Traducere engleză-poloneză pentru "to hasten"

EN

"to hasten" poloneză traducere

EN to hasten
volume_up
[hastened|hastened] {verb}

We should organise this according to the European System of Central Banks and hasten to take as many decisions as possible by the summer.
Powinniśmy go zorganizować zgodnie z europejskim systemem banków centralnych i do lata pospieszyć się z podjęciem możliwie jak największej liczby decyzji.
Now is perhaps the time, he said, for Plan B - something, I hasten to add, that the Committee on International Trade has been looking for for a long time.
Powiedział, że być może przyszedł czas na plan B, czyli coś, o co - śpieszę tu dodać - Komisja Handlu Międzynarodowego stara się od dawna.
Also, I hasten to add, careful examination of both the draft and the final Council statement left me, like our counterparts in Congress, extremely dismayed.
Spieszę dodać, że dokładna analiza zarówno projektu, jak i ostatecznej wersji oświadczenia Rady ogromnie mnie zaniepokoiła, podobnie jak naszych partnerów w Kongresie.
So I say, festina lente, hasten slowly, having thought deeply and consulted widely, and then we may need to act, with or without the aid of Robin Hood.
Dlatego mówię, festina lente, śpieszmy się powoli, głęboko się zastanówmy i zasięgnijmy wielu opinii, a potem może przyjdzie czas na działania, z pomocą Robin Hooda lub bez niej.
to hasten (dar şi: to hurry, to scurry, to streak)
volume_up
pomknąć {vb. perf.}
Appropriate antihistamines and/ or corticosteroids may improve the tolerability and hasten the resolution of rash.
Odpowiednie leki przeciwhistaminowe i (lub) kortykosteroidy mogą poprawić tolerancję produktu leczniczego i przyspieszyć ustąpienie wysypki.
Appropriate antihistamines and/ or corticosteroids may improve tolerability and hasten the resolution of rash.
Zastosowanie odpowiednich leków przeciwhistaminowych i (lub) kortykosteroidów może poprawić tolerancję preparatu i przyspieszyć ustępowanie wysypki.
Appropriate antihistamines and/ or corticosteroids may improve the tolerability and hasten the resolution of rash.
Zastosowanie odpowiednich leków przeciwhistaminowych i(lub) kortykosteroidów może poprawić tolerancję produktu leczniczego i przyspieszyć ustępowanie wysypki.
This will hasten the demise of small and medium-sized holdings.
Działania takie przyspieszą upadek małych i średnich gospodarstw.
Appropriate antihistamines (e. g. cetirizine dihydrochloride) may reduce pruritus and hasten the resolution of rash.
Odpowiednie preparaty przeciwhistaminowe (np. chlorowodorek cetyryzyny) mogą zmniejszać świąd i przyspieszać ustępowanie wysypki.
Appropriate antihistamines (e. g. cetirizine dihydrochloride) may reduce pruritus and hasten the resolution of rash.
Odpowiednie preparaty przeciwhistaminowe (np. dichlorowodorek cetyryzyny) mogą zmniejszać świąd i przyspieszać ustępowanie wysypki.

Exemple de folosire pentru "to hasten" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThis should encourage the country to hasten the abolition of this barbaric form of punishment.
Powinno to zachęcić ów kraj do szybszego zniesienia tej barbarzyńskiej formy kary.
EnglishI hasten to say that these surfaces are completely artificial.
Muszę dodać, że te powierzchnie są kompletnie sztuczne, zrobione komputerowo.
EnglishThis will hasten the demise of small and medium-sized holdings.
Działania takie przyspieszą upadek małych i średnich gospodarstw.
EnglishThe little one shall become a thousand, and the small one a strong nation; I, Jehovah, will hasten it in its time.
Najmniejszy rozmnoży się na tysiące, a maluczki poczet w naród niezliczony.
EnglishThis may hasten the elimination of entacapone in particular by decreasing its absorption/ reabsorption from the GI tract.
Układ oddechowy, układ krążenia i czynność nerek powinny być dokładnie monitorowane.
EnglishNow is perhaps the time, he said, for Plan B - something, I hasten to add, that the Committee on International Trade has been looking for for a long time.
Powiedział, że być może przyszedł czas na plan B, czyli coś, o co - śpieszę tu dodać - Komisja Handlu Międzynarodowego stara się od dawna.
EnglishIt is therefore distressing that the European Parliament is using such an important issue in its efforts to hasten the creation of a United States of Europe.
To niepokojące, że Parlament Europejski wykorzystuje tak istotną kwestię w swoich wysiłkach na rzecz utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy.
EnglishThe current strong growth in global demand for agricultural products provides a favourable environment in which to hasten the deregulation of the agricultural policy.
Obecny silny wzrost globalnego popytu na produkty rolne zapewnia korzystne środowisko dla przyspieszenia deregulacji polityki rolnej.
EnglishFor recipients of aid, because, after all, money is not an aim in itself, its purpose is to change reality and to hasten the achievement of the Millennium Goals.
Dla biorców pomocy - bo przecież pieniądze nie są celem samym w sobie, one mają zmieniać rzeczywistość, przybliżać realizację milenijnych celów rozwojowych.
EnglishAlso, I hasten to add, careful examination of both the draft and the final Council statement left me, like our counterparts in Congress, extremely dismayed.
Spieszę dodać, że dokładna analiza zarówno projektu, jak i ostatecznej wersji oświadczenia Rady ogromnie mnie zaniepokoiła, podobnie jak naszych partnerów w Kongresie.
EnglishSo I say, festina lente, hasten slowly, having thought deeply and consulted widely, and then we may need to act, with or without the aid of Robin Hood.
Dlatego mówię, festina lente, śpieszmy się powoli, głęboko się zastanówmy i zasięgnijmy wielu opinii, a potem może przyjdzie czas na działania, z pomocą Robin Hooda lub bez niej.
EnglishI hasten to add that I am not incriminating the Slovenian Presidency but rather all those Member States which made it possible, in each case, to achieve the required majority.
Pragnę wspomnieć, że nie oskarżam słoweńskiej prezydencji, a raczej wszystkie te państwa członkowskie, które umożliwiły, w każdym przypadku, uzyskanie wymaganej większości.
EnglishThis fund, and potentially others, depending on the circumstances of each case, need to be mobilised more rapidly in order to hasten an effective and swift response to emergency situations.
Ten fundusz, a potencjalnie także i inne, zależnie od okoliczności w konkretnym przypadku, trzeba mobilizować szybciej, by zapewnić skuteczną i sprawną reakcję na sytuacje kryzysowe.

Mai multe cuvinte