Traducere engleză-română pentru "a few days ago"

EN

"a few days ago" română traducere

EN

a few days ago {adverb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "a few days ago" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishA few days ago, we were in the US having discussions with our colleagues from Congress.
Acum câteva zile, am fost în SUA pentru a discuta cu colegii noştri din Congres.
EnglishThat is the real cause of the deaths off the coast of Libya a few days ago.
Aceasta este cauza reală a deceselor în largul coastelor libiene de acum câteva zile.
EnglishIt was subsequently approved again in 2008 and then, a few days ago, it was prohibited.
Produsul a fost aprobat din nou în 2008, iar apoi a fost interzis acum câteva zile.
EnglishA few days ago, Europol published a report on organised crime in the EU.
Acum câteva zile, Europol a publicat un raport privind crima organizată în UE.
EnglishLet us think back to what Prime Minister Erdogan said a few days ago.
Haideţi să ne gândim la ceea ce a spus prim-ministrul Erdogan acum câteva zile.
EnglishMy last question: 600 people died on the Libyan coast a few days ago.
Ultima mea întrebare: 600 de oameni au murit pe coasta Libiei acum câteva zile.
EnglishA few days ago Bulgaria was facing an extremely serious energy crisis.
Cu câteva zile în urmă, Bulgaria se confrunta cu o criză energetică extrem de gravă.
EnglishWe should not forget our eastern neighbours - indeed, a few days ago, we launched Euronest.
Nu ar trebui să-i uităm pe vecinii noștri din est - într-adevăr, acum câteva zile, am lansat Euronest.
EnglishThere is no mention whatsoever of this issue in Mr Rehn's communication published a few days ago.
Nu se face niciun fel de menţiune a acestui lucru în comunicarea dlui Rehn, publicată cu câteva zile în urmă.
EnglishI visited these refugee camps only a few days ago.
Am vizitat aceste tabere de refugiați chiar acum câteva zile.
EnglishThis is exactly what we agreed in committee a few days ago for the European Social Fund.
Acesta este exact lucrul asupra căruia am convenit, zilele trecute în cadrul comisiei, în ceea ce priveşte Fondul Social European.
EnglishA few days ago again, the Environment Council rejected Commissioner Dalli's proposal by a very large majority.
Tot cu câteva zile în urmă, Consiliul pentru mediu a respins propunerea comisarului Dalli cu o majoritate foarte mare.
EnglishHowever, the fuss stirred up in Romania a few days ago can only be explained by the lack of this reciprocity.
Cu toate acestea, zarva creată în România acum câteva zile poate fi explicată doar prin această lipsă a reciprocității.
EnglishMr President, a few days ago, we celebrated the grand opening of Euronest at the European Parliament in Brussels.
Dle președinte, în urmă cu câteva zile, am sărbătorit marea deschidere a Euronest la Parlamentul European în Bruxelles.
EnglishThat is why I am pleased that we met the contact group a few days ago to discuss first concrete steps.
De aceea sunt încântat că ne-am întâlnit cu grupul de contact acum câteva zile pentru a discuta cu privire la primii paşi concreţi.
EnglishIt is in this spirit that, a few days ago, I presented the draft regulations on derivatives and on short selling.
În acest spirit, acum câteva zile am prezentat proiectele de regulament privind produsele derivate şi vânzarea în lipsă.
EnglishI say this on the back of news in Germany a few days ago that the PIN codes can be, and have been, cracked.
Spun acest lucru în baza veştilor din Germania din urmă cu câteva zile, conform cărora codurile PIN pot fi, şi au fost, sparte.
EnglishWith the Fukushima disaster having happened only a few days ago, this is shamefully short-sighted.
Având în vedere faptul că dezastrul de la Fukushima s-a produs în urmă cu doar câteva zile, această atitudine este rușinos de mărginită.
EnglishMr President, Mr Barnier, in your speech you mentioned Mr Monti's report, which was submitted to you a few days ago.
Dle Preşedinte, dle Barnier, în discursul dvs. aţi menţionat raportul dlui Monti, care v-a fost transmis cu câteva zile în urmă.
EnglishI was in China a few days ago.