliness, lure)
działać jak zaklęcie
charm (dar şi: amulet, obi, talisman, obeah)
charm (dar şi: label, pendant, tag)

Sinonime (în engleză) pentru "charm":

charm

Exemple de folosire pentru "charm" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishMaintenance of clinical remission was evaluated in CD study III (CHARM).
W badaniu III (CHARM) w ChL- C oceniano utrzymywanie się remisji klinicznej.
EnglishMaintenance of clinical remission was evaluated in CD Study I(CHARM).
W badaniu III (CHARM) w ChL- C oceniano utrzymywanie się remisji klinicznej.
EnglishAnd Drew Barrymore, for all her wonderful charm, is not glamorous either.
A Drew Barrymore, z całym swoim wdziękiem, również nie jest glamour.
EnglishThis mechanism is not a charm that we can put on the wall to ward off market discipline.
Ten mechanizm nie jest amuletem, który można powiesić na ścianie, by odegnać dyscyplinę rynkową.
EnglishSalmaan was a man of charm, charisma and high intelligence.
Salmaan był człowiekiem pełnym uroku, charyzmy, człowiekiem o wielkiej inteligencji.
EnglishMaintenance of clinical remission was evaluated in CHARM.
W badaniu CHARM oceniano utrzymywanie się remisji klinicznej.
EnglishAmongst the people who knew him he was admired for his charm, international orientation and social ease.
Osoby, które go znały, ceniły jego urok osobisty, orientację w sprawach międzynarodowych i łatwość nawiązywania kontaktów.
EnglishAnd the charm of white truffles is in their aroma.
Englishr ge In CHARM, at week 4, 58 % (499/ 854) of patients were in clinical response and were assessed in the primary analysis.
W badaniu CHARM, w 4. tygodniu odpowiedź kliniczna wystąpiła u 58 % (499/ 854) pacjentów, ia których oceniono w analizie pierwotnej.
EnglishYou do not have to charm them.
EnglishBack door way to charm.
Englishto work like a charm
Englishto work like a charm
EnglishBut it is the Treaty of Lisbon and the Charter that will endure as the lasting testament to a Presidency managed with skill, efficiency and charm.
Ale to właśnie traktat lizboński i karta praw podstawowych przetrwają jako wieczne świadectwo prezydencji kierowanej umiejętnie, skutecznie i z wdziękiem.
EnglishI thank colleagues for their contributions to the debate, the College of Commissioners for their presence and especially Mrs Wallström for her charm and her courage.
Dziękuję kolegom i koleżankom za ich wkład w debatę, komisarzom za ich obecność, a szczególnie pani komisarz Wallström za jej urok i odwagę.
EnglishHe did mention that in his application... that he felt exhausted from having to constantly charm everyone... but doesn't see any alternative because --
Wspomniał o czymś takim w swoim zgłoszeniu...... czuje się wyczerpany przymusem ciągłego oczarowywania wszystkich...... ale nie widzi innej możliwości, ponieważ...