Traducere engleză-română pentru "000 years"

EN

"000 years" română traducere

volume_up
000 years {substantiv}
RO
EN

000 years {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "000 years" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMore than 2 000 years of national culture, a democratic system and natural wealth'.
Peste 2 000 de ani de cultură națională, un sistem democratic și bogăție naturală.”
EnglishChristians have lived in the East for 2 000 years; they are inscribed in the history of their country.
Creştinii trăiesc în Orient de 2000 de ani; sunt integraţi în istoria ţării lor.
EnglishOver the past 3 000 years, Portugal has witnessed a constant ebb and flow of civilisations.
De-a lungul ultimilor 3000 de ani, teritoriul portughez a stat mărturie trecerii a numeroase civilizaţii.
EnglishIn recent years, 900 000 Christians have fled Iraq.
În ultimii ani, 900 000 de creștini au fugit din Irak.
EnglishDuring the last two years, 350 000 jobs have been lost and the number of companies has fallen by 5%.
În ultimii doi ani, s-au pierdut 350 000 de locuri de muncă, iar numărul companiilor s-a redus cu 5% în aceeași perioadă.
EnglishThe Polish state is over 1 000 years old.
Statul polonez are o vechime de peste 1000 de ani.
EnglishThe Czech capital, Prague, is more than 1 000 years old and has a wealth of historic architecture of different styles.
Capitala Cehiei, Praga, are peste 1000 de ani şi un bogat patrimoniu arhitectural, care îmbină diferite stiluri.
EnglishMadam President, we are talking about a small Atlantic community with a parliament that has been in existence for over 1 000 years.
Doamnă preşedintă, discutăm despre o comunitate atlantică mică, cu un parlament care există de peste 1 000 de ani.
EnglishDuring the last two years, 350 000 jobs have been lost, and the number of companies was reduced by 5% during the same period.
În ultimii doi ani, au dispărut 350 000 de locuri de muncă, iar numărul întreprinderilor s-a redus cu 5% în aceeaşi perioadă.
EnglishWe must streamline the bureaucracy: the number of officials employed by Parliament has increased by 14% to 6 000 in just three years.
Trebuie să eficientizăm birocraţia: numărul funcţionarilor angajaţi la Parlament a crescut în trei ani cu 14 %, ajungând la 6 000.
English. - Mr President, taxation as a concept has not really changed very much in the last 3 000 years, has it?
în numele Grupului EFD. - Dle preşedinte, impozitarea ca şi concept nu s-a schimbat cu adevărat foarte mult în ultimii 3 000 de ani, nu-i aşa?
EnglishMr President, Belarus is a country which shares a border with the European Union but which seems to be 1 000 light years removed from it.
Dle președinte, Belarus este o țară care are o frontieră comună cu Uniunea Europeană, dar care pare a fi la o distanță de 1 000 de ani de aceasta.
EnglishAs has recently been the case in France, sentences can clearly be passed for sums of money requiring 4 or 5 000 years to be paid off.
Aşa cum s-a întâmplat recent în Franţa, se pot pronunţa, desigur, sentinţe pentru sume de bani pentru a căror plată ar fi nevoie de 4 sau 5 000 de ani.
EnglishIt is a symbol that represents positive values, which are part of our history, our culture and a society that dates back more than 2 000 years.
Este un simbol care reprezintă valori pozitive, care fac parte din istoria noastră, din cultura noastră şi dintr-o societate care datează de acum mai mult de 2000 de ani.
EnglishThis is a chapter in a long story of discrimination and martyrdom that has lasted 2 000 years, and it is incredible that it is still continuing now in the third millennium.
Este un capitol dintr-o lungă istorie de discriminări și martirii care durează de 2000 de ani; este incredibil că mai continuă și în mileniul al treilea.
EnglishChristians who have lived in countries such as Egypt and in the Mediterranean area for almost 2 000 years are increasingly being persecuted and driven out of their ancestral homelands.
Creştinii care locuiesc în Egipt şi în zona mediteraneeană de aproape 2000 de ani sunt din ce în ce mai persecutaţi şi goniţi din spaţiile pe care le ocupă de veacuri.
EnglishCompulsory emigration and massive settlement of members of the majority have reduced their numbers to 290 000 over the years, and their proportion of the population has dropped to 13%.
Emigrarea obligatorie şi stabilirea masivă a membrilor populaţiei majoritare au redus numărul acestora la 290 000 în decursul anilor, iar proporţia din populaţie a scăzut la 13 %.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

advanced in years adjectiv
Romanian
youthful years substantiv
Romanian
(period of) ten years substantiv
Romanian
of five years adjectiv
Romanian