Traducere engleză-română pentru "a great success"

EN

"a great success" română traducere

RO
EN

a great success {substantiv}

volume_up
volume_up
furor {n}

Exemple de folosire pentru "a great success" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHe started off this debate by suggesting it was a great success - the euro.
Dumnealui a început această dezbatere susținând că moneda euro este un mare succes.
EnglishThis is a great success of the current authorities in Kyrgyzstan.
Acesta reprezintă un adevărat succes pentru actualele autorităţi din Kârgâzstan.
EnglishI consider that to be a great success, and a success of European policy.
Consider că este un mare succes și un succes al politicii europene.
EnglishIf we could set a three-year limit for this, it would be a great success for all of us.
Ar fi o reuşită imensă pentru noi toţi dacă am putea impune o limită de trei ani pentru amortizare.
EnglishFor instance, we have been very involved in Chad, with great success.
De exemplu, am fost foarte implicaţi în Ciad, cu mult succes.
EnglishI share the view of the Vice-President that this package is a great success for the citizens.
Împărtăşesc viziunea vicepreşedintelui că acest pachet reprezintă un mare succes pentru cetăţeni.
EnglishFive years after that historical moment, enlargement has proved to be a great success for the EU.
La cinci ani de la acest moment istoric, extinderea s-a dovedit a fi un mare succes pentru UE.
EnglishIn the past, European UCITS have already proven to be a great success story.
În trecut, organismele de plasament colectiv în valori mobiliare din Europa s-au dovedit a fi o poveste de mare succes.
EnglishIt would be a great success if this figure reached 80%.
Ar fi un mare succes dacă această cifră s-ar ridica la 80%.
EnglishThese programmes have achieved great success in the Union.
Aceste programe au avut un succes răsunător în Uniune.
EnglishMany will be celebrating this as a great success, but my group will not be joining in these celebrations.
Mulţi vor sărbători acest lucru ca pe un mare succes, însă grupul meu nu se va alătura acestor celebrări.
EnglishI would like to wish great success to those who participate in this and to those who are in favour of it.
Aș dori să le urez mult succes celor care participă la această activitate și celor care sunt în favoarea acesteia.
EnglishThe result that we have achieved is a great success for the environment and for European shipping.
Rezultatul pe care l-am obţinut reprezintă un succes enorm pentru mediul înconjurător şi pentru transportul naval european.
EnglishWe wish you great success here and trust that you will be able to coordinate your work well with American policy.
Vă urăm mult succes şi avem încredere că veţi reuşi să vă coordonaţi bine activitatea cu politica americană.
EnglishThe hour of direct discussion with the President of the European Commission, here in plenary, has been a great success.
Discuţia directă de o oră, purtată cu preşedintele Comisiei Europene aici, în plen, a fost un succes remarcabil.
EnglishThese instruments have met with great success.
EnglishMr President, I just wanted to say that we should stress that the joint declaration is really a great success.
Dle preşedinte, aş dori să menţionez doar că ar trebui să subliniem faptul că declaraţia comună este într-adevăr un mare succes.
EnglishCoordination in the humanitarian aid stage was not a great success, and today we have received a report on that issue.
Coordonarea din timpul etapei de ajutorare umanitară nu a fost un succes, iar astăzi am primit un raport pe această temă.
EnglishHere too we have had great success.
English. - The increased mobility of both persons and capital lies at the heart of the EU and has been a great success.
în scris. - Mobilitatea crescută atât a persoanelor, cât şi a capitalului se află în centrul UE şi a fost un mare succes.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

success substantiv
great adjectiv
a articol
Romanian