Traducere engleză-română pentru "A-level"

EN

"A-level" română traducere

volume_up
A-level {substantiv}
RO
RO
EN

A-level {substantiv}

volume_up
1. "Advanced level", Educaţie, Englez-Britanic
A-level
volume_up
examen {n} (la sfârșitul liceului în UK)

Exemple de folosire pentru "A-level" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishUse encryption when you want a strong level of protection for your information.
Utilizați criptarea când doriți un nivel puternic de protecție al informațiilor.
EnglishYou enjoy the same high level of business and consumer protection in any country.
Firmele și consumatorii beneficiază de același nivel de protecţie, oriunde în UE.
EnglishIt may be motivating on a political level to demand that, but it is not realistic.
La nivel politic poate fi motivant să soliciţi acest lucru, dar nu este realist.
EnglishParticipation by citizens, therefore, and issues dealt with at European level.
Participarea cetăţenilor, prin urmare, şi problemele abordate la nivel european.
EnglishThe compromise package maintains the high level of feed safety achieved in the EU.
Pachetul de compromis menţine nivelul înalt de siguranţă a furajelor atins în UE.
EnglishOut of this plan's budget, only 15% will be funds managed at Community level.
Din bugetul acestui plan, doar 15% vor fi fonduri gestionate la nivel comunitar.
EnglishOtherwise we adapt and change the law, whether at national or European level.
Altfel, adaptăm şi schimbăm legea, fie la nivel naţional, fie la nivel european.
EnglishThe fishing sector in Mauritania remains at a very incipient level of development.
Sectorul pescuitului din Mauritania rămâne la un nivel incipient de dezvoltare.
EnglishA few improvements that we can achieve at European level are necessary, however.
Câteva îmbunătățiri pe care le putem obține la nivel european sunt totuși necesare.
EnglishIn the EU-10, direct payments will reach 100% of European Union level in 2013.
În UE-10, plățile directe vor atinge nivelul de 100 % al Uniunii Europene în 2013.
EnglishThis process has led to an increase in the number of programmes at national level.
Acest proces a condus la o creștere a numărului de programe la nivel național.
EnglishThis would enable us to work more effectively for the Roma at national level.
Acest lucru ne-ar permite să lucrăm mai eficient pentru romi la nivel național.
EnglishThis discussion is fascinating on an ethical, political and even technical level.
Această discuție este fascinantă din punct de vedere etic, politic și chiar tehnic.
EnglishEach account type gives the user a different level of control over the computer.
Fiecare tip de cont oferă utilizatorului un alt nivel de control asupra computerului.
EnglishI would have preferred to see this done at European level from the word go.
Aş fi preferat să văd acest lucru realizat la nivel european încă de la început.
EnglishFinancing for the European Social Fund should at least stay at its current level.
Finanțarea Fondului social european ar trebui să rămână cel puțin la nivelul actual.
EnglishIt is intended to be compulsory in all of our Member States and at EU level.
Este prevăzută obligativitatea acesteia în toate statele membre şi la nivelul UE.
EnglishIn order to achieve this, we must have joint working at an international level.
Pentru a realiza acest lucru, trebuie să cooperăm la un nivel internațional.
EnglishThat is what consumers' associations at national and European level told us.
Este ceea ce ne-au spus asociațiile de consumatori la nivel european și național.
EnglishThe second level is acceptance in the eyes of the public in each Member State.
Al doilea nivel este acceptarea în ochiul publicului din fiecare stat membru.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

a articol
Romanian
a substantiv
a prepoziţie
Romanian
a adjectiv
Romanian
a interjecţie
Romanian
a adverb
Romanian
level substantiv
level adjectiv
Romanian