Traducere engleză-română pentru "a letter"

EN

"a letter" română traducere

volume_up
a letter {substantiv}
RO
EN

a letter {substantiv}

volume_up
It has not really been a disaster, even if the agreement is merely a letter of intent.
Nu a fost chiar un dezastru, chiar dacă acordul este doar o scrisoare de intenţie.
The Hungarian Presidency has now addressed this in a letter.
Președinția maghiară a abordat acum acest lucru într-o scrisoare.
I think Mr Schulz read a different letter from the letter we sent to the Commission.
Cred că domnul Schulz a citit o scrisoare diferită de cea pe care noi am trimis-o Comisiei.

Exemple de folosire pentru "a letter" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Commission is already working on the proposal on a letter of rights.
Comisia lucrează deja la propunerea privind o comunicare în scris a drepturilor.
EnglishIt has not really been a disaster, even if the agreement is merely a letter of intent.
Nu a fost chiar un dezastru, chiar dacă acordul este doar o scrisoare de intenţie.
EnglishThis must be applied to the letter and must not be circumvented or undermined.
Acesta trebuie aplicat întocmai și nu trebuie să fie eludat sau subminat.
Englishwhere SystemDrive is the drive letter on which Windows Vista is installed.
unde UnitateSistem este litera unității pe care este instalat Windows Vista.
EnglishI have here the letter of 3 September from the three European Prime Ministers.
Am în faţa mea scrisoarea din 3 septembrie primită de la cei trei prim-miniştri europeni.
English Letter from Arsène Heitz to Filippo Caracciolo (Strasbourg, 5 January 1952).
 Scrisoare adresată de Arsène Heitz lui Filippo Caracciolo (Strasbourg, 5 ianuarie 1952).
EnglishFurthermore, 75 US law professors have recently sent a letter to President Obama.
În plus, 75 de profesori de drept din SUA au trimis recent o scrisoare preşedintelui Obama.
EnglishHowever, in your letter, you simply referred to the Commission's annual report.
În orice caz, în scrisoarea dvs. v-aţi referit pur şi simplu la raportul anual al Comisiei.
EnglishThe next speaker on the list is Mr Martin Schulz, from whom I have received a letter.
Următorul vorbitor de pe listă este dl Martin Schulz, de la care am primit o scrisoare.
EnglishPerform the command (or select the option) that goes with that letter
Efectuează comanda (sau selectează opțiunea) care se potrivește literei respective
EnglishPress the underlined letter in a menu item to choose that command.
Apăsați litera subliniată într-un element din meniu pentru a alege acea comandă.
EnglishReforms have ground to a halt and those implemented are basically dead letter.
Reformele au ajuns într-un punct mort iar cele deja implementate sunt practic literă moartă.
EnglishIf you have already sent your payment, please disregard this letter.
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
EnglishI think Mr Schulz read a different letter from the letter we sent to the Commission.
Cred că domnul Schulz a citit o scrisoare diferită de cea pe care noi am trimis-o Comisiei.
EnglishIt may be following the letter of the two-thirds rule, but it is violating its spirit.
Poate că aceasta urmează litera regulii celor două treimi, dar încalcă spiritul acesteia.
EnglishThe letter says that Her Majesty's Government is disappointed by the draft SURE report.
Scrisoarea spune că guvernul Majestăţii Sale este dezamăgit de proiectul raportului SURE.
EnglishFor details of exactly where and how, see your tax assessment letter.
Pentru detalii privind modalităţile de recurs, citiţi decizia de impunere.
EnglishOtherwise, the majority of the good recommendations made herein will remain a dead letter.
În caz contrar, majoritatea recomandărilor utile făcute aici vor rămâne doar pe hârtie.
EnglishEach partition on the hard disk can be formatted and assigned a drive letter.
Fiecare partiție de pe hard disk poate fi formatată și i se poate atribui o literă de unitate.
EnglishBoth the letter and the spirit of the Treaty of Lisbon are very clear.
Atât litera, cât şi spiritul Tratatului de la Lisabona sunt foarte clare.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

letter substantiv
a articol
Romanian
a substantiv
a prepoziţie
Romanian
a adjectiv
Romanian
a interjecţie
Romanian