Traducere engleză-română pentru "to a large extent"

EN

"to a large extent" română traducere

EN

to a large extent {adverb}

volume_up
to a large extent
Hence, it is to a large extent Parliament's proposal.
Aşadar, este în mare măsură, propunerea Parlamentului.
The successful resolution of this situation depends, to a large extent, on the clarity of our message.
De claritatea mesajului nostru depinde în mare măsură rezolvarea acestei situații.
I am pleased that we managed to understand our own fears to a large extent.
Sunt bucuroasă că am reușit, în mare măsură, să ne înțelegem propriile temeri.

Exemple de folosire pentru "to a large extent" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI am pleased that we managed to understand our own fears to a large extent.
Sunt bucuroasă că am reușit, în mare măsură, să ne înțelegem propriile temeri.
EnglishTo a large extent there has been a failure to cover certain aspects of social conditions.
Într-o mare măsură, anumite aspecte ale condițiilor sociale nu au fost acoperite.
EnglishEach Member State should, to a large extent, make its own decisions in this regard.
Fiecare stat membru trebuie să ia propriile decizii în această privinţă.
EnglishThe attacks are taking place to a large extent in Muslim states, but not only there.
Multe atacuri au loc în statele musulmane, și nu doar acolo.
EnglishThe successful resolution of this situation depends, to a large extent, on the clarity of our message.
De claritatea mesajului nostru depinde în mare măsură rezolvarea acestei situații.
EnglishThe problem of drugs, which we are discussing now, is, to a large extent, also a historical problem.
Problema drogurilor, pe care o discutăm acum, este în mare măsură o problemă istorică.
EnglishThe situation that has arisen today is, to a very large extent, due to immediate surroundings.
Situația care a apărut astăzi este, într-o foarte mare măsură, cauzată de împrejurimile imediate.
EnglishCurrently, the Baltic countries are, to a large extent, isolated from the European transport network.
În prezent, țările baltice sunt, în mare măsură, izolate de rețeaua europeană de transport.
EnglishHowever, the preferential treatment of holding and mixed companies remains to a large extent.
Totuşi, tratamentul preferenţial al holdingurilor şi al companiilor mixte rămâne încă foarte extins.
EnglishI agree to a large extent with what Mr Gerbrandy has said.
Sunt de acord într-o mare măsură cu ceea ce dl Gerbrandy a menționat.
EnglishBanning this chemical is therefore, to a very large extent, a worker-protection issue.
Interzicerea acestei substanţe chimice este, prin urmare, într-un grad foarte mare, o problemă de protecţie a lucrătorului.
EnglishThis Parliament asked for the economic blockade to be lifted, but, to a very large extent, it continues.
Acest Parlament a solicitat ridicarea blocadei economice, însă aceasta continuă într-o foarte mare măsură.
EnglishHence, it is to a large extent Parliament's proposal.
Aşadar, este în mare măsură, propunerea Parlamentului.
EnglishThe success of the project will depend to a large extent on the continued financial commitment of Member States.
Succesul proiectului va depinde în mare măsură de angajamentul financiar continuu al statelor membre.
EnglishTrust cannot be decreed or legislated for; it depends to a large extent on the behaviour of the institutions.
Încrederea nu se poate obţine prin decret sau lege. Ea depinde, în mare parte, de comportamentul instituţiilor.
EnglishThe credibility of NATO and of what we call the West also depends to a large extent on the results in Afghanistan.
Credibilitatea NATO şi a ceea ce numim Vestul depinde, de asemenea, în largă măsură, de rezultatele din Afganistan.
EnglishThe debate in the European Council will therefore depend to a large extent on what happens in the Czech Republic.
Dezbaterea din Consiliul European va depinde, prin urmare, într-o mare măsură, de ceea ce se întâmplă în Republica Cehă.
EnglishThe opportunities for national education that are available to Poles who live there have been limited to a large extent.
Posibilitățile oferite polonezilor din acea zonă de a studia în limba lor maternă au fost în mare măsură limitate.
EnglishThe draft report presented by Mr Jáuregui Atondo is, to a very large extent, in line with the position of the Commission.
Proiectul de raport prezentat de dl Jáuregui Atondo este, într-o foarte mare măsură, conform cu poziţia Comisiei.
EnglishTo a large extent, this is the result of unfair competition and we need to formulate a response to this situation.
În mare măsură, acesta este rezultatul concurenţei neloiale şi trebuie să formulăm un răspuns referitor la această situaţie.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

large adjectiv
a articol
Romanian
a substantiv
a prepoziţie
Romanian
a adjectiv
Romanian
a interjecţie
Romanian