Traducere engleză-română pentru "to a great extent"

EN

"to a great extent" română traducere

EN

to a great extent {adverb}

volume_up
to a great extent
I am pleased to see that the opinions of Parliament and the Commission coincide to a great extent.
Mă bucur să văd că opinia Parlamentului şi cea a Comisiei coincid în mare măsură.
Let us not forget that Iceland is a country in which the economy is, to a great extent, based on fisheries.
Să nu uităm că Islanda este o țară în care economia este, în mare măsură, bazată pe pescuit.

Exemple de folosire pentru "to a great extent" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWhether these are dangers or opportunities depends to a great extent on ourselves.
Dacă acestea sunt pericole sau oportunităţi depinde într-o mare măsură de noi înşine.
EnglishI am pleased to see that the opinions of Parliament and the Commission coincide to a great extent.
Mă bucur să văd că opinia Parlamentului şi cea a Comisiei coincid în mare măsură.
EnglishSecondly, the activities of recreational fishermen do not affect stocks to any great extent.
În al doilea rând, activităţile de pescuit de agrement nu afectează bancurile în mod considerabil.
EnglishHowever, the truth is that this process is paralysed, to a great extent for legal reasons.
Cu toate acestea, adevărul este că acest proces este paralizat, într-o mare măsură din motive juridice.
EnglishLet us not forget that Iceland is a country in which the economy is, to a great extent, based on fisheries.
Să nu uităm că Islanda este o țară în care economia este, în mare măsură, bazată pe pescuit.
EnglishI am pleased that we have been speaking the same language to such a great extent and that we share the same objectives.
Sunt mulţumit că vorbim aceeaşi limbă la un asemenea nivel şi că împărtăşim aceleaşi obiective.
EnglishEconomic growth and the development of society are to a great extent dependent on the health of the citizens.
Creșterea economică și dezvoltarea societății depind într-o mare măsură de starea de sănătate a cetățenilor.
EnglishWe need time for integration, but a country like Croatia is, to a great extent, ready for integration.
Avem nevoie de timp pentru integrare, dar o ţară precum Croaţia este, într-o mare măsură, pregătită pentru integrare.
EnglishI think it is because the Commission's work programme was, to a great extent, our joint endeavour.
Cred că acest lucru se datorează faptului că programul de lucru al Comisiei a fost, într-o mare măsură, efortul nostru comun.
EnglishAs for the common agricultural policy, unfortunately, it has already been sacrificed to a great extent to market forces.
În ceea ce priveşte politica agricolă comună, aceasta a fost din păcate sacrificată foarte mult în interesul forţelor pieţei.
EnglishI think this is the most important thing we should think about, and it is, to a great extent, our role to do so.
Consider că este cel mai important lucru la care ar trebui să ne gândim şi, într-o mare măsură, este rolul nostru să procedăm astfel.
EnglishKyrgyzstan is, to a great extent, a clan society, and the pursuit of parliamentary democracy there is not going to be easy.
Kârgâzstanul este în mare parte o societate cu o cultură de tip clan, iar păstrarea unei democraţii parlamentare nu va fi uşoară.
EnglishThe new Multiannual Financial Framework is extremely significant because the European Union's future will, to a great extent, depend on it.
Noul Cadru Financiar Multianual este extrem de semnificativ fiindcă viitorul Uniunii Europene va depinde de el în mare măsură.
EnglishThe Commission's planning for future legislative proposals will therefore depend to a great extent on the outcome of this consultation.
Planificarea Comisiei pentru viitoarele propuneri legislative va depinde, prin urmare, într-o mare măsură, de rezultatul acestei consultări.
EnglishThe Naples urban area has for years been living in a continuous waste crisis, which to a great extent is the result of 20 years of administration by the left.
Zona urbană Napoli trăiește de mulți ani într-o criză a deșeurilor continuă, care este, în mare măsură, rezultatul a 20 de ani de administrare de stânga.
EnglishThe directive will also reduce the likelihood of such an accident happening again and, should there be an accident, will reduce the possible impact to a great extent.
Directiva va reduce, de asemenea, probabilitatea ca un astfel de accident să se producă din nou şi, dacă se va produce un accident, va reduce eventualul impact în mare măsură.
EnglishI want to assure you that the strategy is a kind of living animal and it is, to a great extent, exposed to future modifications should Member States and stakeholders wish so.
Doresc să vă asigur că strategia este un soi de animal viu, expus, într-o mare măsură, modificărilor ulterioare, dacă statele membre şi părţile interesate doresc acest lucru.

Sinonime (în engleză) pentru "to a great extent":

to a great extent
English

Traduceri similare în dicționarul englez-român

great adjectiv
a articol
Romanian
a substantiv
a prepoziţie
Romanian
a adjectiv
Romanian