Traducere engleză-română pentru "to a certain degree"

EN

"to a certain degree" română traducere

EN

to a certain degree [exemplu]

volume_up
To a certain degree, therefore, we have to trust our experts.
Într-o anumită măsură, prin urmare, trebuie să avem încredere în experţii noştri.
To a certain degree, Europe bears partial responsibility for the events that have taken place.
Într-o anumită măsură, Europa poată responsabilitatea parţială pentru evenimentele care au avut loc.
National authorities are guilty to a certain degree of using them ineffectively in their work.
Autorităţile naţionale sunt vinovate într-o anumită măsură de utilizarea ineficientă a acestora în activitatea lor.

Exemple de folosire pentru "to a certain degree" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn fact, this is exactly what we are witnessing at the moment, to a certain degree.
De fapt, într-un anumit grad, în acest moment asistăm exact la o astfel de situaţie.
EnglishThis all requires joint and, to a certain degree, coordinated efforts.
Toate acestea necesită eforturi comune şi, într-o oarecare măsură, eforturi coordonate.
EnglishTo a certain degree, therefore, we have to trust our experts.
Într-o anumită măsură, prin urmare, trebuie să avem încredere în experţii noştri.
EnglishIt is with a certain degree of concern that I have noted this high percentage.
Am observat cu o oarecare îngrijorare acest procent ridicat.
EnglishAt the same time, it would also give the European bureaucracy a certain degree of credibility.
De asemenea, ar oferi în același timp birocrației europene un anumit grad de credibilitate.
EnglishIt is with a certain degree of concern that I note the continuing high percentage of such complaints.
Remarc cu o oarecare îngrijorare procentul în continuare ridicat al acestor plângeri.
EnglishTo a certain degree, Europe bears partial responsibility for the events that have taken place.
Într-o anumită măsură, Europa poată responsabilitatea parţială pentru evenimentele care au avut loc.
EnglishIn these areas we accept a certain degree of supranationalism.
În aceste domenii acceptăm un anumit nivel de supranaţionalism.
EnglishThat awakens my mistrust and a certain degree of scepticism.
Acest lucru mă face să fiu neîncrezător și, oarecum, sceptic.
EnglishNational authorities are guilty to a certain degree of using them ineffectively in their work.
Autorităţile naţionale sunt vinovate într-o anumită măsură de utilizarea ineficientă a acestora în activitatea lor.
EnglishA certain degree of creative thinking is necessary while respecting the interinstitutional balance.
Este necesar un anumit grad de gândire creativă, respectându-se în acelaşi timp echilibrul interinstituţional.
EnglishThis is an artificial argument to a certain degree, but is one which is actually going on in the heads of many people.
Acesta este un argument artificial într-un anumit grad, dar de fapt multe persoane se gândesc la acesta.
EnglishThis guarantees, at least to a certain degree, that the mechanism will not give rise to a two-speed Europe.
Acest lucru garantează, cel puțin într-o anumită măsură, că mecanismul nu va da naștere unei Europe cu două viteze.
EnglishDifferences in rates allow a certain degree of tax competition to be maintained in the internal market.
Diferențele în materie de rate permit un anumit grad de concurență fiscală care urmează să fie menținută pe piața internă.
EnglishThere have been putsches in almost all of the associations that showed a certain degree of autonomy with regard to the authorities.
S-au organizat puciuri aproape în toate asociaţiile care manifestau o anumită autonomie faţă de putere.
EnglishThere is always a certain degree of risk. However, the question is how big a risk do companies take in each case.
Un grad de risc există întotdeauna, dar întrebarea este cât de mare este riscul pe care şi-l asumă companiile în fiecare caz.
EnglishAs was to be expected, the approaching EP elections have seen the onset of a certain degree of populism directed towards the voters.
După cum era de aşteptat, apropierea alegerilor pentru PE a dus la apariţia unei anumite doze de populism direcţionate către alegători.
Englishto a certain degree
EnglishThis could also lead, in the long term, to an improvement in national health care systems thanks to a certain degree of competition between them.
Acest lucru ar putea duce pe termen lung şi la ameliorarea sistemelor sanitare naţionale datorită unui anumit grad de concurenţă între acestea.
EnglishOn the other hand, I would like to warn against a certain degree of haste because all these construction processes require a certain amount of time.
Pe de altă parte, aș vrea să avertizez asupra unei anumite forme de precipitare, pentru că toate aceste procese de construcție cer un anumit timp.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

degree substantiv
certain adjectiv
certain pronume
Romanian
certain adverb
Romanian
a articol
Romanian
a substantiv